Ingrid Lieten doet oproep voor projecten rond diversiteit in de media

23/09/11 om 17:03 - Bijgewerkt om 17:03

(Belga) Ingrid Lieten heeft een oproep gelanceerd rond diversiteit in de media en een oproep rond meer mediawijsheid in de samenleving. De Vlaamse minister van Media trekt daarvoor meer dan 1 miljoen euro aan projectmiddelen uit.

Diversiteit in de samenleving is een gegeven, zegt Lieten. "De maatschappij is veelkleurig én veelzijdig. Toch zien we de mediabedrijven en de berichtgeving met mondjesmaat 'verkleuren'. Ik zie het als een verantwoordelijkheid van de hele mediasector om te werken aan meer diversiteit: in wie ze aan het woord laten, in wie ze in beeld brengen en in wie ze tewerkstellen." Diversiteit wordt in de oproep breed benaderd: het kan gaan om meer "kleur", maar ook over uitdagingen inzake gender, handicap en dies meer. Voor de oproep diversiteit kunnen alle mainstreammedia (televisie, radio, geschreven pers en internet) een projectvoorstel indienen. Onder mediawijsheid verstaat Lieten het geheel van "kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in de gemediatiseerde wereld". De steun voor mediawijsheid kan worden verleend aan projecten die zich richten op diverse doelgroepen: vormingsverstrekkers, kinderen, jongeren, mensen met een handicap, met een etnisch-culturele diverse achtergrond, mensen in armoede en senioren. Voor de oproep mediawijsheid kan de aanvraag worden ingediend door een vzw, een stichting of een publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging die actief is in Vlaanderen op het vlak van mediawijsheid. Professionele mediabedrijven kunnen als partner meewerken aan een project. Projectvoorstellen worden uiterlijk op 21 oktober ingediend. Alle informatie op www.vlaanderen.be/media. (OSN)

Onze partners