Illegale lozingen in Noordzee blijven ongestraft

01/02/13 om 12:57 - Bijgewerkt om 12:57

(Belga) Sinds 2008 zet Defensie onbemande vliegtuigen van het type B-Hunter in tegen olieverontreinigingen in de Noordzee, maar hoewel zij de afgelopen drie jaar 22 potentiële onregelmatigheden meldden, werden er slechts 2 schepen gecontroleerd. Zo blijkt uit het antwoord dat N-VA-senatrice Sabine Vermeulen kreeg op een schriftelijke vraag aan minister van Defensie Pieter De Crem.

Vermeulen vraagt zich af wat het nut is van het protocolakkoord dat Defensie en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hebben gesloten. Het akkoord werd in 2008 gesloten. Dat jaar controleerden de B-Hunters 226 schepen in 67 vlieguren. De jaren nadien werden er zo'n 250 schepen per jaar gecontroleerd. Vorig jaar werden slechts 140 schepen gecontroleerd.In 2008 werden bij die controles twee potentiële onregelmatigheden vastgesteld, wat tot twee controles in de Antwerpse haven heeft geleid. Er werd toen ook één illegale lozing vastgesteld. De jaren nadien werden door de B-Hunters echter ruim 20 mogelijke onregelmatigheden gerapporteerd, terwijl enkel in 2009 nog twee controles werden uitgevoerd, in de haven van Antwerpen en op zee, waarbij een mogelijke onregelmatigheid rond het beheer van scheepsafval werd vastgesteld. Sabine Vermeulen vraagt zich af wat het nut van het protocolakkoord is als de B-Hunters effectief meldingen maken, maar er amper of geen controles worden uitgevoerd. (KURT DESPLENTER)

Onze partners