Hervorming gemeentelijke administratieve sancties naar parlement

14/03/13 om 13:33 - Bijgewerkt om 13:33

(Belga) De ministerraad heeft ingestemd met het wetsontwerp dat de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) hervormt. Het voorontwerp werd aangepast na advies van de Raad van State en de Privacycommissie en wordt nu in de Kamer ingediend. De tekst verhoogt de administratieve boetes en geeft de gemeenten de mogelijkheid om ook GAS-boetes in te voeren voor minderjarigen vanaf 14 jaar.

De krachtlijnen van de hervorming waren al eerder bekend. Zo komt er een specifieke GAS-wet. De administratieve sancties kunnen voortaan ook toepasbaar gemaakt worden in een politiezone, meerdere politiezones of gerechtelijk arrondissement, waar dat vandaag beperkt is tot één gemeente. Daarnaast wordt de lijst van gemengde inbreuken waarvoor na akkoord van het parket een GAS kan worden ingevoerd uitgebreid met overtredingen inzake stilstaan en parkeren, en met het vernielen of buiten werking stellen van voertuigen. De maximale GAS-boete wordt opgetrokken tot 350 euro voor een meerderjarige en 175 euro voor een minderjarige. Er kan ook een gemeenschapsdienst van 15 uur voor minderjarigen en 30 uur voor meerderjarigen worden opgelegd. Bij een minderjarige is bemiddeling verplicht. De burgemeester krijgt voortaan ook de mogelijkheid om een plaatsverbod van één maand op te leggen, dat tweemaal hernieuwd kan worden. Voorts kunnen ook meer agenten een GAS-sanctie uitschrijven. Naast politiemensen, stadswachten en bewakingsagenten aangewezen door de gemeenteraad, gaat het om provinciale en gewestelijke ambtenaren en personeel van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Tenslotte moet de GAS-boete onmiddellijk betaald worden. (MVL)

Onze partners