Live HERLEES: Vragenuurtje Kamer: 'Ik vraag me af welke vernederingen N-VA de regering nog zal aandoen'

26/03/15 om 12:14 - Bijgewerkt om 17:29

Het racismedebat van de afgelopen dagen krijgt een vervolg in de Kamer, nadat ook het Vlaams parlement daar al stevig over debatteerde. De oppositie hekelde de houding van de regering in de aanpak van racisme en discriminatie. Volg het vragenuurtje hier Live.

HERLEES: Vragenuurtje Kamer: 'Ik vraag me af welke vernederingen N-VA de regering nog zal aandoen'

© BELGA

 • Jan Herregods

  Alle mondelinge vragen gesteld

  Alle vragen zijn gesteld.

 • Jan Herregods

  Opheffing beroepsgeheim van OCMW-werkers

  Ondertussen krijgt staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude Bart Tommelein (Open VLD) twee vragen over de opheffin van het beroepsgeheim van maatschappelijke OCMW-werkers bij ernstige vermoedens van fraude.

 • Jan Herregods

  Annick De Ridder dook in de archieven (2)

  Aanleiding van De Ridder haar tweet is niet ver te zoeken. Gisteren toonde Somers zich in het Vlaams Parlement bijzonder scherp voor 'de polariserende uitspraken' van Bart De Wever.

 • Jan Herregods

  Annick De Ridder dook in de archieven

  Ondertussen nog even terug naar het racismedebat: Vlaams parlementslid Annick De Ridder dook in de archieven en vond een uitspraak van Open Vld-fractieleider en Mechels burgemeester Bart Somers terug.

 • Jan Herregods

  Van Overtveldt 'Verhoging accijnzen op diesel is een mogelijkheid'

  Murielle Gerkens (Ecolo) vraagt aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) over de accijnzen op diesel, en het fijn stof dat gepaard gaat met de verbranding van diesel. 'U kan maatregelen die goed zijn voor onze gezondheid, en voor de planeet.'

  Van Overtveldt: 'In de tax shift is een verhoging van de accijnzen een mogelijkheid. Aangezien de lage prijzen en de impact van diesel op de gezondheid kunnen we daar over praten. Dat staat ook in het regeerakkoord.'

 • Jan Herregods

  Koen Geens: 'Ik betreur dit voorval ten zeerste'

  Koen Geens (CD&V) legt uit dat de eerste gevangene (in Hasselt) door een foute communcatie was vrijgelaten en twee dagen later weer gevat.

  In Vorst werd een gevangene vrijgelaten omdat het te lang duurde om in beroep een uitspraak te doen.

  'Ik betreur dat ten zeerste, en ik heb mij boos gemaakt. ik vraag alleen om de zaken in perspectief te bekijken. Ik kom erop terug als ik mer informatie heb.'

  Bonte is nog niet te weten gekomen wie de politieke verantwoordelijkheid draagt, en vraagt wat hij aan zijn politiediensten moet zeggen.

 • Jan Herregods

  'Dit is geklungel van Justitie'

  Hans Bonte (SP.A) tot minister van Justitie Koen Geens (CD&V): 'Justitie klungelt. Dit is ongezien. Twee Syriëstrijders die vrijgelaten worden uit de gevangenis van Hasselt en Vorst.'

  'Als we zo omspringen met de veiligheid , vraag ik mij af wie de verantwoordelijkheid neemt?'

 • Jan Herregods

  Demir: 'Zoeken naar een werkbaar voorstel'

  Zuhal Demir wil een breed draagvlak voor het voorstel van Peeters. 'Ik vind het betreurenswaardig dat u uw voorstel nu al doet. We moeten zoeken naar een werkbaar voorstel.'

  Nahima Lanjri: 'We zijn de vrijblijvendheid voorbij. Het is tijd voor actie. Het is tijd dat de administratie instrumenten krijgt om het probleem aan te pakken. In de economische inspectie worden ze al gebruikt, waarom dan niet door de sociale inspectie.'

  Vincent Van Quickenborne: 'U heeft het niet op de meest handige manier aangepakt. Ik heb de indruk dat dit niet is doorgesproken met de rest van de regering. We moeten een oplossing vinden waar iedereen kan achter staan.'

  Meyrame Kitir: 'We zien al lang een haat-liefdeverhouding tussen N-VA en CD&V. Ik heb het gevoel dat de profileringsdrang nu in de weg staat van een oplossing.'

 • Jan Herregods

  Peeters: 'Nultolerantie tegen discriminatie op arbeidsmarkt'

  Kris Peeters: 'De discussie over de indexsprong heeft wat langer geduurd dan voorzien.'

  Peeters kaatst de bal terug naar Dewael: 'De regering heeft gezegd dat discriminatie op de arbeidsmarkt een serieus probleem is.'

  'Er zijn op tal van vlakken hervormingen nodig.'

  'Maar het regeerakkoord stelt dat de strijd tegen disriminatie wordt aangescherpt. We willen een nultolerantie voeren, en we zullen stappen zetten.'

  'Maar wanneer zelfregulering en preventie niet volstaan, dan moeten we een stap verder zetten, in de richting van Mystery Calls.'

  Volgens Peeters zou dat vooral het geval zijn in de uitzendsector. 'Ik heb mijn mening over hoe die strijd gevoerd moet worden.'

  'Samen met de administratie hebben we daar een kader voor uitgewerkt, en er moet nog overlegd worden.'

  'Ik denk dat als dit geen deel uitmaakt van de oplossing, dat de oplossing niet volledig voldragen zal zijn.'

 • Jan Herregods

  Meryame Kitir: 'Nu is meerderheid plots voor sociaal overleg'

  Meryame Kitir (SP.A): 'Belangrijk om een oplossing te komen. Ik vind het raar dat de meerderheid nu oproept tot sociaal overleg. Dat was bij de bespreking van de indexsprong wel anders.'

  'Wanneer start u met uw mystery calls?'

 • Jan Herregods

  'Om zo'n delicaat dossier op te lossen, moeten bruggen worden gebouwd'

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD): 'We hebben een aangename nacht gehad, mijnheer de minister. We zouden er nog over praten, en daarom ben ik geschrokken toen ik uw voorstel hoorde op de radio.'

  'Om zo'n delicaat dossier op te lossen, moeten bruggen worden gebouwd.'

  'We staan niet ver van een consensus, ik vind het jammer dat u dat voorstel nu lanceert. Het is de overheid die het goede voorbeeld moet geven, maar in de privé moet dat probleem natuurlijk ook aangepakt worden, in de eerste plaats met zelfregulering. Daarna met instrumenten van de overheid.'

  'Heeft u uw voorstel doorgepraat? Met Elke Sleurs, met de sociale partners?'

 • Jan Herregods

  Mystery Calls: 'Hoe staat het met de uitvoering van het regeerakkoord?'

  Nahima Lanjri: 'We bengelen helemaal onderaan het Europees lijstje. We weten dat discriminatie daar een belangrijke rol bij speelt.'

  'De regering houdt vast aan een nultolerantie.'

  'We moeten de privé een signaal geven om engagement te tonen.'

  'Hoe staat het met de uitvoering van het regeerakkoord en de streefcijfers bij de overheid?'

 • Jan Herregods

  Mystery calls: 'Zijn cijfers wake up call of mystery call?'

  Zuhal Demir (N-VA) stelt de eerste vraag aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V) over mystery calls:

  '40% van de allochtonen zijn tewerkgesteld. Zijn deze cijfers een wake up call en geen mystery call? Deze cijfers zijn nergens slechter dan in BelgiË'

  'Volgens de linkerzijde is dat het gevolg van discriminatie op de arbeidsmarkt, maar is dat altijd het geval?'

  'Er is discriminatie, en we gaan dat aanpakken. Maar met respect voor alle belanghebbenden.'

  'Ik denk dat dit een thema is waar de sociale partners ook iets over te zeggen hebben, want het is een zaak van aanwervingen. Ik denk dat de vakbonden daar veel expertise over hebben.'

 • Jan Herregods

  'Cliëntelisme is onaanvaardbaar'

  Charles Michel (MR): 'Gelijke behandeling is fundamenteel in een rechtstaat. Dergelijke vormen van cliëntelisme uit het verleden zijn onaanvaardbaar.'

  Michel wil het thema op de agenda zetten.

  'In apenlanden wordt het principe van de scheiding der machten met voeten getreden. Ik hoop dat we allemaal willen bewijzen dat we niet in een apenland wonen.'

 • Jan Herregods

  Sarah Smeyers: 'Alles is relatief, ook tussenkomsten van oppositie'

  Sarah Smeyers (N-VA) 'Alles is relatief, ook de uit de context gerukte tussenkomsten van de oppositie, maar dat debat is daarnet gevoerd.'

  Haar vraag gaat over de scheiding der machten naar aanleiding van de uitspraken van Freddy Roosemont van DVZ. Die zei dat de administratie soms telefoons krijgt van verkozenen om 'aanvragen nog eens met aandacht te bekijken'.

  'Burgers mogen vragen stellen, en politici moeten bugers helpen en wegwijs maken, maar het is hun plicht om ver weg te blijven van dat soort praktijken.'

  'Bent u bereid om actie te ondernemen tegen dit soort praktijken?'

 • Jan Herregods

  'Regeringsploeg moet zich bezighouden met uitvoeren van regeerakkoord'

  Patrick Dewael (Open VLD): 'Een tegensprekelijk debat veronderstelt de aanwezigheid van alle spelers.'

  'Uw regeerakkoord is een schitterend kompas, maar u moet de leden van uw ploeg diets maken dat ze hun handen vol hebben met de uitvoering van het regeerakkoord, maar let erop dat zij zich houden aan de tekst van de regering. NIet een opmerking voor één lid, maar algemeen, wie het schoentje past, trekke het aan.'

 • Jan Herregods

  'Ik vraag me af welke vernederingen de N-VA de regering nog zal aandoen?'

  Vanessa Matz (cdH): 'Zijn alle partijen nu hysterisch, aangezien iedereen gereageerd heeft?'

  Olivier Maingain (FDF): 'Ik vraag me af welke vernederingen de N-VA de regering nog zal aandoen.'

  'Wat zal u nog allemaal doen om de N-VA tevreden te stellen? Het begint een probleem te worden.'

 • Jan Herregods

  Valerie Van Peel zoekt 'pilletjes voor nuance'

 • Jan Herregods

  'Waar is Bart De Wever'

  Raoul Hedebouw (PVDA): 'Waar is Bart De Wever? Heeft hij het te druk met de 200 mensen die opgepakt zijn gisteravond tijdens een vreedzame betoging?'

  'Ik kan niet begrijpen dat u als premier de uitspraken niet veroordeelt.'

Onze partners