Ingetrokken maatregel ING kreeg storm van kritiek

03/08/10 om 16:57 - Bijgewerkt om 16:57

Het voornemen om de opvraaglimiet voor 60-plussers te beperken, had bij de regering, het centrum voor Gelijkheid van Kansen en ouderenorganisaties tot kritiek geleid.

Het - intussen ingetrokken - voornemen van ING om de opvraaglimiet aan bankautomaten voor 60-plussers te beperken had tot heel wat kritiek geleid. Vicepremier en minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet (CDH) vroeg dat de maatregel zou worden ingetrokken. Haar collega van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wilde een bijsturing.

ING wilde de opvraaglimiet vanaf 11 augustus beperken tot 1.000 euro per week, maar kwam daar de dag dat ze de maatregel aankondigde al op terug. Momenteel bedraagt de limiet 2.500 euro.

Ontslagnemend vicepremier Milquet wees erop dat discriminatie op basis van leeftijd verboden is door de antidiscriminatiewet. Er zijn enkel uitzonderingen mogelijk zijn indien die objectief gerechtvaardigd zijn.

Bovendien vond Milquet de leeftijdsgrens van 60 jaar eerder willekeurig gekozen, onder meer omdat nogal wat mensen op 60 jaar nog professioneel actief zijn.

Milquet wilde dat de bank contact zou opnemen met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) om na te gaan of de maatregel niet discriminerend is.

Discriminatie op basis leeftijd verboden

In een reactie op de aanvankelijk geplande maatregel van de bank had het CGKR haar twijfels geuit over het feit of ING wel aan de voorwaarden voldoet om af te wijken van de regel dat een onderscheid op basis van leeftijd niet kan. Daarvoor moet er een goede rechtvaardiging zijn en moet de maatregel die het onderscheid invoert passend en noodzakelijk zijn.

Het CGKR wees erop dat discriminatie op grond van leeftijd al sinds 2003 in België is verboden, niet alleen in arbeidsverhoudingen maar ook bij het ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het publiek.

Directeur Jozef De Witte van het CGKR verklaarde dat er met ING contact zal worden opgenomen om ervoor te zorgen dat 60-plussers er op geen enkele wijze gediscrimineerd worden.

Overleg met 60-plussers

Vanuit de federale regering kwam er ook kritiek van ontslagnemend minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne.

Hij vroeg dat ING de maatregel zou bijsturen in overleg met de ouderenorganisaties. Van Quickenborne zei het onverstandig te vinden van de bank om een dergelijke maatregel te nemen zonder overleg met de 60-plussers.

Hij noemde de maatregel van de bank ook overdreven. 'Alsof 60-plussers niet meer in staat zijn om verstandig met hun geld om te springen', aldus de minister.

Van Quickenborne wees er trouwens op dat ING met de maatregel
eenzijdig het contract met de klant wijzigt. Bijgevolg kan de klant
kosteloos van bank veranderen.

Er kwam op het voornemen van de bank ook protest van
seniorenorganisaties, die de maatregel als betutteling beschouwden.

Onze partners