Homans ontkent dat ze medische hulp voor illegalen wil koppelen aan terugkeer

21/01/14 om 23:23 - Bijgewerkt om 23:24

Dringende medische hulp zal nooit geweigerd worden, maar een voorstel om dokterszorg te koppelen aan het ingaan op opvangmogelijkheden, staat wel degelijk op de agenda van de volgende Antwerpse OCMW-raad. Dat zegt het kabinet van schepen Liesbeth Homans.

Homans ontkent dat ze medische hulp voor illegalen wil koppelen aan terugkeer

Liesbeth Homans © Belga

Antwerps schepen en OCMW-raadsvoorzitter Liesbeth Homans, bij monde van haar woordvoerder Michaël Lescroart, herroept daarmee een eerdere reactie op PVDA-raadslid Dirk Van Duppen. Volgens hem wil Homans in de toekomst dringende medische hulp ontzeggen aan gezinnen met illegale kinderen als die een opvangplaats in een open terugkeercentrum weigeren.

Homans' kabinet stelde eerder dat het om een inidvidueel geval ging. Nu is te horen dat een voorstel in die richting wel degelijk voorligt, al zou het punt door de OCMW-administratie zelf op de agenda gezet zijn, buiten het medeweten van voorzitter Homans. "Dringende medische hulp zal overigens nooit geweigerd worden, dat is niet de essentie van de zaak", zegt Lescroart.

Inschattingsfout

Volgens Lescroart is het niet ongebruikelijk dat vanuit de OCMW-diensten zelf zaken op de agenda van de OCMW-raad worden geplaatst, al erkent hij wel dat het meestal niet om zo'n politiek gevoelige materie gaat. "Dat was allicht een inschattingsfout van de secretaris", zegt hij. "We zullen het debat vermoedelijk wel laten plaatsvinden, maar of over het voorstel ook echt gestemd zal worden, is nog lang niet zeker. Alle fracties moeten nu in ieder geval eerst de tijd krijgen om een standpunt in te nemen rond deze kwestie."

Lescroart stelt verder dat het voorstel van de administratie de medische hulp niet aan het inschrijven in een terugkeertraject koppelt, zoals PVDA-raadslid Dirk Van Duppen opperde. "De vraag is of dergelijke gezinnen de geboden opvangmogelijkheden mogen weigeren, een terugkeertraject is nog iets anders", zegt hij. "Bovendien is het absoluut niet de bedoeling om dringende medische hulp te weigeren. Men wil echter wel vermijden dat gezinnen opnieuw in de illegaliteit verdwijnen."

Teruggefloten

Homans stelde begin vorig jaar al voor om dringende medische hulp zoals aidsremmers voor illegale vreemdelingen te koppelen aan het ondertekenen van een vrijwillig terugkeertraject, maar werd toen teruggefloten door onder meer staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld). Nu wil ze er alsnog een beleidslijn van het Antwerpse OCMW van maken, zegt Van Duppen. "Nochtans is daar geen enkele juridische basis voor, ik vermoed dan ook dat ze op deze manier gewoon probeert de publieke opinie te overtuigen van het idee. Er lijken me gelijkenissen met de inschrijvingstaks voor vreemdelingen die ze wilde invoeren." (Belga/TV)

Onze partners