Huytebroeck wil extra containerparken in Brussels gewest

14/05/12 om 12:38 - Bijgewerkt om 12:38

(Belga) Om in 2020 minstens 50 procent van het Brussels gemeentelijk afval te recycleren, wil gewestminister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck (Ecolo), dat er 2 à 3 gewestelijke containerparken bijkomen in Brussel. Daarnaast wordt er vanaf 2013 een heffing van 6 euro per ton verbrand afval ingevoerd.

Naast de twee gewestelijke containerparken (Vorst/Brussel) en vier gesubsidieerde gemeentelijke parken wil Huytebroeck dat er "binnen deze legislatuur" nog twee à drie containerparken bijkomen "om te garanderen dat alle Brusselaars op minder dan 3 km afstand de nodige inzamelinfrastructuur vinden." Leefmilieu Brussel heeft alvast in een studie enkele prioritaire gebieden aangeduid. Andere maatregelen om in Brussel minstens 50 procent afval te recycleren, zijn de bouw van een biogascentrale in Vorst voor de verwerking van organisch afval en het openen van kringloopcentra die op termijn een kwart van het grof vuil opgehaald door Net Brussel zullen recupereren. Daarnaast wordt een fonds opgericht om het recycleren te stimuleren waarbij verbrand afval wordt belast. Ook bedrijven worden binnenkort verplicht om te sorteren zoals de Brusselse huishoudens. De commissie Leefmilieu van het Brussels parlement buigt zich morgen over een nieuwe ontwerpordonnantie over afvalstoffen als gevolg van een Europese richtlijn die in de eerste plaats afval wil voorkomen, inzet op hergebruik en recyclage van grondstoffen. In Vlaanderen en Wallonië wordt vandaag al zo'n 70 procent van het afval gerecycleerd tegenover 30 procent in Brussel. (MVL)

Onze partners