Hof van Cassatie beslist op 13 maart over Beaulieu-dossiers

07/02/12 om 13:27 - Bijgewerkt om 13:27

(Belga) Het hof van Cassatie beslist op 13 maart over het verdere verloop van de procedure in de zaak-Beaulieu. De Brusselse raadkamer verklaarde zich in november 2009 onbevoegd om over de tien dossiers in de zaak te oordelen, omdat een van de verdachten benoemd was tot plaatsvervangend rechter. Verschillende partijen gingen daartegen in beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling maar vingen daar bot.

Volgens meester Raf Verstraeten, die voor verschillende inverdenkinggestelden optreedt, is de raadkamer in de fout gegaan. "De man die tot plaatsvervangend rechter benoemd is, was slechts in één dossier betrokken", zegt de advocaat. "De raadkamer kon in dat ene dossier niets ander meer doen dan zich onbevoegd verklaren maar besliste integendeel eerst over de samenhang tussen de verschillende dossiers en verklaarde zich pas nadien onbevoegd. Dat kon niet." De kamer van inbeschuldigingstelling wees de beroepen tegen de beslissing van de raadkamer af omdat de betrokkenen geen belang zouden hebben bij hun beroep en wordt daarin gevolgd door het parket-generaal bij Cassatie. "Door de beslissing van de raadkamer loopt de strafvordering op dit moment niet", zei advocaat-generaal Patrick Duinslaegher daarover. Ook daar is meester Verstraeten het niet mee eens. "Door de beslissing van de raadkamer dreigen zowel inverdenkinggestelden als burgerlijke partijen onmiddellijk voor het hof van beroep te moeten verschijnen. Zij hebben dus wel degelijk belang bij deze procedure." (MVL)

Onze partners