Live Herlees: Vragenuurtje: 'Uitstel tax shift: Hoelang zal CD&V dit nog pikken?'

13/05/15 om 10:22 - Bijgewerkt om 16:59

Morgen is het ook voor de federale parlementsleden een feestdag. Daarom wordt het vragenuurtje vandaag gehouden. Op het programma staan onder meer vragen over de timing van de tax shift. De oppositie vindt het niet kunnen 'dat die op de lange baan wordt geschoven'. Volg het hier live.

Herlees: Vragenuurtje: 'Uitstel tax shift: Hoelang zal CD&V dit nog pikken?'

© Belga

 • Jan Herregods

  Vragenuurtje is afgelopen

  Alle mondelinge vragen zijn gesteld. Daarmee is het vragenuurtje afgelopen.

 • Jan Herregods

  Europese beleid vluchtelingenproblematiek

  Als afsluiter is er een vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) over de plannen van de Europese commissie over de migranten- en vluchtelingenproblematiek.

  Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wijst op het ambitieus Europees programma. Hij herhaalt het standpunt van de Belgische regering en verduidelijkt de Europese beslissingen.

  'Ten eerste het actieplan tegen mensenhandel, ten tweede de solidariteit tussen de lidstaten. Ten derde is ook een belangrijk hoofdstuk 'terugkeer' voorzien.'

 • Jan Herregods

  Overleg over de bevoegdheden voor het rijbewijs

  Daphné Dumery (N-VA) heeft een vraag over de bevoegdheid van het rijbewijs. Ze wijst op de grijze zones in de wet, als gevolg van de zesde staatshervorming.

  Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) benadrukt dat er al heel wat overleg heeft plaatsgevonden over de grijze zones in de wet. 'Als die effectief bestaan, blijf ik openstaan voor overleg met de gewesten.'

 • Bart Osaer

  OESO: 'Verhoog accijnzen op alcohol om economie erbovenop te helpen'

  Alcohol duurder maken, is een van de meest efficiënte middelen om overmatige consumptie tegen te gaan. Een probleem dat handenvol geld kost. Bovendien komt een dergelijke prijsverhoging de economie ten goede, oordeelt de OESO.

 • Jan Herregods

  Alcoholmisbruik: 'Sensibilisering kan niet enkel van de overheid komen'

  De Block verwijst eerst naar de gunstige evolutie die ons land heeft doorgemaakt. 'Ik vind dat een positieve trend, maar het is een pobleem dat vooral vrouwen en jongeren treft.'

  'Ik vind het goed dat sinds januari een nieuwe registratie van kracht is, waardoor in alle ziekenhuizen het beeld kan gekregen worden van de ingrepen die verband houden met alcohol.'

  'ik zal ook voorstellen om daarover te overleggen met de gewesten, zodat op verschillende invalshoeken de bestrijding kan gevoerd worden.'

  'Er is ook verantwoordelijk bij de burgers zelf. Sensibilisering kan niet enkel van de overheid komen.'

 • Jan Herregods

  'Plannen voor alcoholmisbruik?'

  André Frédéric en Karin Jiroflée hebben vragen over het alcoholgebruik in ons land. Uit cijfers van de Oeso blijkt dat de Belgen minder drinken, maar dat het risciogedrag bij hoogopgeleide vrouwen wel toeneemt.

  'Hoe zit het met het alcoholplan van de vorige regering, dat werd toen afgevoerd door een aantal VLD-excellenties. Wat zijn uw plannen op dat vlak?'

 • Jan Herregods

  'Hoe zit het met het dynamisch artsenkadaster?'

  De oppositie heeft een aantal vragen over het geplande kadaster voor artsen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD.

  'Wanneer wordt het artsenkadaster definitief gepubliceerd? Kan u de inhoud bevestigen?', vraagt Véronique Caprasse (FDF).

  Catherine Fonck: 'Hoe zit het met maatregelen om het beroep van huisartsen aantrekkelijker te maken. En wat met de specialisaties waar een tekort aan is?'

  Muriel Gerkens: 'Er zijn nog veel zaken die ontbreken.'

  Het probleem met het kadaster sleept al langer aan.

  Vlaanderen voerde een ingangsexamen in voor geneeskundestudenten, de Franse Gemeenschap niet. De voorbije jaren kregen pas afgestudeerde artsen in het zuiden van het land nog een Riziv-nummer uit de toekomst, maar daar komt binnenkort een einde aan. Er moet dus dringend een 'filter' komen aan Franstalige kant.

  De Block sprak vorige week van een dynamisch kadaster. Dat kadaster geeft in detail aan hoeveel artsen -specialisten en huisartsen- er nog effectief aan de slag zijn in ons land, of ze half-of deeltijds werken, enzovoort. "Dit dynamisch kadaster kan dan gebruikt worden door de planningscommissie om te bepalen hoeveel studenten per specialiteit de komende jaren mogen afstuderen", luidt het.

  Volgens Valerie Van Peel (N-VA) moet er in Wallonië ook een ingangsexamen georganiseerd worden om het probleem aan te pakken.

 • Jan Herregods

  'Moord op Julien Lahaut is verjaard'

  Ondertussen stelt Raoul Hedebouw (PVDA) een vraag over het onderzoek van de moord op Julien Lahaut. Daarover verscheen eerder deze week een boek.

  'Er zijn duidelijk aanwijzingen dat politici en mensen uit de privé meegewerkt hebben aan het doden van een volksvertegenwoordiger.'

  'We moeten toegang krijgen tot alle documenten hieromtrent.'

  Minister van Justiti Koen Geens (CD&V) : 'De moord is ondertussen verjaard.'

  Verder somt Geens een historisch overzicht op van de maatregelen die sindsdien genomen zijn, als lessen die uit de zaak zijn getrokken.

 • Jan Herregods

  Bacquelaine: 'Oproep tot positieve integratie'

  Daniël Bacquelaine (MR) leest het antwoord van Didier Reynders voor.

  'Hij riep op tot een positieve integratie van de Turkse gemeenschap in het andere land. Eenzelfde boodschap had hij ook voor de Turkse gemeenschap in Duitsland. Die gemeenschap wordt op 220.000 personen geschat, 85% heeft de Belgisce nationaliteit.'

  De Roover: 'In essentie haalt hij het idee van de gastarbeider terug van tussen de mottenballen. Het is stuitend dat hij de Turkse gemeenschap in ons land als zijn politieke ruimte ziet.'

 • Jan Herregods

  Peter De Roover: 'Erdogan zet relaties met Turkije onder druk'

  Peter De Roover heeft een vraag over de komst van de Turkse president Erdogan naar ons land. 'Hij bezondigt zich in België aan inmening in politieke aangelegenheiden.'

  'Hij riep hen op om altijd een sterke eenheid te vormen in ons land, en om vast te houden aan de islam. En dat de Turkse cultuur een onwrikbaar gegeven is, dat niet beïnvloed kan worden door een samenleving.'

  'Zo'n houding is onaanvaardbaar. Zijn optreden zet de verhouding met de Turkse republiek onder onnodige druk.'

 • Jan Herregods

  Ondertussen wordt in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat over Armoedebestrijding gehouden. Aanleiding zijn de voorstellen die Vlaams minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans onlangs heeft gedaan.

  Ook op Twitter gaat het er stevig aan toe.

 • Jan Herregods

  'Als Burundi in brand staat, is het geen moment voor politiek spelletjes'

  'Als Burundi in brand staat, is het niet het moment voor politieke spelletjes', start De Croo zijn antwoord.

  'Ons land was als eerste om te zeggen, met wat hier aan de hand is, kunnen we geen verkiezingen organiseren. Andere landen zijn ons daarmee gevolgd.'

  'Op het moment dat de kandidatuur van de zittende president officieel wordt, dan hebben we dat veroordeeld. Wie zegt dat ons land geen gebruik heeft gemaakt van de kennis en de invloed, die heeft de zaken de afgelopen weken niet goed gevolgd.'

  'Ons land zal alle hefbomen gebruiken om de escalatie van het geweld te doen stoppen. Daarnaast is het cruciaal dat de Burundezen zelf de keuze maken over de toekomst van ons land. Dat moet gebeuren op een moment dat er geen geweld en onderdrukking is.'

 • Jan Herregods

  'Wij willen niet langer de dubbelzinnige zinnetjes van Didier Reynders'

  Jean-Jacques Flahaux (MR), Dirk Van der Maelen (SP.A) en Gwenaëlle Grovonius (PS) hebben vragen voor mininster van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo over de toekomst van de democratie in Burundi.

  'Wij willen niet langer de dubbelzinnige zinnetjes van Didier Reynders', stelt Dirk Van der Maelen. Hij wijst dat een derde mandaat van de Burundese president absoluut niet gewenst is.

  Ook Peter Luykx van N-VA vindt dat ons land duidelijk moet maken dat een derde ambtstermijn niet kan.

  Ook Sarah Claerhout (CD&V) heeft een vraag over de positie van België in verband met de situatie in het land.

 • Jan Herregods

  'Geen voorafname op de discussie over de zware beroepen'

  Jan Jambon verwijst in zijn antwoord naar het regeerakkoord, en wil de speculaties de wereld uithelpen.

  'Iemand die 58 wordt binnen het operationeel kader, heeft recht op een aangepaste betrekking.'

  Voor de rest volgt een technische uitleg over het KB en het aangepast stelsel va non-activiteit. Volgens Jambon staat er geen voorafname in op de discussie over de zware beroepen.

  Op de andere vragen kan hij niet ingaan odat de gesprekken nog gaande zijn.

 • Jan Herregods

  Straks overleg tussen de politiebonden en Jambon

  Vanavond zit Jan Jambon samen met de vakbonden om over de kwestie te praten.

  'Wat is de kostprijs van die maatregelen,en is er een akkoord over de financiering', besluit Gabriëls haar vraag.

 • Jan Herregods

  Hoe zit het met de hervorming van de pensioenen bij de politie?

  Sonja Becq en Katja Gabriëls hebben vragen voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over de pensioenen van de politie.

  'Hoe zit het met de speciale regeling voor de politiemensen', vraagt Sonja Becq (CD&V). 'Nochtans verklaarde u niet zo lang geleden verklaarde u dat dat kaderde binnen de globale pensioenhervorming van de regering.'

  'Hoe valt dit binnen de discussie over de zware beroepen?'

  Katja Gabriëls (Open VLD): 'Er moet rekening gehouden worden met de specifieke karakter van het politiewerk, maar ook kijken naar de structurele hervormigen.'

  'Zware beroepen is blijkbaar een moeilijke definitie. Zeven op de tien Vlamingen vindt dat ze een zwaar beroep hebben.'

 • Jan Herregods

  Van Overtveldt: 'Ik ben ook geen voorstander van belastingsverhoging'

  Johan Van Overtveldt: 'Er zijn vele scheefgetrokken situaties. Dat KI stemt niet meer overeen met de realiteit.'

  'Dat kan niet van vandaag op morgen opgelost worden. Het gaat om een monnikenwerk, en daar is geen geld voor. Het staat ook niet in het regeerakkoord.'

  'Ik ben ook geen voorstander van lastenverhoging. Dus we moeten dat niet overhaast doen. Als ik mijn administratie gevraagd heb om een studie, dan is dat om de impact van zo'n oefening te kunnen inschatten.'

  'Ik zal ook uitgebreid overleggen met alle betrokken partijen.'

  'Voorlopig verandert er dus niets aan het beleid', vat Van Biesen in zijn repliek nog samen.

 • Jan Herregods

  'Wat met de kadastrale inkomens?'

  Luk Van Biesen heeft een vraag over de herschatting van de kadastrale inkomens.

  'De burgers, eigenaars en huurders, worden bang gemaakt', stelt Van Biesen over de uitspraken van Liesbeth Homans in Trends (zie hieronder).

  'Alvorens men denkt aan een studie, moet er toch overlegd worden met de gewesten?'

 • Jan Herregods

  'Griekenland moet het geplande programma uitvoeren'

  Johan Van Overtveldt: 'Het programma moet worden uitgevoerd. Over de substantie kan er geen discussie zijn, over de modaliteiten wel. Dat is de kern van de monetaire unie. Op lange termijn is dat ook het beste voor de Griekse economie.'

  Over een tijdelijke exit van Griekenland: 'Ik kan er niet meer over zeggen dan dat dat louter speculatief is.

Onze partners