Homans bijt van zich af in discussie rond aidsremmers

13/03/13 om 16:20 - Bijgewerkt om 16:20

(Belga) Antwerps OCMW-voorzitter Liesbeth Homans (N-VA) zegt woensdag akte te nemen van de informatie die de Gentse OCMW-voorzitter aan OCMW-raadslid Els Roegiers (N-VA) bezorgd heeft. Volgens Homans blijkt daaruit dat "het Gentse OCMW in de praktijk exact hetzelfde beleid voert als dat van Antwerpen als het gaat over de verstrekking van aidsremmers en andere dringende medische hulp aan illegale vreemdelingen". Ze hoopt dat wie zware kritiek op het Antwerpse beleid uitte, in de toekomst de discussie "op basis van correcte argumenten" zal voeren.

Net als in Gent voert volgens Homans ook het Antwerpse OCMW bij elke aanvraag tot tussenkomst in dringende hulp een sociaal en financieel onderzoek. Daarbij wordt nagegaan of de hulpvrager aanspraak kan maken op andere rechten, effectief illegaal op het grondgebied verblijft, behoeftig is en meewerkt aan het sociaal onderzoek. "Daarmee passen beide OCMW's gewoon de federale wetgeving ter zake toe", aldus Homans. De Antwerpse OCMW-voorzitter meent dat "de intellectuele eerlijkheid in het debat de afgelopen weken zoek was" en verwijst daarbij naar de felle kritiek vanwege minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en Brussels OCMW-voorzitter Yvan Mayeur (beiden PS). Uitgerekend Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) zei over de kwestie bovendien: "Het kan niet dat iemand op basis van zijn ziekte anders wordt behandeld, afhankelijk van waar hij aanklopt". Homans zegt ervan uit te gaan dat er nu "geen politiek spel meer zal worden gespeeld op de kap van de zwaksten in onze samenleving". (JDH)

Onze partners