"Hoe 0,7% halen als budget bevroren wordt?"

09/12/11 om 01:26 - Bijgewerkt om 01:26

(Belga) De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 vraagt zich af hoe de regering Di Rupo het engagement om 0,7% van het bbp te besteden aan ontwikkelingssamenwerking wil aanhouden als het budget ontwikkelingssamenwerking voor de komende twee jaar bevroren wordt. 11.11.11 maakte een analyse van het regeerakkoord en stootte op een aantal passages die vragen opriepen.

Zo is er in de relaties met ontwikkelingslanden niet langer sprake van "goed bestuur" maar van "behoorlijk bestuur". Luidt dat ook een verandering in de beoordeling van de relatie tussen België en de partnerlanden in?, vraagt de koepel zich af. 11.11.11 vraagt voorts expliciete aandacht voor de democratiseringsprocessen in Centraal-Afrika en het vredesproces in het Midden-Oosten. Militair volstaat een informatieplicht aan het parlement niet als democratische legitimering voor de deelname aan buitenlandse operaties. Wel onderschrijft 11.11.11 het engagement van de Belgische regering om de financiële wereld ten dienste te stellen van duurzame groei. De opbrengst van de financiële transactietaks moet in die zin aangewend worden voor sociaal en milieubeleid, twee domeinen waar de crisis een onevenredige impact op heeft. Op vlak van schuldkwijtschelding stelt 11.11.11 zich tenslotte ernstige vragen bij het betrekken van het IMF, de G8 en de club van Parijs. "Zeker in het licht van de economische crisis is de kans groot dat deze vertegenwoordigers van de rijke landen het eigenbelang boven het algemeen belang zullen stellen", luidt het. (MVL)

Onze partners