Inclusieve speelpleinwerking vreest voor wegvallen subsidies

24/07/12 om 15:54 - Bijgewerkt om 15:54

(Belga) Van de 586 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel hebben er dit jaar 101, of 17 procent, het label "inclusief" gekregen. Op die manier kunnen ze aantonen dat ze hun werking aanpassen aan kinderen met een beperking en dat ook actief communiceren. Dat heeft de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) dinsdag bekendgemaakt. Tegelijk slaakt de koepelorganisatie echter een noodkreet, want de subsidiëring ervan zou door de nakende staatshervorming ernstig in het gedrang kunnen komen.

Op dit ogenblik komt de structurele financiële steun voor het inclusief maken van speelpleinwerkingen van de provincies, die daar geld voor krijgen van de Vlaamse overheid. Vanaf 2014 zou dat geld rechtstreeks van Vlaanderen komen, maar de VDS vreest voor versnippering en heeft nog heel wat onbeantwoorde vragen. Volgens de organisatie is het bijvoorbeeld nog lang niet duidelijk wat er zal gebeuren met de vele extra middelen en mensen die sommige provinciebesturen nu nog vrijmaken voor inclusieve speelpleinwerkingen. Provincies mogen in de toekomst immers nog wel inzetten op het thema inclusie, maar kunnen daar niet langer voor samenwerken met jeugdwerkorganisaties die al structureel subsidies ontvangen van Vlaanderen. Op die manier wil men vermijden dat organisaties meermaals geld zouden krijgen voor eenzelfde opdracht. De VDS vreest ook dat provincies op termijn minder zullen inzetten op hun jeugddiensten, aangezien die op het vlak van hun takenpakket erg beperkt zouden raken in hun werking. "En wie zal het thema dan beleidsmatig nog verdedigen ten aanzien van de beleidsmakers?", vraagt de koepelorganisatie zich af. (COR 360)

Onze partners