Intern onderzoek pleit BBI-topman vrij in zaak De Gucht

14/04/14 om 15:00 - Bijgewerkt om 17:46

Frank Philipssen, de topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), heeft de wettelijke en deontolische regels gerespecteerd in de zaak-De Gucht. Dat blijkt uit een onderzoek van de fiscus.

Intern onderzoek pleit BBI-topman vrij in zaak De Gucht

© belga

"Uit het onderzoek van de brieven, mails en van telefoongesprekken van de BBI aan en met de heer De Gucht is gebleken dat er hem geen informatie werd doorgespeeld waar hij niet wettig toegang toe had of heeft." Dat heeft de FOD Financiën gemeld naar aanleiding van het intern onderzoek na het gelekte e-mailverkeer bij de Bijzondere Belasting Inspectie (BBI) in de zaak-De Gucht.

"Het in de pers vermelde mailbericht van 16 mei 2013 meldt aan de heer De Gucht dat documenten zijn toegevoegd aan zijn fiscaal dossier", vervolgt de persmededeling van de FOD Financiën. "Het betreft documenten waartoe hij in toepassing van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur toegang moest krijgen. De toegang tot deze inlichtingen mocht hem om verschillende redenen niet ontzegd worden: hij deed immers ontegensprekelijk van een belang blijken; dat belang was voldoende in het licht van de wet zonder dat er andere voorwaarden vervuld moesten zijn. Bovendien was er geen enkele uitzondering bedoeld in artikel 6 van die wet, voorhanden."

"Uit het onderzoek blijkt dus dat de heer Philipsen, administrateur-generaal van de BBI, de wettelijke en deontologische regels heeft gerespecteerd", zo besluit de mededeling van de FOD Financiën.

Crombez reageert tevreden

"Ik ben blij dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) onpartijdig en correct gehandeld heeft", reageert staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez (SP.A) in een reactie op het intern onderzoek naar de belastingzaak.

De afgelopen weken raakten een aantal brieven en mails bekend tussen De Gucht en de topman van de BBI, Frank Philipsen, over het belastingonderzoek dat de BBI tegen De Gucht voerde. De Gucht zelf ontkende met klem dat hij hulp kreeg van binnen de BBI en zegt dat hij alle documenten die hij in de procedure heeft gebruikt rechtmatig heeft kunnen inzien. Staatssecretaris Crombez vroeg echter een intern onderzoek bij de FOD Financiën.

De Gucht: 'Pers en politici moeten zich afvragen waar ze mee bezig zijn'

"Ik wist dat ik niets verkeerd gedaan had. Ik vroeg alleen maar de toepassing van de wet op de openbaarheid van bestuur", zegt eurocommissaris Karel De Gucht in een reactie aan Belga op de uitslag van het intern onderzoek. "Ik vind wel dat de pers en bepaalde politici zich vragen moeten stellen over waar ze mee bezig zijn", voegt De Gucht er nog aan toe.

"Ik had vragen gesteld en het was aan de fiscus om te beslissen, of ik inzage kreeg in documenten, meer was er niet aan de hand", zegt Karel De Gucht aan Belga. "Het was overigens niet de heer Philipsen die in dezen een beslissing genomen heeft, maar het hoofd van de juridische dienst van de BBI." De berichtgeving van de voorbije week, waarbij vragen rezen of de eurocommissaris gelogen had over zijn contacten met de fiscus, is niet in de koude kleren van de eurocommissaris gekropen. "Ja, ik ben daar nog altijd kwaad over", zegt De Gucht maandagnamiddag. "Men zou zich in de pers moeten afvragen of dat zomaar kan, met iemand een week lang de vloer aanvegen, zonder het dossier precies te kennen, of de context ervan.

Ook voor de houding van een aantal politici, en meer in het bijzonder van staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez (SP.A) heeft de liberale eurocommissaris geen goed woord over. "Ik vind het onaanvaardbaar dat hij als staatssecretaris uitspraken doet over een individueel dossier. Als eurocommissaris ben ik toch eigenlijk zijn collega? Ik vind zijn houding bedenkelijk." "Deze hele affaire zegt veel over wat u kan overkomen, als u het aan de stok krijgt met de fiscus, ten kwade of ten goede."

Onderzoek schending beroepsgeheim nog niet afgelopen

Intussen onderzoekt het Gentse gerecht nog altijd of er in de zaak rond Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs sprake is van schending van het beroepsgeheim door fiscale ambtenaren. Dat werd vernomen bij de Gentse afdeling van het Oost-Vlaamse parket. De klacht werd eind 2012 ingediend door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën zelf.

Het opsporingsonderzoek staat los van het intern onderzoek na het gelekte e-mailverkeer bij de Bijzondere Belasting Inspectie (BBI) in de zaak-De Gucht. De fiscus diende in december 2012 een klacht in bij het Gentse parket wegens schending van het beroepsgeheim, nadat details uit het dossier van De Gucht en Schreurs in de pers verschenen. De Federale Overheidsdienst Financiën wou toen zelf duidelijkheid krijgen of de lekken van bij de fiscus zelf kwamen, en stelde dat het onderzoek duidelijk moest maken of personen hun beroepsgeheim geschonden hadden. (Belga/AVE)

Lees meer over:

Onze partners