Het einde van de crisis (volgens de Vlaamse partijvoorzitters)

22/08/12 om 07:54 - Bijgewerkt om 07:54

Hoe pakken we de recessie aan? Exclusief voor Knack vertellen de Vlaamse partijvoorzitters Bart De Wever (N-VA), Bruno Tobback (SP.A), Wouter Beke (CD&V), Alexander De Croo (Open VLD) en Wouter Van Besien (Groen) hoe we de economische crisis in ons land kunnen oplossen.

Het einde van de crisis (volgens de Vlaamse partijvoorzitters)

Gouverneur van de Nationale Bank , Luc Coene, heeft het gezegd: 'België sukkelt in een recessie. Ik verwacht dat de Belgische economie over het hele jaar licht zal krimpen.' Volgende week wordt in het Vlaamse en federale parlement gediscussieerd over wat er nu moet gebeuren. Knack heeft daar niet op gewacht, en ook niet op de traditionele rentrée-interviews aan het eind van de vakantie. We vroegen vijf Vlaamse partijvoorzitters wat de regering nu moet doen om het tij te keren. Het einde van de crisis (volgens de Vlaamse partijvoorzitters)

Wouter Beke, voorzitter CD&V: 'Het roer niet omgooien'

'We hoeven het roer niet om te gooien. Het komt er vooral op aan om de gekozen hervormingskoers vastberaden aan te houden. Op korte termijn moet de begroting op de sporen worden gehouden. CD&V wil er alles aan doen om de doelstelling van een tekort van maximaal 2,8 procent eind 2012 te halen. Concreet zal er bij de opmaak van de begroting 2013 ook nagegaan moeten worden wat er nog nodig is in 2012.

In het najaar volgen er opnieuw een aantal cruciale dossiers die samen met de sociale partners aangepakt zullen worden: een loonnorm voor de periode 2013-2014, het dossier arbeiders-bedienden, een modernisering van de arbeidsmarkt. Het is met andere woorden ook een zaak van alle sociale partners'

Wouter Van Besien, voorzitter Groen: 'Structurele vertrouwenwekkende maatregelen nemen'

'De regering moet structurele maatregelen nemen om opnieuw vertrouwen wekken. Dat heeft een onmiddellijk positief effect op de samenleving en haar economie. Dat is dus het tegenovergestelde van wat de regering nu doet: de gouverneur van de Nationale Bank afschieten als hij negatieve cijfers naar voren brengt die al maanden pijnlijk duidelijk waren.

Begrotingsmaatregelen uitstellen tot na de lokale verkiezingen. Dat is allemaal politiek oude stijl die niet past bij een moderne, transparante en dynamische economische omgeving. Het is tijd om met doordachte maatregelen het vertrouwen te herstellen. En snel.'

Bart De Wever, voorzitter N-VA: Never waste a good crisis

'De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de economische groei pas krachtig kan heropleven als Europese politici de eurocrisis het hoofd bieden. Maar om Milton Friedman te citeren: 'never waste a good crisis'. De Belgische regering zou de crisis moeten gebruiken om de economie structureel te hervormen. Onze uitgaven moeten omlaag.

N-VA blijft pleiten voor een grote hervorming van onder andere de werkloosheidsuitkering waarbij deze eindig wordt in de tijd, net als in alle andere Europese landen. Ook inzake fiscale druk, lasten op arbeid en andere zwakke punten geeft Europa raad.'

Alexander De Croo, voorzitter Open VLD: 'Geen reden tot paniek'

'De terugval in de economische groei is zeker geen reden tot paniek. De regering heeft binnen de strikte budgettaire marges al belangrijke inspanningen gedaan om de economie te steunen. Uiteraard zal het zaak zijn om die inspanningen vol te houden en de begroting ook in de toekomst op koers te houden.

Maar ook de sociale partners wacht nu een belangrijke taak. Het is cruciaal dat zij duidelijke afspraken maken om de loonkosten te drukken en zo de concurrentiekracht van onze economie ten opzichte van onze buurlanden te versterken.'

Bruno Tobback - voorzitter SP.A: 'Geld moet naar ondernemingen en gezinnen gaan'

'Onder het motto 'never waste a good crisis' wordt de afbouw van sociale bescherming en loon- en werkzekerheid opnieuw op de agenda geplaatst. Dat is voor ons géén optie. Omdat het gewoon niet werkt. Het kan ook anders. Het overheidsapparaat móét structureel efficiënter en het sociale stelsel móét moderner. We moeten energieprijzen onder controle brengen en de inflatie terugdringen. We moeten fraude en sociale dumping aanpakken. Meer mensen aan het werk helpen.

Er is een paar jaar lang ontiegelijk veel geld in de banken gepompt, we moeten nu middelen voorzien voor ondernemingen en gezinnen. Dat kan tegelijk met het vooropgestelde begrotingstraject, met volksleningen en zogenaamde project bonds, obligaties voor een specifiek investeringsproject, die de economie stimuleren en de spaarder tegelijk extra rendement opleveren.'

De volledige teksten vindt u deze week in Knack

Onze partners