Instituut voor Gerechtelijke Opleiding vraagt meer geld

21/08/12 om 16:52 - Bijgewerkt om 16:52

(Belga) Zonder meer middelen dreigt de begroting van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), verantwoordelijk voor de opleiding van de meer dan 2.500 magistraten in ons land, de komende jaren in het gedrang te komen. Het IGO trekt aan de alarmbel in zijn jaarverslag voor 2011, dat dinsdag werd gepubliceerd.

"De huur van een bijkomende verdieping, de loonlast van drie extra personeelsleden in 2011 en van het personeelsstatuut, in combinatie met de stijging van de algemene werkingskosten als gevolg van de levensduurte, brengen het IGO in ijltempo op een totaal verbruik van de huidige dotatie. Een indexering is minimaal vereist", stelt het IGO. De middelen van het IGO worden procentueel berekend op basis van de jaarlijkse loonmassa van het personeel dat het instituut moet opleiden. Voor 2009, 2010 en 2011 werd het budget echter bevroren op 5,2 miljoen euro. "Hiermee bevindt het budget voor de gerechtelijke opleiding zich niet eens op het niveau van de bemiddeling in strafzaken!", klaagt het IGO aan. "Meer nog, doordat het budget voor de opleiding van de magistraten en het personeel van de rechterlijke orde niet werd geïndexeerd, bedroeg het budget voor 2011 nog minder dan het wettelijk vastgelegde startpercentage". Dit staat in schril contrast met de kordate aanpak in de privésector, meent het IGO. Het orgaan verwijst naar een koninklijk besluit van 11 oktober 2007 dat bepaalt dat werkgevers, die niet minstens 1,9 pct van de loonmassa van hun personeel investeren in opleiding, een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,05 pct van het volledige jaarloon moeten storten in een fonds voor de financiering van het betaald educatief verlof. (KAV)

Onze partners