Benjamin Dalle
Benjamin Dalle
Brussels lijsttrekker voor de Kamer voor CD&V
Opinie

20/05/14 om 14:18 - Bijgewerkt om 14:18

In Brussel telt elke stem op Nederlandstaligen

'Heeft het na de splitsing van BHV wel nog zin om voor de federale Kamer op een Vlaamse partij in Brussel te stemmen?' Deze vraag loopt volgens Benjamin Dalle (CD&V) als een rode draad door de campagne van elke Vlaamse kandidaat voor de Kamer in Brussel. 'Het antwoord is simpel: ja, uw stem voor een Vlaamse lijst in Brussel zal ertoe doen. '

In de politiek telt elke stem. Dat lijkt evident, maar in Brussel wordt dit vandaag geregeld in vraag gesteld. 'Heeft het na de splitsing van BHV wel nog zin om voor de federale Kamer op een Vlaamse partij in Brussel te stemmen?'

Deze vraag loopt als een rode draad doorheen de campagne van elke Vlaamse kandidaat voor de Kamer in Brussel. Het antwoord is nochtans simpel: ja, uw stem voor een Vlaamse lijst in Brussel zal ertoe doen.

Of er daarmee ook een Nederlandstalige Brusselaar in de kamer zal zetelen is een andere vraag. Daarvoor heeft een kandidatenlijst ongeveer 25.000 stemmen nodig (dus geen 35.000 of zelfs 40.000 stemmen zoals soms wordt beweerd). Dat zijn veel stemmen, maar op 600.000 Brusselse kiezers is dat niet onmogelijk. Met verkiezingen weet je immers nooit.

Overigens, de tijd dat Brussel een hoofdzakelijk Franstalige stad was is al lang verleden tijd: taaldiversiteit is vandaag een feit. Van de huidige groep Brusselaars jonger dan 25 jaar groeit nu reeds de helft op in een twee- of meertalig gezin. De laatste taalbarometer in Brussel toont ook aan dat een derde van de Brusselaars opgroeit in een gezin waar noch het Nederlands noch het Frans wordt gesproken. En hoeveel gemengde gezinnen sturen hun kinderen naar Nederlandstalige scholen of crèches? Er is geen enkele reden waarom zij automatisch voor Franstalige lijsten zouden moeten stemmen, hoe graag de Franstalige partijen dat ook laten uitschijnen.

Aan verkiezingen deelnemen gaat ook over veel meer dan het verwerven van een zitje in het parlement. Politiek gaat bovenal om samen met mensen een beweging op gang te brengen. Om mee de koers van een politieke partij en de maatschappij te bepalen. Om standpunten in te nemen, om je in het debat te mengen. Niet aan de kant blijven staan, maar je engageren. Uiteraard doe je ook mee om de verkiezingen te winnen, en is de ultieme beloning een mandaat van de kiezer in een parlement. Mocht dat echter de enige ambitie zijn, dan spreken we niet van politiek engagement maar van platte carrièreplanning.

Het zou jammer en tegelijk ook gevaarlijk zijn als de Nederlandstalige Brusselaars voor Franstalige partijen beginnen te stemmen omdat ze niet meer geloven in de verkiesbaarheid van de Nederlandstaligen. Voor radicale Franstaligen zal dit opnieuw een argument zijn om te stellen dat de Nederlandstalige Brusselaars zo goed als niets meer voorstellen.

Wantrouw ook iedereen die plots beweert Vlaamsvriendelijke standpunten in Brussel innemen. Misschien moeten we ze opnieuw herinneren aan hun eerdere communautaire standpunten? Zo was Ecolo recent nog voorstander van een uitbreiding van Brussel en een afzwakking van de garanties voor Nederlandstaligen in de Brusselse regering en het Brussels Parlement. Ook zijn er de recente uitlatingen van bijvoorbeeld Didier Reynders (MR), die belastingverhogingen enkel laat passeren wanneer het vooral Vlaming treft. Maar ook onze zusterpartij CDH staat niet bekend voor haar bekommernissen van de Nederlandstalige belangen in Brussel. Met CD&V hebben we daarentegen een ambitieus project voor alle Brusselaars, Nederlandstaligen, Franstaligen en anderstaligen.

Wie gelooft in de toekomstvisie van de Nederlandstalige partijen op Brussel, wie de garanties voor de Nederlandstaligen in Brussel belangrijk vindt, wie Nederlandstalig onderwijs en de band Vlaanderen-Brussel belangrijk vindt, stemt dus op 25 mei best gewoon op de kandidaat die hem of haar het meest overtuigt. Dat geldt ook (en misschien nog meer) voor de Kamer.

Lees meer over:

Onze partners