In januari verblijfsregister voor kinderen van co-ouders

21/12/15 om 10:55 - Bijgewerkt om 10:55

Bron: Belga

(Belga) Begin volgend jaar komt er een verblijfsregister voor kinderen van co-ouders. "Het register biedt een oplossing voor de vele ouders met kinderen die gescheiden zijn en in een andere gemeente wonen", zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq. Ze had een wetsvoorstel ingediend, dat nu door de bevoegde minister in een koninklijk besluit vertaald werd en begin januari ondertekend wordt.

De wet van 15 juli 2009 over het co-ouderschap maakt het mogelijk dat beide ouders na een echtscheiding door dergelijke afspraak op een evenwaardige manier tijd investeren in de opvoeding van hun kind(eren). De regeling impliceert echter dat, zelfs als de betrokken kinderen bij elke ouder evenveel tijd doorbrengen, zij slechts bij één van de ouders gedomicilieerd kunnen zijn. Als de gescheiden ouders in een verschillende gemeente wonen, kan dat leiden tot problemen. Zo worden in gemeenten vaak bepaalde voordelen toegekend aan de eigen inwoners voor onder meer sportactiviteiten, speelpleinwerking of andere ontspanningsmogelijkheden. Omdat het kind niet gedomicilieerd is bij de andere ouder, kan er geen beroep gedaan worden op deze eventuele voordelen gekoppeld aan het verblijf. Daarom pleitte Becq voor een verblijfsregister in elke gemeente. Door het nieuwe KB wordt in het dossier van het kind het verblijfsadres bij de desbetreffende verblijfsouder opgenomen. Dit wordt vervolgens automatisch overgenomen in het bevolkingsdossier van de verblijfsouder, waardoor deze ouder direct kan aantonen dat het kind bij hem (of haar) verblijft. Vanzelfsprekend verschijnt de vermelding ook in het dossier van de ouder bij wie het kind officieel gedomicilieerd is. "Het verblijfsadres blijft geldig zolang de situatie blijft bestaan en wordt aangepast bij verhuis van de verblijfsouders.", voegt Becq toe. Ze wijst er tevens op dat het verblijfsregister in het kader van rampen ook een nuttig instrument kan zijn om te controleren wie mogelijk in een bepaald getroffen pand verblijft. Aan het verblijfsregister worden geen andere fiscale of sociaalrechtelijke voordelen aan dit verblijfsregister gekoppeld, merkt Becq nog op. (Belga)

Onze partners