Het V-plan van ABVV: 'Verandering door verbetering'

26/04/14 om 14:35 - Bijgewerkt om 14:35

De socialistische vakbond ABVV wil van de zesde staatshervorming gebruik maken om in Vlaanderen een sterke sociale bescherming en duurzame economie uit te bouwen.

Het V-plan van ABVV: 'Verandering door verbetering'

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV © Belga

In Blankenberge heeft het Vlaams ABVV haar negende vierjaarlijks statutair congres gehouden. Meer dan 500 militanten debatteerden de afgelopen dagen over de oriëntaties van het Vlaams ABVV voor de komende vier jaar. Op één stem na werden de conclusies van de verschillende werkgroepen unaniem goedgekeurd.

Voorzitter Rudy De Leeuw merkte op dat de vakbond moet wegen op het beleid om haar doelstellingen te realiseren. "We moeten investeren in progressieve frontvorming met andere vakbonden en middenveldorganisaties. Alleen zo kunnen we het welvaartsmodel verdedigen en versterken." Ook de relatie met de SP.A speelt hierbij een rol. "Die relatie blijft nodig. Dat is echter geen exclusieve of structurele samenwerking. We kunnen ook met samenwerken met andere sociaal-progressieve partijen."

Door de zesde staatshervorming worden de deelstaten verantwoordelijk voor enkele voor het Vlaams ABVV belangrijke domeinen. Algemeen secretaris Caroline Copers merkt op dat een groot deel van die nieuwe bevoegdheden door de werknemers gefinancierd worden. "De mensen liggen vooral wakker van de sociale bescherming, die we dan ook verder moeten versterken. De sociale partners moeten bij het beheer van die middelen betrokken worden."

Betere V

De algemeen secretaris benadrukt dat alle veranderingen de welvaart van de mensen ten goede moeten komen. "Verandering door verbetering, dat lijkt me een betere V dan die die we kennen", verwees Copers naar de slogan van de N-VA. Verschillende politieke partijen zetten in op een beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkering. "Dat vinden we verschrikkelijk onrechtvaardig. In Vlaanderen worden hiermee 59.000 mensen geviseerd die langer dan 2 jaar werkloos zijn. Wat is hun toekomst? Dat is de echte agenda van de N-VA."

Het Vlaams ABVV vindt het besparen op werkloosheidsuitkeringen dan ook onaanvaardbaar. Inzetten op duurzame energie en economie ziet het Vlaams ABVV als een kans om een verstandig relancebeleid te voeren. "We moeten inzetten op het realiseren van een kringloopeconomie. Met een sociale toets: met een eerlijke verdeling van lasten en lusten", aldus Caroline Copers.

Op het congres werd in dat kader de winning van schaliegas verworpen. Tot slot werd ook opgeroepen om de eigen vakbond van 715.000 leden te blijven versterken. Over vier jaar wordt op het volgende statutair congres het 40-jarig bestaan van het Vlaams ABVV gevierd. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners