Live Herlees: vragenuurtje Vlaams Parlement: 'Er komt een vervolg in primetime voor Vlaanderen Vakantieland'

28/01/15 om 13:39 - Bijgewerkt om 18:38

Na het actualiteitsdebat is het nu de beurt aan de actuele vragen in het Vlaams Parlement. Minister van Media Sven Gatz liet al verstaan dat er een opvolger komt voor Vlaanderen Vakantieland in primetime, op één. Volg het vragenuurtje hier Live.

Herlees: vragenuurtje Vlaams Parlement: 'Er komt een vervolg in primetime voor Vlaanderen Vakantieland'

© Belga

 • Jan Herregods

  Vragenuurtje is afgelopen

  Het vragenuurtje is afgelopen. Bedankt om bij ons te volgen. Graag tot volgende week.

 • Jan Herregods

  Stemming resolutie erkenning slachtoffers gedwongen adoptie

  Tot slot wordt een resolutie gestemd van Katrien Schryvers (CD&Và-) over de erkenning van de slachtoffers van gedwongen adoptie. Die wordt kamerbreed goedgekeurd, zoals was aangekondigd.

 • Jan Herregods

  'Zelfrijdende auto's: samenwerking op twee fronten'

  Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) antwoordt op een vraag van Mathias De Clercq (Open VLD) over zelfrijdende auto's.

  'We werken mee aan een Europees project en gaan samenwerken met een Nederlands project. We werken op twee fronten: de communicatie tussen voertuigen en de communicatu tussen de voertuigen en de infrastructuur.'

  'Tegen eind februari wordt daaromtrent een beslissing genomen.'

 • Jan Herregods

  'Kabinetchef in raad van bestuur moet voldoen aan objectieve criteria'

  Wouter Van Besien (Groen) en Jan Bertels (SP.A) hebben vragen over de benoeming van de kabinetschef an Philippe Muyters in de raad van bestuur van KBC.

  'Kandidaat moet de revu passeren en doorgelicht worden', geeft Bourgeois aan, en stelt dat de kandidaat voldoet aan de juiste criteria.

 • Jan Herregods

  'Opvolger mag geen promopraatje zijn'

  Bart Caron herhaalt zijn pleidooi dat de opvolger geen promopraatje mag zijn. 'Dat was met het huidige programma vaak wel het geval.'

 • Jan Herregods

  'Er komt een vervolg op Vlaanderen Vakantieland'

  Sven Gatz (Open VLD): 'Er komt een vervolg in primetime op één. Dus er blijft een programma met toeristische invalshoek.'

  'Ik ben zelf niet bevoegd om te programmeren, maar ik ben er gerust in dat de VRT haar taak op dat vlak zal verderzetten.

 • Jan Herregods

  Verdwijning 'Vlaanderen Vakantieland' beroert de gemoederen

  Na een vraag over de ondertekening van het 'burgemeestersconvenant' volgen er drie vragen over het afvoeren van 'Vlaanderen Vakantieland'. Minister van Media Sven Gatz (Open VLD) beantwoordt de vrage.

  Stefaan Sintobin: 'Hoe kan u garanderen dat in de toekomst ok aandacht zal zijn voor toeristische programma's?'

  Cathy Coudyser (N-VA) is benieuwd naar de nieuwe invulling. 'Blijft de merknaam van Toerisme Vlaanderen al dan niet behouden?'

  Bart Caron: 'Het is een programma waarbij de overheid als sponsor optreedt. Hoe zit het met de financiering.'

 • Jan Herregods

  Gekletter op het dak van het parlement

  Ondertussen is het vragenuurtje begonnen.

  Bij het antwoord van Jo Vandeurzen op een vraag van Sabine De Bethune (CD&V) over de aanpak van intrafamiliaal geweld barst een regen of hagelbui los boven Brussel.Door het gekletter op het dak van het Vlaams Parlement, is het antwoord van de minsiter moeilijk verstaanbaar.

 • Jan Herregods

  Actualiteitsdebat afgelopen

  Het actualiteitsdebat is ondertussen afgelopen.

 • Jan Herregods

  Onenigheid over Vlaamse verwezenlijkingen

  Bij de vraag van Anke Van dermeersch is opnieuw onenigheid over de verwezenlijkingen van de regering. Volgens de Vlaams Belang-politica haalt Vlaanderen de Europese normen op dat vlak niet. 'Er zijn nog veel problemen'

  Vandeurzen is niet onder de indruk: 'We halen de Barcelona-norm al jaren.'

 • Jan Herregods

  Discussie zit wat op slot

  De discussie lijkt wat op slot te zitten. De meeste argumenten zijn ondertussen zo een keer of drie gehaald.

  De regering benadrukt dat er geen sprake is van verschillende circuits, en dat iedereen alle kansen moet krijgen op toegang tot de kinderopvang.

  De oppositie laakt het aantal plaatsen en wil weten wat de plannen zijn om een groeipad te realiseren.

  Vandeurzen kondigt aan dat wanneer die cijfers er zijn, die meegedeeld zullen worden in het parlement.

 • Jan Herregods

  CD&V: 'Decreet bewaakt functies van kinderopvang'

  Katrien Schryvers (CD&V): 'Het decreet bewaakt de verschillende functies van kinderopvang.'

  'Er moet voor iedereen voldoende kinderopvang beschikbaar zijn. Dit is een en-en-verhaal.'

 • Jan Herregods

  'Waarom verhoogt u de prijs voor de lage inkomens'

  'Van het terrein krijgen we veel signalen dat er te veel regels zijn', maar dat neemt niet weg dat we de minister steunen in zijn zoektocht naar middelen voor een groeipad de komende jaren', legt Bart Somers uit na een vraag van John Crombez.

  'Waarom verhoogt u dan de prijs voor de lage inkomens', kaatst John Crombez de bal terug.

  Vandeurzen legt uit dat er sociale correcties zijn op de prijzen voor de laagste inkomens.

 • Jan Herregods

  'Meer nodig dan het aanscherpen van de ondernemerszin'

  'We zullen middelen nodig hebben om de sector meer levensvatbaar te maken', stelt Vandeurzen. Hij geeft toe dat de ondernemerszin daar een factor kan zijn, maar dat er meer zal nodig zijn.

 • Jan Herregods

  'Ook ouders ontsnappen niet aan de regelneverij'

  'We laten een enorm potentieel aan opvangplaatsen liggen', vindt Saeys. 'Ook ouders ontsnappen niet aan de regelneverij.'

  'Kinderopvang zou moeten inzetten op flexibiliteit.'

 • Jan Herregods

  'Echte probleem is de schaarste in de opvang'

  Freya Saeys (Open VLD: 'Het echte probleem in Vlaanderen is schaarste in de kinderopvang. En daardoor worden zowel ouers als kinderen kansen ontnomen.'

  Ze pleit voor minder voorschriften voor mensen die een kinderopvang willen openen. Open VLD denkt dat een eenvoudige regelgeving meer mensen kan aanzetten om een kinderopvang te openen.

 • Jan Herregods

  'Zaaide de meerderheid ook onrust?'

  'Stop nu eens met dat onnozel riedeltje van onrust zaaien', werpt John Crombez Piet De Bruyn voor de voeten. 'Vindt u dat de andere meerderheidspartijen onrust zaaien? Of de professoren en de experten?'

  Applaus van de oppositie.

  De Bruyn verwijst nog naar berichten op de website van SP.A en herhaalt het engagement van de Vlaamse regering. Voor hem is er applaus voor de meerderheid.

 • Jan Herregods

  'Cynisch om onrus te zaaien op de kap van mensen die het moeilijk hebben'

  Ook De Bruyn probeert de stelling te verdedigen dat het interview op zondag 'passeerde' en dat de reacties pas maandag losbarstten. Er weerklinkt gemor bij de oppositie.

  'Stop met het onnodig onrust zaaien op de kap van mensen die het moeiijk hebben. Dat is cynisch.'

 • Jan Herregods

  'Overbodig debat'

  Het debat kabbelt wat verder. Momenteel is nog maar de derde partij aan het woord. Dat lokt bij Willy Segers de volgende bedenking uit.

 • Jan Herregods

  Piet De Bruyn: 'Geen pleidooi voor gescheiden circuits'

  Piet De Bruyn (N-VA) heeft in het interview niets anders gelezen dan wat al maandenlang verkondigd wordt. Namelijk dat de toegang tot de kinderopvang voor kwetsbare groepen verzekerd moet worden.

  Volgens De Bruyn denkt dat er vooral op de sociale media gereageerd werd op de uitspraken van Homans.

  'Er is nooit een pleidooi geweest voor gescheiden circuits.'

Onze partners