'Hervormingen zijn wél afgetoetst bij de vakbonden'

21/12/11 om 14:18 - Bijgewerkt om 14:18

Dat zegt vicepremier en minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) deze week in Knack.

Steven Vanackere: 'We hebben nu geen andere keus dan die paar dagen die ons nog resten voor het einde van het jaar haast rücksichtslos uit te voeren wat in het regeerakkoord staat. Over dit regeerakkoord is bijzonder lang onderhandeld. Het zit vol evenwichten tussen zes onderhandelende partijen, maar natuurlijk is het afgetoetst bij de sociale partners.

Terwijl de vakbonden juist zo boos zijn omdat ze niet zijn gehoord. Vanackere: Tijdens die lange tijd van onderhandelingen waren er vanzelfsprekend informele contacten. Ik deel trouwens de visie van de sociale partners dat het eigenlijk tot onze politieke cultuur hoort dat een regering over deze maatregelen een overleg organiseert met de belangrijke sociale organisaties. Maar als we in de gegeven omstandigheden zo'n overleg moeten opstarten, dan zitten we ons pas einde januari af te vragen wat we met de bedrijfsvoertuigen moeten doen of met de pensioenen van bepaalde beroepsgroepen. Daarvoor hebben we de tijd niet. Er is nu geen enkel ander alternatief dan meticuleus het hele pak maatregelen uit te voeren dat nodig is voor de begroting van 2012. De zes regeringspartijen hebben een evenwicht gevonden. Mijn boodschap aan de sociale partners is dus: deal with it.

Ook het uitgebreide pakket pensioenen waarmee minister Vincent Van Quickenborne iedereen in snelheid nam, is grondig doorgesproken binnen de meerderheid en dus min of meer te nemen of te laten? Vanackere: De details van de onderhandelingen ken ik niet. Ik had mijn handen vol in de regering van lopende zaken. Maar de onderhandelaars verzekeren mij dat alles inderdaad grondig is doorgepraat. Dat geldt ook voor de timing. Wie niet besefte dat het bijzonder snel moest gaan, heeft op een andere planeet geleefd. Het is toch niemand ontgaan dat we voor 31 december klaar moeten zijn met een gecombineerde wet op de voorlopige twaalfden en het uitvoerige arsenaal van de 'wet diverse bepalingen', om daarna dan zo snel mogelijk een volwaardige begroting goed te keuren? En vele maatregelen moeten nu eenmaal voor het einde van het jaar goedgekeurd worden of we moeten weer een jaar wachten vooraleer ze van kracht kunnen worden. Dat is geen optie. Waar mogelijk wordt er trouwens overleg georganiseerd. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) heeft de artsen en de ziekenfondsen geraadpleegd over een aantal materies die hen aangaan. Maar wat het grote plaatje betreft is het simpel: There Is No Alternative right now.

Als het parlement het voordelige pensioen van de ambtenaren laat evolueren naar het minder gunstige van de werknemers, zijn de Kamerleden dan moreel verplicht dat ook te doen met het eigen parlementaire pensioen?

Vanackere: Dat is zo. Wie zegt dat iedereen een gelijke bijdrage moet leveren, mag voor niemand een uitzondering maken. Ook niet voor politici. Het is natuurlijk niet dat de financiering van de vergrijzing zal staan of vallen met de extra bijdrage van de volksvertegenwoordigers. Maar wat er ook van is: men moet aan iedereen eenzelfde inspanning vragen. (WP)

Onze partners