Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

02/06/14 om 16:07 - Bijgewerkt om 16:09

Het leger inzetten na drievoudige moord aan Joods Museum is gevaarlijke stap in de richting van oorlog

Het leger inzetten om de Joodse gemeenschap te beschermen - zoals Bart De Wever vraagt - is geen goed idee volgens Nathalie Van Raemdonck, stagiaire bij de counter terrorisme afdeling van de VN. 'Het is een indicatie dat onze staat faalt en een gevaarlijke stap in de richting van oorlog.'

Het leger inzetten na drievoudige moord aan Joods Museum is gevaarlijke stap in de richting van oorlog

Mehdi Nemmouche, de man van 29 die is opgepakt voor de aanslag op het Joods Museum in Brussel © BELGA

De war on terror is eindelijk van start gegaan in Belgie. En geen haan die er in Belgie naar lijkt te kraaien. De man die vorige week 3 mensen neerschoot in een Brussels Joods museum heeft volgens de veiligheidsdiensten een "jihadistisch profiel". Plots gaat het niet langer over een dolgedraaide antisemitische schutter, maar over een terroristenaanslag.

De Antwerpse burgemeester en informateur Bart De Wever vraagt dat het ministerie van Defensie optreedt om joodse scholen te beschermen. Een opdracht die de politie net zo goed kan uitvoeren. De vraag om paramilitairen in te zetten geeft de hoogstnodige bescherming plots een wel heel andere toon. De lone wolf met een motief wordt ineens beschouwd als deel van een georganiseerde militaire groep. En zo draaien we langzaam naar de classificering van wat de VS al lang illegitieme combatanten noemt, een terroristengroep waar we militair tegen mogen optreden, maar die eigelijk helemaal geen leger zijn.

Als een Brugse jongere wordt neergestoken gaan we terecht weer een witte mars organiseren tegen onverdraagzaamheid. Maar buitenlanders die neergeschoten worden zijn plots een aangelegenheid van het ministerie van Defensie?

Als we het wat minder als een ver van mijn bed show beschouwen, zouden we beseffen dat dit een materie is die ons allen aanbelangt. Er is onverdraagzaamheid en haat in onze samenleving. Tegen individuen, en tegen groepen mensen. Het maakt niet uit dat het buitenlanders waren die buitenlanders neerschieten, het gebeurde op ons grondgebied en we mogen vanuit een menselijk oogpunt niet tolereren dat ons land gebruikt wordt voor zulke bloedbaden.

Maar hoe meer we die mensen als terroristen beschouwen en het leger tegen hen inschakelen, hoe meer het conflict zal escaleren. Alleen al de suggestie om het leger ons te laten beschermen tegen zulke schutters is een gevaarlijke stap in de richting van oorlog, maar het is ook een indicatie dat onze staat faalt om gepaste bescherming te bieden.

Voor je het weet zitten we ook met drones in het midden-oosten op vlekjes te schieten, in de hoop dat het ons zal beschermen. Laten we als rechtstaat optreden en niet vervallen in een grijze zone van oorlog met terroristen. Laten we iedereen die dit land betreedt gelijkwaardig beschermen, en gelijkwaardig berechten. En een signaal geven naar de rest van de wereld dat we zulke gestoorde mensen als moordenaars zien, geen soldaten die strijden voor een legitiem doel.

Nathalie Van Raemdonck is stagaire op het VN hoofdkantoor in New York bij de counterterrorisme afdeling van het ontwapeningsdepartement (Office of Disarmament Affairs)

Onze partners