Hervorming secundair onderwijs - Vlaams ABVV pleit voor protocol tussen stakeholders en Vlaamse regering

05/06/13 om 19:52 - Bijgewerkt om 19:52

(Belga) Het Vlaams ABVV reageert positiever dan ACOD Onderwijs op het akkoord van de Vlaamse regering over de hervorming van het secundair onderwijs. "De eerste aanzet is gegeven. Het is belangrijk dat de regering nu voortwerkt in overleg met de sector en dat de hervorming niet te veel in de tijd wordt uitgespreid", reageert algemeen secretaris Caroline Copers. Ze heeft het over een "positief verhaal na 20 jaar discussie, zeker naar een grote groep jongeren die schoolmoe wordt, er de brui aan geeft en zonder diploma op de arbeidsmarkt terecht komt".

Coppers oppert dat de Vlaamse regering een protocol zou sluiten met de 'stakeholders' van de onderwijssector. Dat moet er voor zorgen dat een aantal principes uit het akkoord wordt verankerd en dat het akkoord voor een stuk op lange termijn wordt gehonoreerd. (Belga)

Onze partners