Het Vlaamse klimaatbeleid: 'een verhaal van schuld en boete'

03/12/14 om 18:27 - Bijgewerkt om 18:27

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) meent dat 'het klimaat van iedereen is' en dat 'we elkaar niet met de vinger mogen wijzen'. Toch gebeurde vooral dat laatste tijdens het actualiteitsdebat over het klimaatbeleid in het Vlaams Parlement.

Het Vlaamse klimaatbeleid: 'een verhaal van schuld en boete'

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving © Belga

Tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement kreeg het debat over het klimaatbeleid voorrang. Elf bekende en prominente Vlamingen hebben de nalatigheid van politici inzake de opwarming van de aarde aangeklaagd. Het feit dat daaruit een debat vloeide, werd niet door iedereen gesmaakt.

'Brief sturen is niet voldoende'

Het Vlaams Belang onttrok zich aan het debat. 'We willen deelnemen aan een gezond klimaatdebat, maar niet op deze manier', klonk het bij Chris Janssens. 'Als bekende Vlamingen willen deelnemen aan de politiek, moeten zij zich verkiesbaar stellen.' N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele kaartte dan weer aan dat 'klimaat altijd op de agenda moet staan, niet alleen als BV's er een brief over schrijven.'

Ook minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) beaamde dat een brief niet voldoende was: 'Klimaatactie is meer dan een aangetekende brief sturen naar een kantoor in Brussel. Het is meer dan een klimaatplan. Het klimaat is van iedereen, we mogen elkaar niet met de vinger wijzen, maar moeten allemaal initiatief nemen.'

Een houding die Schauvliege ook in haar eerste reactie op de brief van de BV's aannam. Een houding die Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen) bestempelt als 'schuld en boete'. Maar Schauvliege voegt er nog aan toe 'te pleiten voor ambitieuze, maar realistische doelstellingen. En ik hoop dat iedereen ervan overtuigd kan worden, dat we allemaal het verschil kunnen maken.'

'Zware factuur voor de toekomst'

Als Vandaele echter stelt dat de Vlaamse Regering maatregelen in de goede richting neemt en al het mogelijke zal doen om de doelstellingen te halen, komt SP.A-er John Crombez tussen. 'Er wordt een zware factuur naar de toekomst gestuurd. Het aantal files is de afgelopen vijf jaar verdubbeld, maar het antwoord dat daarop geboden wordt is minder en duurder openbaar vervoer.'

Maar, zo weerlegt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) die uitspraak, 'we ijveren naar efficiënt openbaar vervoer. Er is niets zo milieuvervuilend als bussen die onnodig rijden, leeg zijn.'

Ook oppositiepartij Groen gelooft niet in de beloftes van de regering op vlak van klimaatbeleid. 'Minister Schauvliege is gebuisd. Slechts 15 procent van het klimaatbeleid werd uitgevoerd', klinkt het op de Twitterpagina van de partij.

Onzin, volgens de regeringspartijen. 'Het klimaatplan loopt van 2013 tot 2020. We zijn nu 2014. Het is absurd om verrast te vragen naar resultaten', meent Schauvliege. 'Wel gaan we jaarlijks de vooruitgang na en kijken we waar we kunnen bijsturen.'

Sanctorum-Vandevoorde: 'We zitten in een ontkenningsfase. We lijken niet te beseffen dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de doelstellingen te halen.'

De vraag van tien miljoen

Crombez doet er vervolgens nog een schepje bovenop, de oprechtheid van de regering wantrouwend als die meent zijn uiterste best te doen. 'U zegt al het mogelijke te zullen doen. Hoe verklaart u dan dat de regering met steun van de meerderheid 10 miljoen euro uit het Minafonds - dat in 1991 werd opgericht voor preventie en sanering voor het leefmilieu, voor duurzaamheidsinvesteringen - haalt?'

De vraag van tien miljoen wordt doorheen het debat tot vijf of zes keer toe gesteld. Een antwoord van de regering blijft uit. Uiteindelijk antwoordt minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) - aanvankelijk de vraag wegwuivend - dat 'de 10 miljoen euro verschoven werden, er wordt niet bespaard op het luik klimaat. De beste manier om de klimaatdoelstellingen te bereiken is minder energie verbruiken en de uitstoot te verminderen. Het is de eerste keer dat energie-efficiëntie zo hoog in een regeerakkoord staat. We hebben bijvoorbeeld 8 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in groene warmte.'

Robrecht Bothuyne (CD&V) voegt eraan toe dat nog meer maatregelen in het regeerakkoord werden opgenomen. 'Stap voor stap moeten we vooruitgang boeken. We zetten in op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. De armste gezinnen moeten bereikt worden. Ook de slimme kilometerheffing staat op de agenda. Op termijn kunnen we een duurzaam beleid realiseren.'

'Hoe worden arme gezinnen geholpen door het gratis kilowattuur af te schaffen?', vraagt SP.A zich af. 'Het is niet gratis, want wordt doorgerekend in de factuur, bovendien neemt het verbruik erdoor toe. De maatregel is slecht voor het klimaat', verdedigt Bothuyne het afschaffen ervan.

'Mensen niet pijn doen voor klimaat'

Open VLD gaat over tot het beschuldigen van de vorige regering, impliciet aan het adres van SP.A. 'We moeten de gaten dichten van het wanbeleid van de vorige regering', sneert Willem-Frederik Schiltz. Ook Bart Somers wijst op slechte keuzes van het vorige beleid: 'We waarschuwden voor de kost van oversubsidiëring. Het is onzinnig om 1,2 miljard euro te moeten zoeken voor zonnepanelen die slechts 1 procent van onze energievoorziening uitmaken. Dat is contraproductief.'

Schiltz voegt er nog aan toe dat 'het klimaatbeleid niet mag wegen op de economie, we mogen de mensen niet pijn doen voor het klimaat. We kunnen als regering creatief zijn in het zoeken van maatregelen die niet altijd een budgettaire impact moeten hebben.'

'Ik zie uw klimaatbeleid niet. U schroeft subsidies voor hernieuwbare energie terug, u weigert de bedrijfswagens aan te pakken. Soms lijken we bondgenoten in het zoeken naar het creatieve, het innovatieve, nu niet', reageert Elisabeth Meuleman (Groen). 'Het is dan ook niet mijn ambitie om van Open VLD een groene partij te maken', besluit Schiltz.

Toch besluit Schauvliege dat de regering zijn verantwoordelijkheid zal opnemen. 'En dat zal ik ook doen als politica. Het is goed dat die elf BV's de klimaatkwestie weer op de publieke agenda hebben gezet, het debat had er al eerder moeten zijn.'

Onze partners