Instroom Nederlandse studenten moeilijk in te dijken

02/10/12 om 16:42 - Bijgewerkt om 16:42

(Belga) De instroom van Nederlandse studenten in het Vlaamse hoger onderwijs valt moeilijk in te dijken. Dat verklaarde minister van Onderwijs Pascal Smet in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement.

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een Vlaamse universiteit of hogeschool, omwille van het lotingsysteem in hun eigen land, maar ook financiële motieven spelen een rol. Het gaat dit academiejaar om 5.773 studenten, zei Pascal Smet. Ongeveer de helft daarvan woont ook effectief in België. Onder meer Boudewijn Bouckaert (LDD) en Vera Celis (N-VA) wilden van de minister weten of hij maatregelen zal treffen tegen de instroom uit het buurland. Bouckaert rekende voor dat de Nederlanders de Vlaamse overheid jaarlijks 50 miljoen euro kosten. Ingrijpen blijkt echter niet eenvoudig. "De regels van de Europese Unie maken het zeer moeilijk om het vrij verkeer van studenten te beperken", aldus Pascal Smet. "Enkel in noodgevallen, als er bijvoorbeeld een tekort aan medisch personeel dreigt, kunnen er maatregelen worden getroffen. Wat we wel kunnen doen is het inschrijvingsgeld verhogen, maar daar ben ik geen voorstander van." Smet vindt de Nederlandse instroom nog niet meteen een groot probleem. "Vergeet niet dat er ook 2.418 Belgen in Nederland studeren." (KAV)

Onze partners