'Het land heeft behoefte aan stabiliteit' (Jean-Claude Marcourt)

26/09/12 om 07:35 - Bijgewerkt om 07:35

'Het land en de gewesten hebben boven alles stabiliteit nodig', zegt Waals viceminister-president en minister van Economie en Buitenlandse Handel Jean-Claude Marcourt (PS). De meest regionalistisch ingestelde excellentie uit de Waalse regering heeft geen zin in nieuwe institutionele gesprekken.

Er wordt gezegd dat de Franstaligen op de rem staan bij de uitvoering van de zesde staatshervorming.

Jean-Claude Marcourt: De MR zit niet in de regionale meerderheden, dat is nu eenmaal een politieke realiteit. Maar voor mijn partij en voor mezelf geldt: hoe sneller de zesde staatshervorming wordt uitgevoerd, door een strakke kalender vast te leggen, hoe beter dat is voor iedereen.

Het zal zeker niet de Waalse regering zijn die de zesde staatshervorming zal afremmen. We hebben dit succes allemaal nodig. De zesde staatshervorming vormt immers het tastbare bewijs dat er in dit land nog politieke partijen zijn die de staat kunnen hervormen in de door de Vlaamse bevolking gewenste richting. Elio Di Rupo zal er als hoeder van de communautaire akkoorden op toezien dat er woord wordt gehouden.

Maar als de N-VA de hooggestemde verwachtingen enigszins inlost, schiet de communautaire koorts in dit land opnieuw de hoogte in, daar kun je gif op innemen.

Jean-Claude Marcourt: Om te beginnen hebben we als verantwoordelijke politici allemaal de taak om uit te leggen hoe ingrijpend de zesde staatshervorming wel is. Los daarvan vind ik het moeilijk te begrijpen hoe het ongenoegen over een bepaald institutioneel model de keuze van de burgemeester kan beïnvloeden. Bij lokale verkiezingen moeten burgers zich afvragen: wie is de meest geschikte persoon om mijn gemeente te besturen? De Vlaamse economie is overigens niet gebaat bij een nieuwe crisissfeer rondom België.

Bart De Wever wil na 14 oktober anders wel discrete gesprekken beginnen over de toekomst van België, met name over de totstandkoming van een echte Belgische confederatie.

Jean-Claude Marcourt: We hebben geen tijd voor zulke zaken. Het probleem is ook niet aan de orde. Er is een federale regering tot 2014, die een meerderheid heeft in het parlement. Waarom zouden we die regering proberen te destabiliseren met discrete gesprekken? Het land en de gewesten hebben op dit moment boven alles stabiliteit nodig. We maken de zwaarste economische crisis sinds 1929 mee. Even dachten we dat we uit het dal aan het klimmen waren, maar nu lijkt het erop dat we vóór 2017 geen belangrijke economische groei hoeven te verwachten. De economie moet onze hoofdzorg zijn. (HRE) Het volledige interview leest u deze week in Knack

Onze partners