Instrument beschikbaar om waarde van natuur in geld uit te drukken

12/09/11 om 17:51 - Bijgewerkt om 17:51

(Belga) De maatschappelijke waarde van bos en natuur kan voortaan op een gebruiksvriendelijke manier berekend worden via de natuurwaardeverkenner. Het rekeninstrument is beschikbaar op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse Overheid, zo meldt de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Met de natuurwaardeverkenner kan bijvoorbeeld bepaald worden hoeveel euro de CO2-opname van een bos waard is. "Kosten-batenanalyses voor nieuwe (infrastructuur)projecten beperken zich bij het bepalen van de waarde van natuur en bos tot de waarde van de grond, zonder rekening te houden met de waardering van de zogenaamde ecosysteemdiensten", aldus Karlien Vandecasteele van de BBL. Ecosysteemdiensten zijn diensten die het ecosysteem aan de mens leveren en een maatschappelijke meerwaarde hebben, zoals het opvangen van fijn stof, het voorkomen van overstromingen, klimaatregulering, geluidsbuffering of het bieden van de gelegenheid tot recreatie. Met de natuurwaardeverkenner kan de maatschappelijke waarde van natuur dus beter gekwantificeerd worden. "Zo kan je de externe effecten op natuur op een gelijke, monetaire basis afwegen tegen andere kosten en baten van grote (infrastructuur)projecten." Dinsdag organiseert de BBL vorming voor natuur- en milieuverenigingen rond de natuurwaardeverkenner. De natuurwaardeverkenner werd ontwikkeld door de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek, in samenwerking met de Ecosystem management research group (Ecobe) van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Amsterdam. (KAV)

Onze partners