Inbeslaggenomen dossiers moeten terug naar aartsbisdom

09/09/10 om 11:52 - Bijgewerkt om 11:52

De beslissing van de Brusselse KI is een nieuwe klap voor Operatie Kelk. Volgens aartsbisschop Léonard moet de aandacht nu weer naar de slachtoffers gaan.

Het gerecht moet de dossiers teruggeven die het tijdens de huiszoeking op 24 juni in beslag heeft genomen in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen en in de privéwoning van kardinaal Godfried Danneels.

Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling donderdag beslist. De dossiers waren in beslag genomen in het kader van Operatie Kelk, een gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik in de kerk en een eventuele doofpotoperatie.

Fernand Keuleneer, de advocaat van het aartsbisdom en van Danneels, had om de teruggave van de dossiers gevraagd en heeft gelijk gekregen van de KI.

Op vordering van het Brussels-parket-generaal besliste de KI op 13 augustus al dat ook de huiszoeking bij de commissie-Adriaenssens, die klachten over seksueel misbruik in de kerk onderzocht, nietig is.

Alle 475 in beslaggenomen dossiers moesten worden teruggegeven en kunnen niet gebruikt worden als bewijsmateriaal. De nieuwe beslissing van de KI lijkt de doodsteek voor Operatie Kelk.

'Aandacht voor slachtoffers'

In een reactie op het arrest van de KI zei aartsbisschop André-Joseph Léonard te hopen dat de aandacht weer helemaal naar de slachtoffers van seksueel misbruik in een pastorale relatie kan gaan.

Léonard zegt geen enkel bezwaar te hebben tegen een correct gevoerd gerechtelijk onderzoek en is tevreden dat er duidelijkheid is gekomen. 'Het is in ieders belang dat de fundamentele rechtsregels worden nageleefd', aldus het aartsbisdom.

Volgens advocaat Keuleneer is het nu aan het gerecht om te bepalen hoe het verder moet met het onderzoek. Enkel de onderzoeksdaad (de huiszoekingen) is nietig verklaard, niet het hele onderzoek, aldus Keuleneer tegenover de VRT.

'Bevestiging actie buiten proportie'

De bisschoppen zijn tevreden dat er duidelijkheid is over de correctheid van het verloop van de huiszoekingen, maar hoeden zich voor triomfalisme, aldus woordvoerder Jürgen Mettepenningen van de Belgische Bisschoppenconferentie.

Kardinaal Godfried Danneels ziet in het arrest van de KI de
bevestiging dat de manier waarop het gerechtelijk onderzoek werd geleid buiten proportie was.

Volgens zijn woordvoerder Toon Osaer heeft het nieuws over de spectaculaire actie van het gerecht veel imagoschade teweeggebracht en is dat nu enigszins gecompenseerd.

Ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V)deed donderdag op VTM een oproep om zoveel mogelijk dossiers
inzake seksueel misbruik in de kerk verder vrijwillig aan Justitie te bezorgen. Hij wil dat het gerechtelijk onderzoek maximaal wordt voortgezet.

Onze partners