Hof van Cassatie wraakt zichzelf niet in procedure tegen aartsbisschop Léonard

08/05/12 om 12:34 - Bijgewerkt om 12:34

(Belga) Het Hof van Cassatie wraakt zichzelf niet in de procedure die de Oostkampse advocaat Jean-Marie De Meester had ingesteld tegen aartsbisschop Léonard. De advocaat, die zich burgerlijke partij had gesteld tegen de aartsbisschop, had zowel het hele hof als een deel van de raadsheren gewraakt omdat zij aanwezig zouden geweest zijn op de Te Deum-vieringen of les zouden geven aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ook de wraking van kamervoorzitter Goethals is afgewezen.

Een wraking van alle raadsheren van het hof zou immers in de praktijk geen wraking betekenen, maar een onttrekking, en daarvoor bestaat geen enkele wettelijke grond, oordeelde het hoogste hof. Bovendien bestaat er bij een eventuele onttrekking geen enkele andere rechtsinstantie die zich over de zaak zou kunnen buigen, zodat de behandeling van de zaak onmogelijk wordt. Dat zou dan weer de grondrechten van de andere partijen schaden. Een aanwezigheid van raadsheren van Cassatie op het Te Deum wekt in de ogen van het hof ook geen schijn van partijdigheid op omdat het om een louter protocollaire gelegenheid gaat, die niet kadert in de rechtsprekende taak van het hof. Ook dat een aantal raadsheren les zou geven aan de KU Leuven en zo onder het gezag zou vallen van aartsbisschop Léonard, is geen reden tot wraking omdat magistraten bij het rechtspreken niet gebonden zijn door enig hiërarchisch gezag. Ten slotte is de levensbeschouwing van kamervoorzitter Goethals, die eventueel lid zou zijn van Opus Dei, onvoldoende om hem te wraken. (COR 230)

Onze partners