"Industrieel beleid vraagt duidelijke keuzes"

22/03/11 om 16:33 - Bijgewerkt om 16:33

Binnenkort pakt de Vlaamse regering uit met een witboek voor 'een nieuw industrieel beleid'. En dat is geen dag te vroeg.

In november 2009, toen de financiële crisis al een wereldwijde economische crisis was geworden, luidde Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) de noodklok over de Vlaamse economie. In februari 2010 volgde een staten-generaal van de Vlaamse industrie en in oktober pakte Peeters uit met een groenboek, dat vooral een opsomming van mogelijke acties en beleidsinstrumenten is.

Nu dat groenboek binnenkort een witboek wordt, sprak Knack met drie betrokkenen. Frans Dieryck is gedelegeerd bestuurder van de werkgeversfederatie Essenscia Vlaanderen. Ann Vermorgen leidt de Vlaamse vleugel van het ACV. Filip Watteeuw is Groen!-fractieleider in het Vlaams Parlement.

Frans Dieryck: Het zou allemaal sneller kunnen. Maar het feit dat een Vlaamse regering de nood aan een industrieel beleid erkent, is al een doorbraak op zich. Het is nu zaak om accenten te leggen die de transformatie van de Vlaamse economie vooral zullen versnellen.

Filip Watteeuw: Flanders Technology en de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen (DIRV), initiatieven van wijlen Gaston Geens (CD&V), getuigden van visie. En die mis ik bij Kris Peeters. Er worden ook geen bestaande initiatieven erkend. De chemische sector is bijvoorbeeld hard met verduurzaming bezig, maar in het groenboek is daar niets van terug te vinden.

Ann Vermorgen: Vaak schiet de politiek pas wakker als er een economische crisis uitbreekt of als een groot bedrijf, zoals Opel Antwerpen, sluit. Het is natuurlijk goed dat er nu een groenboek is. Maar zal het alle neuzen in dezelfde richting krijgen? Ik hoop in elk geval dat het witboek niet plots uit de lucht zal komen vallen en dat er nog tijd voor overleg zal zijn.

Frans Dieryck: Een overheid moet geen technische of technologische keuzes maken, maar wel duidelijk zijn over haar beleidskeuzes. Chemie, farmaceutica en biotechnologie vormen sterke polen in Vlaanderen, met grote en kleine ondernemingen en met een ruim onderzoeksgebeuren. Laten we daar dus in investeren, want de sector vraagt het en de ondernemingen willen zich ervoor engageren.

Ann Vermorgen: In het groenboek zit geen integrale aanpak over verschillende beleidsdomeinen en -niveaus. Iedere minister heeft ideeën en instrumenten aangeleverd, maar los van elkaar. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met nieuwe uitdagingen en behoeften, zoals de vergrijzing en de klimaatverandering.

Filip Watteeuw: Ook in andere sectoren, zoals in de bouwsector, zijn er enorme mogelijkheden op het vlak van werkgelegenheid en verduurzaming. Maar tijdens de laatste editie van Batibouw, die ook in het teken stond van groene jobs, was te horen dat de sector kampt met een tekort aan groene competenties, zowel bij de huidige werknemers als bij de jongeren die vanuit het onderwijs instromen. Om te vermijden dat er arbeidsplaatsen verloren gaan, moet de overheid dan ook in vorming en opleiding investeren. Daarover staat helaas niets in het groenboek.

(APE/PAM)

Lees meer over:

Onze partners