Huizenverkopers moeten informeren over overstromingsgevaar

24/07/12 om 14:53 - Bijgewerkt om 14:53

(Belga) Voortaan moeten vastgoedmakelaars, immobiliënmaatschappijen en notarissen potentiële kopers en huurders duidelijk informeren of het bewuste onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Die informatieplicht wordt via een waterparagraaf opgenomen in vastgoedaktes.

De verplichting maakt deel uit van een wijziging aan het decreet Integraal Waterbeleid. Ze vormt een uitbreiding van de informatieplicht zoals al voorzien in het kader van de wet op de natuurrampenverzekering (2007). Die beperkt zich evenwel tot risicozones voor overstromingen. Deze risicozones tonen enkel gebieden met een overstromingsfrequentie van minstens eens om de vijfentwintig jaar en minstens dertig centimeter overstromingsdiepte. De decreetwijziging voert ook een sterke vereenvoudiging door in de planlast voor waterbeheerplannen. In de plaats van twee stroomgebiedbeheerplannen, elf bekkenbeheerplannen en 100 deelbekkenbeheerplannen krijgen we nu één stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en één voor de Maas, met elf bekkenspecifieke delen. "Deze vereenvoudiging maakt het voor iedereen duidelijker wat de uitdagingen voor het waterbeleid zijn. Deze plannen bepalen hoe we de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater willen verbeteren en hoe we onze watersystemen willen beheren om het overstromingsrisico te beperken en onze watervoorraden te beschermen. Ook de organisatie wordt hertekend door meer op het niveau van de bekkens te richten en de lokale besturen te versterken. Zij staan op de eerste rij om het draagvlak voor maatregelen op het terrein verhogen", zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). (KVH)

Onze partners