Hervormingsplannen Raad van State stuiten op juridische en praktische bezwaren

19/02/13 om 15:20 - Bijgewerkt om 15:19

(Belga) Een hervorming en modernisering van de Raad van State is nodig, maar een aantal plannen stuit op praktische en juridische bezwaren. Dat was de teneur van de leden van het administratief rechtscollege tijdens een hoorzitting in de Senaat. De hervormingen beogen snellere procedures en een betere rechtsbedeling, maar de leden van de Raad wezen op praktische problemen indien het auditoriaat zich ook met bemiddeling zou moeten bezighouden. Philippe Moureaux (PS) vond het geen goed idee dat de Raad ook schadevergoedingen zou kunnen opleggen en wees op het ontbreken van beroepsinstanties binnen de Raad van State.

De leden van de Raad van State gaven hun visie op de drie initiatieven voor de hervorming het college: het wetsvoorstel van CD&V in de Senaat, het voorstel van Open Vld dat in Kamer en Senaat is ingediend, en het voorontwerp van wet dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet voorbereidt met inbreng van de Raad van State. De drie initiatieven beogen de invoering van de "bestuurlijke lus", waarbij de overheid tijdens een beroepsprocedure een gemaakte fout kan rechtzetten, het gamma sancties dat de Raad van State kan opleggen wordt uitgebreid (nu kan de Raad enkel vernietigen), een injunctie wordt ingevoerd en het kortgeding wordt gemoderniseerd, stelde eerste voorzitter Andersen. Het Open Vld-voorstel om het auditoraat een bemiddelende rol te laten spelen, kreeg tegenwind van de voorzitters en de leden van het auditoraat. Naast een praktisch probleem van beschikbaar personeel, is er ook een fundamenteel bezwaar, met name of bemiddeling mogelijk is bij de vraag of een overheidsoptreden in overeenstemming is met de wet. (AHO)

Onze partners