Inspraakprocedure over milieueffecten Oosterweelverbinding van start

16/11/11 om 17:05 - Bijgewerkt om 17:05

(Belga) Van 16 november tot 16 december ligt het kennisgevingsdossier van het plan-MER (Milieueffectenrapport) voor de Oosterweelverbinding ter inzage bij de MER-overheidsdienst zelf en bij achttien steden en gemeenten in de Antwerpse regio. De mensen kunnen er het dossier inkijken en aanbevelingen geven. Opmerkelijk is dat naast de door de Vlaamse regering gekozen Oosterweelverbinding, ook het door actiegroepen voorgestelde Meccano-tracé formeel ter inzage wordt gebracht.

Het doel van deze procedure is het publiek te informeren over de plannen voor de Oosterweelverbinding en aan te geven hoe deze bestudeerd zullen worden in het plan-MER. De komende dertig dagen kunnen de gemeentebesturen en geïnteresseerde burgers vanuit hun kennis van de omgeving opmerkingen maken en suggesties doen. Die reacties kunnen aangeven welke effecten extra moeten worden onderzocht en op welke manier. Er kunnen ook bijkomende voorstellen voor alternatieven worden geformuleerd. De stad Antwerpen laat intussen weten dat ze twee infotentoonstellingen opent in Hof ter Schelde en het Oude Badhuis om het Masterplan 2020 van de Antwerpse mobiliteit, waar de Oosterweelverbinding deel van uitmaakt, en de te volgen procedure uit te leggen. De stad wijst erop dat de huidige inspraakprocedure niet bedoeld is voor formele bezwaren. Die kunnen nadien nog worden ingediend, bijvoorbeeld wanneer wordt gesproken over de wijziging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). De Vlaamse overheid zal op basis van de binnengekomen reacties richtlijnen opstellen voor de opmaak van het plan-MER. Op basis van daarvan kan dan het definitieve milieueffectenrapport worden opgesteld. (JDE)

Onze partners