Huisarts loopt zeer klein risico op ebolabesmetting

16/10/14 om 15:42 - Bijgewerkt op 17/10/14 om 06:37

Belgische huisartsen, specialisten en verzorgend personeel moeten in België geenszins bang zijn om ebola op te lopen. Als ze alle richtlijnen correct opvolgen, is het risico quasi nihil, zegt Marc Van Ranst aan Artsenkrant.

België staat aangeschreven als een gevoelig land wat betreft de eboladreiging. Dat heeft ermee te maken dat heel wat landgenoten voor Artsen zonder Grenzen in het crisisgebied actief zijn; en er wonen ook heel wat familieleden van Belgen in die risicogebieden. Bovendien is Brussels Airlines de enige vliegtuigmaatschappij uit Europa die nog op die landen vliegt.

Toch benadrukt viroloog Marc Van Ranst dat we de situatie zeker niet moeten dramatiseren: "De hulpverleners weten heel goed welke preventiemaatregelen ze moeten nemen om niet met ebola besmet te raken. Er is trouwens ook nog geen enkel geval van ebola in België opgedoken."

Dr. Jan Clerinx van het Instituut Tropische Geneeskunde (ITG) raadt iedereen die een risicocontact had, aan zich voor een risicoanalyse te melden bij een arts alvorens het land binnen te komen. "Vaak deden familieleden niet aan malariapreventie waardoor de risicosymptomen meestal vals alarm bleken. De zorgverleners uit België lopen een hoog risico op blootstelling, maar een klein risico op besmetting. Ze zijn goed getraind en weten zeer goed hoe zich te beschermen. Bovendien is er voldoende personeel ter plaatse zodat men niet overhaast te werk moet gaan."

Alert blijven

Huisartsen raadt Van Ranst aan om alert te zijn voor de symptomen wanneer patiënten uit risicogebieden zich aanbieden. "Maar er zijn natuurlijk talrijke andere aandoeningen die gepaard gaan met koorts. Als er twijfel is, moet de huisarts onmiddellijk contact opnemen met de gezondheidsinspecteur. We mogen wel niet vergeten dat 99,9% van de mensen uit de risicolanden niet besmet zijn met het virus. De maatregelen die een huisarts moet nemen, zijn dezelfde als bij bijvoorbeeld een open tuberculose: geen direct contact met het lichaamsvocht."

Dr. Clerinx beaamt het belang van alertheid, maar duidt erop dat er bij huisartsen zeker geen paniek moet zijn. "Bij de minste twijfel moet een huisarts contact opnemen met een van de referentiecentra, waaronder het ITG. Elementaire bescherming, dus handschoenen en geen direct contact met lichaamsvocht, zijn voldoende afdoend. Wel zou ik aanraden de risicopatiënt zo snel mogelijk af te zonderen zodat er zo min mogelijk direct contact is."

Huisartspatiënten weinig infectueus

Een huisarts loopt een zeer klein risico op besmetting omdat mogelijke ebolapatiënten die zich bij hen aanbieden, slechts de beginnende symptomen hebben die weinig infectueus zijn. Tijdens een hospitalisatie neemt in de dagen daarna het infectiegevaar enorm toe. "Daarom is het noodzakelijk om specialisten en ziekenhuispersoneel maximaal te informeren", aldus Van Ranst. "Op elke vraag van hen maar ook van hulpverleners dienen wij een antwoord te formuleren."

Ter maximale bescherming zijn er ook de veiligheidspakjes. Van Ranst: "Men moet kunnen oefenen om die correct aan en vooral uit te doen, alvorens mogelijk in contact te komen met een patiënt. Daarvoor staan er buddy's klaar om advies te geven." Voor alle duidelijkheid, die oefenpakjes staan niet ter beschikking van de huisarts omdat het infectiegevaar minimaal is.

Katia Belloy (Artsenkrant)

Lees meer over:

Onze partners