Live Herlees: Vragenuurtje Kamer: Emir Kir: 'Agenten gebruikten geweld tegen huilende vrouw'

21/05/15 om 14:02 - Bijgewerkt om 16:59

Gisteren haalde Vlaams minister Liesbeth Homans hard uit naar de federale ministers en het bezoek dat ze vorige week brachten aan Japan. De discussie gaat verder in de Kamer. Volg het vragenuurtje in de Kamer hier Live.

Herlees: Vragenuurtje Kamer: Emir Kir: 'Agenten gebruikten geweld tegen huilende vrouw'

© BELGA

 • Jan Herregods

  Einde liveblog

  De actuele vragen zijn afgelopen. Dit is het einde van deze liveblog. Bedankt om bij ons te volgen en graag tot volgende week.

 • Jan Herregods

  'Mijn bedoeling is het vereenvoudigen van de compensatieregeling'

  Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR): 'Mijn bedoeling is het vereenvoudigen van de huidige compensatieregeling, zoals gevraagd door de reizigers, en een goede dienst na verkoop. Die is nu bij de beste van Europa, en dat moet zo blijven.'

 • Jan Herregods

  Hoe zit het met de veranderde compensatie voor vertragingen bij NMBS?

  Jan Penris (VB), Isabelle Poncelet (cdH) en Marcel Cheron (Ecolo) hebben vragen over de aangepaste compensatieregeling. Voortaan zouden reizigers pas compensatie krijgen bij vertragingen van meer dan een half uur.

  'Is dat een voorstel van de NMBS of van de regering? Welke besparingen levert dit op? En wat is het signaal dat u geeft met betrekking tot de stiptheid?'

 • Jan Herregods

  Raad van bestuur VRT vraagt "nodige terughoudendheid" van Bracke

  De raad van bestuur van de VRT vindt dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke "de nodige terughoudendheid" aan de dag moet leggen wanneer hij uitspraken doet over de openbare omroep. Dat blijkt uit een brief van de raad van bestuur aan de vakbonden van de VRT, die Belga kon inkijken.

  Na enkele opvallende uitspraken van Bracke over de VRT drongen de vakbonden aan op het ontslag van Bracke. De N-VA-politicus is namelijk nog wel personeelslid bij de VRT, maar is daar met politiek verlof.

  Kamervoorzitter Siegfried Bracke verwees in een recent interview met Knack naar een lijst met personeelsleden die "creatief een beetje uitgeblust zijn" en waarvan de vakbond zelf het bestaan zou hebben toegegeven. "En de vakbond vindt dat blijkbaar oké. Dat is terug naar vroeger: de ziekte van voor 1996 is in alle frisheid terug. Er moet bespaard worden en het eerste wat de VRT doet, is beknibbelen op het aanbod." µ

  De vakbonden bij de VRT ontkenden het bestaan van lijst met uitgebluste medewerkers. De bonden namen aanstoot aan de uitspraken van Bracke en drongen er bij de raad van bestuur op aan in te grijpen. Bracke is immers met politiek verlof, maar officieel nog altijd in dienst van de VRT. "De heer Bracke slaagt erin in één beweging de VRT én het personeel én de vakbonden in een slecht daglicht te zetten", stellen de bonden in een brief aan de voorzitter. In die brief spraken de bonden ook van een "operatie beschadiging" tegen de VRT.

  In een antwoord aan de vakbonden stelt de raad van bestuur nu dat de brief van de vakbonden ter sprake is gekomen op een vergadering van 18 mei. De conclusie is dubbel. Bracke heeft als volksvertegenwoordiger wel de vrijheid om zijn mening te ventileren, maar zou hij toch best wat "terughoudendheid" aan de dag leggen.

  In de brief staat letterlijk: "Waar de heer Bracke, als personeelslid van de VRT, geniet van politiek verlof, dienen wij dit recht te respecteren en heeft hij de vrijheid als volksvertegenwoordiger om zijn mening naar buiten te brengen.

  De Raad is niettemin unaniem (dus ook de N-VA-leden in die raad, red.) van oordeel dat, gegeven zijn bijzondere positie, het gepast is dat de heer Bracke ter zake de nodige terughoudendheid zou aan de dag leggen". (Belga/JH)

 • Jan Herregods

  'Bedragen aanvullende pensioenen zijn niet altijd voldoende'

  Daniël Bacquelaine wijst erop dat het aantal mensen dat ervan genieten, is gestegen. 'De bedragen zijn niet voor iedereen altijd voldoende', geeft Bacquelaine toe. Al geeft hij een aantal nuances. Sommige maatregelen worden nog uitgerold.

  Verder overloopt Bacquelaine het aantal voorstellen dat hij in de tweede jaarhelft wil nemen.

 • Jan Herregods

  Wat met het aanvullend pensioen?

  Wouter De Vriendt en Vincent Van Quickenborne hebben een vraag over het aanvullend pensioen.

  'Die aanvullende pensioenen zijn maar een mager beestje', stelt De Vriendt. 'We hopen dat u opnieuw sterk inzet op een wettelijk pensioen. Dat is een eerlijk, fair systeem dat iedereen ten goede komt.'

  Vincent Van Quickenborne: 'Het bedrag is bescheiden. Bedoeling moet zijn om dat te verbeteren.'

  Van Quickenborne wijst ook naar de rol van de sociale partners, maar vraagt of minister Daniël Bacquelaine ook zelf initiatieven zal nemen.

 • Jan Herregods

  Ontwikkelingssamenwerking: 'We concentreren middelen waar behoeften nij

  Alexander De Croo: 'We stellen vast dat de minst ontwikkelde landen minder middelen kregen. Dat is een internationale trend, waar wij tegenin gaan. Wij willen de middelen concentreren waar de behoeften het meest nijpend zijn, dus in de minst ontwikkelde landen.'

  'Kijk naar wat in de Middellandse Zee gebeurt. We kiezen in onze aanpak voor arme landen waar de bevolking soms kiest voor migratie.'

  'De Belgische ontwikkelingssamenwerking was tot nu toe veel te verkruimeld. Nu kiezen we voor 14 landen waar we een duidelijke impact kunnen hebben. En we werken in een huidige budgettaire context, en daarom wil ik efficiënt werken.'

  In zijn reactie stelt Wouter De Vriendt dat hij vreest dat dit een verkapte besparingsoefening is. 'De besparing overheerst op de efficiëntie.' Hij benadrukt dat we geen landen mogen steunen die de mensenrechten schenden.

 • Jan Herregods

  'Wat zijn criteria voor partnerlanden ontwikkelingssamenwerking'

  Georges Dallemagne (cdH) en Wouter De Vriendt hebben vragen voor minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) over de landen waar België mee aan ontwikkelingssamenwerking doet.

  'Wat zijn de objectieve criteria op basis van dewelke u tot die lijst bent gekomen?', vraagt De Vriendt. 'Beseft u dat er mislukkingen zullen komen? Dat u dat zal moeten uitleggen aan de publieke opinie?'

  'U zit deze oefening niet los van de besparingen die de regering plant voor ontwikkelingssamenwerking. Ik wil u daarom aan herinneren dat een goede ontwikkeingssamenwerking ook in ons eigen belang is.'

 • Jan Herregods

  Emotionele tussenkomst van kir: 'Agenten gebruikten geweld tegen huilende vrouw'

  Emir Kir: 'Ik vind het ongepast dat er gecommuniceerd is door Jambon en Francken over deze zaak. Ik wilde hen hier interpelleren.'

  Kir vertelt zijn versie van de feiten op de vlucht van Royal Air Maroc. 'Een vrouw huilt, en roept in het Engels om te mogen blijven. Ze wordt in bedwang gehouden met kussens.'

  'Er wordt geweld gebruikt door de agenten, en de spanning stijgt onder de passagiers in het vliegtuig. Eerst zijn er zowel Belgen als Afrikanen die rechtstaan en vragen om te stoppen.'

  'Op dat momenten volgt een reactie van de agenten, die geroepen hebben en passagiers geduwd.'

  'Pas nadien ben ik tussengekomen, en heb ik mij kenbaar gemaakt.'

  'Ik ben erg verontwaardigd door uw houding', werpt Kir Jambon voor de voeten. 'En ik hoop dat de regering u niet zal volgen.'

  'Het is en blijft een vrouw, zelf al heeft ze misdaden begaan. Iedereen heeft rechten. België is en blijft een humanistisch land.'

  Fractieleider van N-VA Hendrik Vuye is niet onder de indruk.

 • Jan Herregods

  'Tussenkomst van Kir was laag en parlementslid onwaardig'

  Jan Jambon herhaalt de feiten van het incident.

  'Ons land heeft nog altijd te kampen met het trauma van Semira Adamu. Sindsdien zijn de regels grondig aangepast. Tussenkomsten bemoeilijken het delicate werk van mijn politiediensten. Ik heb de algemene inspectie gevraagd om een rappot op te maken.'

  'Als dit blijkt te kloppen dan is dit gedraag laag, goedkoop en een parlementslid onwaardig.'

  Vanop de PS-banken roept Kir 'dat hij met zijn eigen ogen gezien heeft hoe die agenten die vrouw behandeld hebben.'

  Volgens Smeyers zijn er in het recente verleden al nog voorbeelden geweest van parlementsleden die hun boekje te buiten gingen.

  'Als Kir de politiediensten valselijk beschuldigd heeft van geweld, dan hoop ik dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt', besluit Smeyers. 'Een parlementslid voert oppositie in het parlement en niet in een vliegtuig.'

 • Jan Herregods

  'Een-tweetje tussen Smeyers en Jambon'

  Sarah Smeyers (N-VA) heeft een vraag voor minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over het incident waar Emir Kir tussenbeide kwam tijdens een gedwongen repatriëring.

  'Het terugkeerbeleid is geen materie om mee te sollen. De lijnen van de regering zijn duidelijk. Het is belangrijk dat we duidelijkheid kennen.'

 • Jan Herregods

  'Voortschrijdend inzicht in de regering'

  Patrick Dewael: 'Ik ben blij dat u blijk geeft van voortschrijdend inzicht terzake.'

  'Hij benadrukt dat we onze troeven moeten uitspelen. Het doet er niet toe of de kat wit of zwart is, als ze maar muizen vangt.'

 • Jan Herregods

  Peeters: 'Wij staan ten dienste van de regio's'

  Minister van Werk Kris Peeters (CD&V): 'De reis naar Japan was een werkbezoek om de banden tussen België en Japan aan te halen.'

  'Het is een afspraak die al in een vorige regeerperiode gemaakt was. Dit is zeer goed voorbereid. De verbindingscel buitenlandse investeringen heeft daarover vergaderd. Daar zitten alle betrokken partijen in.'

  'Het is onjuist dat de regio's daar niet van op de hoogte waren.'

  'Het belangrijkste is dat daar minstens één bedrijf was dat gezegd heeft dat ze 350 miljoen gaan investeren in Zwijndrecht, met werkgelegenheid tot gevolg.'

  'Wij willen ook op federaal niveau de relateis versterken. We staan ten dienste van de regio's.'

 • Jan Herregods

  'Wat waren de concrete resultaten van missie naar Japan?'

  Eerste vraag is van Patrick Dewael (Open VLD): 'Ik ben een grote voorstander van het samenwerkingsfederalisme. Ik denk dat alle bevoegdheden zijn gerespecteerd bij de uitvoering van de missie.'

  'Ik denk dat daar intern sluitende afspraken over zijn gemaakt.'

  'Ik begrijp de communautaire koortsopstoot in het Vlaams parlement niet.'

  'Ik stel mij gewoon de vraag wat de resultaten van de missie naar Japan zijn. Ik denk dat de mensen daar meer mee bezig zijn dan wie op de eerste rij mocht zitten.'

  Jan Penris (Vlaams Belang): 'Heeft de N-VA ingestemd met uw missie naar Japan, en met de manier waarop u naar Japan ging?', vraagt hij zich af.

  'Met het vliegtuig', merkt iemand in het halfrond op.

 • Jan Herregods

  'We weten van niets'

  Siegfried Bracke stelt voor om de discussie verder te zetten volgende week dinsdag in de commissie Financiën. 'Er is hier geen punt aan de orde. Ik heb geen enkel document. We weten van niets.'

  Nu gaan de actuele vragen van start.

 • Jan Herregods

  Volume gaat omhoog

  De oppositie blijft inhakken op het feit dat dit symptomatisch is voor de houding van de regering op het vlak van de aanpak van fiscale fraude.

  Het volume loopt op, en er wordt heel wat door elkaar geroepen en gejoeld.

 • Jan Herregods

  'Is dit een stilzwijgende kritiek?'

  'Is dit een stilzwijgende kritiek op Elke Sleurs?', vraagt Laurette Onkelinx (PS) zich af.

 • Jan Herregods

  'Fiscale fraude nog altijd prioriteit van deze regering'

  Eric Van Rompuy (CD&V) kondigt aan dat hij het dossier volgende week op de agenda van de commissie Financiën.

  Kris Peeters neemt de plaats in van Charles Michel.

  'Hij is bereid om volledige tekst en uitleg te geven. Dat is vanmorgen in de kern aan bod gekomen, maar er is nog niets definitiefs. Ik wil onderstrepen dat er geen twijfel over kan bestaan dat de prioriteit van deze regering nog altijd bij fiscale fraude ligt. Volgende week zal de premier op al uw vragen antwoorden.'

Onze partners