Hervorming gerechtelijke geneeskunde levensnoodzakelijk

18/01/13 om 12:58 - Bijgewerkt om 12:58

(Belga) De gerechtelijke geneeskunde in ons land staat voor een levensnoodzakelijke hervorming. Er is onder meer nood aan een geüniformiseerde opleiding, een lijst van erkende experts met een wettelijk beschermd statuut en een lijst met wettelijke criteria voor de verplichte aanstelling van een wetsgeneesheer. Dat is gezegd op een colloquium rond gerechtelijke geneeskunde, georganiseerd door het Koninklijk Belgische Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde (KBGGG).

België telt 27 gerechtelijke geneesheren die verbonden zijn aan universitaire centra voor forensische geneeskunde, maar daarnaast zijn er nog een onduidelijk aantal onafhankelijke artsen die ook als gerechtelijk expert optreden. "Toch gebeurt het nog te vaak dat de politie beroep doet op een spoedarts of een huisarts om een overlijden vast te stellen en te onderzoeken", zegt dokter Wim Van De Voorde, ondervoorzitter van de KBGGG. "Die mensen hebben daarvoor niet de nodige opleiding, competentie en uitrusting." Op die manier ontsnappen heel wat criminele overlijdens aan de waakzaamheid van justitie, meent hij. Daarnaast zijn wetsgeneesheren tijdens hun carrière niet verplicht zich bij te scholen in hun vakgebied, verschillen hun praktijken vaak onderling, zijn ze niet onderworpen aan een kwaliteitscontrole en kampen ze, zoals veel andere medewerkers van justitie, met een enorme betalingsachterstand. "Het duurt soms drie jaar voor we betaald worden en 10 à 15 procent van onze prestaties blijft volledig onbetaald", zegt dokter Wim Develter.De KBGGG pleit voor een eenvormige, interuniversitaire en voortgezette opleiding, een accreditatie van experts en een lijst van sterfgevallen die verplicht door een expert moeten onderzocht worden. (DLA)

Onze partners