Live Herlees: vragenuurtje in het Vlaams Parlement: Wouter Van Besien: 'U zegt eigenlijk: De pot op met Ringland'

29/04/15 om 13:36 - Bijgewerkt om 16:53

Ringland, het plan om de Antwerpse Ring te overkappen, komt vandaag ook aan bod in het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Het burgerinitatief heeft de wind in de zeilen, maar zijn de plannen wel te verzoenen met de beslissing van de vorige Vlaamse Regering? Volg het hier live.

Herlees: vragenuurtje in het Vlaams Parlement: Wouter Van Besien: 'U zegt eigenlijk: De pot op met Ringland'

© Ringland

 • Jan Herregods

  Alle mondelinge vragen gesteld

  Alle mondelinge vragen zijn gesteld.

 • Jan Herregods

  'Dit gaat niet over politiek, maar over mobiliteit'

  Weyts: 'Ik zoek niet naar elementen die ons tegenhouden, maar die ons kunnen doen vooruitgaan.

  'Dit gaat niet over politiek, maar over mobiliteit. Stop met alles te doen om Oosterweel tegen te houden. Samen met Oosterweel, en met de overkapping willen wij vooruit.'

 • Jan Herregods

  Annick De Ridder: 'Het tracé verandert niet'

  Annick De Ridder: 'We gaan niets veranderen in het tracé dat vastligt.'

  'De mensen van Ringland zitten mee aan tafel in de stuurgroep. Dit is een én-én-verhaal.'

 • Jan Herregods

  Van Besien: 'U zegt: 'Ringland, de pot op''

  Wouter Van Besien: 'Ik vat uw antwoord samen: u zegt: 'Ringland, de pot op'.'

  Van Besien wijst op de onverenigbaarheid van de plannen van Ringland en het Oosterweeltracé.

  'Bent u bereid om met de aanstelling van een intendant naar het parlement te komen, en dat niet alleen in de regering te regelen.'

  Schiltz: 'Het kan niet de bedoeling zijn om het Ringland-voorstel onder de mat te vegen. Dit is een nieuwe vorm van democratie die we ten volle moeten omarmen.'

  'Ik kijk uit naar de concrete samenwerking'

  Vandenbroucke: 'De Vlaamse Regering staat klaar om een enorm bedrag te investeren. Dan kan dat maar best in het best mogelijke project.'

 • Jan Herregods

  Weyts: 'Dit is een en-en-verhaal'

  Ben Weyts (N-VA): 'Er zijn al beslissingen genomen. Onder meer over de extra overkapping in verband met het Albertkanaal. Daarnaast ook de overkapping van het Oosterweel-trace en een ander deel van de Ring.'

  'We hebben de uitgestoken hand al aangenomen. We zoeken naar elementen waar we samen vooruit kunnen geraken. We kijken naar een combinatie van Oosterweel en een overkapping. Maar alles van tafel vegen gaan we niet doen.'

  'We gaan werk maken van de overkapping van de Ring. Dit gaat gebeuren in samenspraak met Ringland. We drukken niet op de pauze-knop, maar op de play-knop. Wat wij doen is samen met RIngland verbinden, maar vooral vooruitgaan.'

 • Jan Herregods

  Ringland: 'Wat is uw houding over Oosterweel?'

  De vragen over Ringland worden gesteld aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

  Wouter Van Besien (Groen): 'Oosterweel is dood, leve Ringland. De geest is uit de fles, en u gaat die er niet weer inkrijgen. 15 kilometer overkapping leidt tot meer groen, en betere luchtkwaliteit. Maar ook over mobiliteit zijn de effecten positief.'

  'U kan duidelijk maken welke houding u gaat aannemen over Oosterweel en Ringland?'

  'Wil u alle kansen geven aan Ringland'

  Willem Frederik Schiltz (Open VLD): 'De studies kunnen niet afgedaan worden als een verzinsel. Dit wordt concreet.'

  'Dit is een positief alternatief van een burgerinitiatief. Hoe zal u omgaan met die uitgestoken hand?'

  Joris Vandenbroucke (SP.A): 'Waar velen samen dromen, ontstaat een nieuwe realiteit. De Antwerpenaren dromen van een andere stad. Met minder luchtvervuiling en files. De studies tonen aan dat die in realiteit kan worden omgezet.'

  'De inzet is belangrijk, maar dat die studies er liggen is op zich al bewonderenswaardig. Dit is wrijving waaruit democratische energie ontstaat.'

  'In welke mate bent u bereid om -als dit een beter alternatief blijkt te zijn- deze plannen te bekijken?'

 • Jan Herregods

  'Opgetrokken huurwaarborg ook in Innesto-programma'

  Vanuit de N-VA-fractie komen vragen bij de houding van CD&V omdat in het Innesto-programma ook stond dat de huurwaarborg opgetrokken mocht worden.

  Volgens CD&V ging het om een punt dat niet werd goedgekeud op het congres.

 • Jan Herregods

  Homans: 'Evenwicht vinden tussen rechten van huurders en verhuuders'

  Liesbeth Homans: 'Ik wil niet meegaan in de karikatuur dat iedere huurder een misdadiger is. 70% in Vlaanderen is eigenaar. Maar dit vraagt om een genunaceerde oplossing.'

  'We moeten een evenwicht vinden tussen de rechten van de huurders en de verhuurders.'

  'Dit is geen geïsoleerde maatregel', benadrukt Homans. 'Die past binnen het breder debat over de huurwetgeving.'

  'Ik ben bereid om met de banken en andere instellingen te gaan praten om bij de precaire groep, voor wie de verhoging moeilijk om te dragen is.'

 • Jan Herregods

  'Verhogen van de huurwaarborg is een slecht idee'

  Twee vragen aan minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), van Katrien Partyka (CD&V) en Michèle Hostekint (SP.A) over de plannen van de regering om de huurwaarbord op te trekken van twee naar drie maanden.

  Michèle Hostekint (SP.A) voor veel mensen is zo'n bedrag niet vanzelfsprekend. 'WIl u dat mensen bij hun ouders zullen moeten lenen om hun huurwaarborg te kunnen betalen.'

  'Richt een huurwaarborgfonds op, de staatshervorming laat dat toe.'

 • Jan Herregods

  Peumans: 'U moet uw microfoon voor u houden'

  Jan Peumans heeft goede raad voor de Vlaamse parlementsleden: 'U moet uw microfoon voor u houden. Hier zitten soms oude mensen, die horen niet altijd even goed.'

 • Jan Herregods

  Nieuwkomerstaks: 'Oplossing in de maak voor beursstudenten van ontwikkelingslanden'

  Katrien Schryvers (CD&V) heeft een vraag over de vreemdelingentaks voor internationale studenten. Een dossier dat door studentenblad Schamper werd aangekaart, en waarover staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken al zei dat hij het systeem zou bekijken, en dat hij openstond voor overleg.

  Voor beursstudenten uit ontwikkelingslanden is die taks een grote smak geld.

  Volgens Crevits, die de Veto van deze week aanhaalt, is er momenteel een oplossing in de maak.

  'De staatssecretaris heeft dat ook aan mij bevestigd.'

 • Jan Herregods

  'SP.A heeft twee legislaturen gehad'

  Applaus op alle banken van de meerderheid nadat minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uitvalt naar Caroline Gennez (SP.A) in een discussie over de capaciteitsmiddelen voor het onderwijs.

  'Het is hallucinant dat we nu nog moeten monitoren van de capaciteitsmiddelen', vindt Crevits, ze verwijst naar de twee legislaturen waarin SP.A bevoegd was voor onderwijs.

  'Ik kan op zeven maand niet alles oplossen, maar u had in de afgelopen jaren wel meer kunnen doen.'

 • Jan Herregods

  'Ik zal u de komende jaren nog veel herinneren aan uw ontroering'

  'Ik zal u de komende jaren nog veel herinneren aan uw ontroering over de eensgezindheid van deze regering', grapt Peter Van Rompuy tegen Rzoska.

  Bart Somers: 'Ik ben blij dat we de afgelopen maanden niet het pad van de SP.A hebben bewandeld. Wij kiezen voor het samenwerkingsfederalisme.'

  Matthias Diependaele: 'De cijfers zijn curiciaal om van Vlaanderen een investeringsregio te maken. De keuzes van deze regering zijn in het belang van Vlaanderen zelf.'

 • Jan Herregods

  Bourgeois 'We besparen ons niet kapot'

  Geert Bourgeois maakt van de vragen van de oppositie gebruik om zijn kijk op budgettaire orthodoxie nog eens in de verf te zetten. 'We besparen ons niet kapot, wij zijn een investeringsregering. En we zorgen ervoor dat de schulden niet oplopen voor de generaties na ons.'

 • Jan Herregods

  'Ik ben ontroerd"

  Conclusie na de slotopmerking van Matthias Diependaele is dat de drie coalitiepartners volledig op één lijn zitten wat de begrotingscontrole en de afspraken in verband met het Europees stabiliteitsprogramma betreft.

  Bjorn Rzoska: 'Ik ben ontroerd over zo veel eensgezindheid'

  'U hebt u drie vragen omgevormd tot een reclamespotje om te zeggen hoe goed de regering bezig is', vat Rzoska samen. 'De echte begrotingscontrole moet nog gebeuren.'

 • Jan Herregods

  Vragen over afspraken stabiliteitsprogramma

  Peter Van Rompuy (CD&V): 'Wat met de resultaten van het overlegcomité met betrekking tot het stabiliteitsprogramma. Wat is de impact voor Vlaanderen?'

  Bart Somers (Open VLD): 'Is er een akkoord dat ons toelaat een betrouwbare partner te zijn op Europees vlak?'

  Matthias Diependaele (N-VA): '

  Minister-president Geert Bourgeois: 'We gaan in 18-19 geen overschotten boeken. Als dat gebeurt, gaan we dat investeren.'

  'Het overlegcomite heeft akte genomen van de documenten die ons land zou indienen. Daarin staan ook de plannen van de gewesten en gemeenschappen.'

 • Jan Herregods

  'Ook de consument betrekken'

  Bourgeois: 'We moeten dit moment aangrijpen om een stap vooruit te zetten op het vlak van duurzaamheid en welzijn van de arbeiders.'

  Bourgeois kondigt ook de intentie aan om meer bedrijven bij de Fair Wear Foundation te betrekken.

  Remen: 'Ook de consument betrekken ,want die kunnen druk uitoefenen.'

  Wouter Van Besien: 'De Vlaamse overheid moet iets doen. Bijvoorbeeld bij het aankoopbeleid. Verder moeten er ook internationele afspraken gemaakt worden. Is de regering daartoe bereid?'

 • Jan Herregods

  'Wat kan Vlaanderen doen in kader van Schone Kleren'

  Grete Remen (N-VA) heeft een vraag over de Schone Kleren-actie. Niet zo lang geleden was het twee jaar geleden dat in Bangladesh een fabriek instortte waarbij 2.000 slachtoffers vielen.

  'Nu zijn zo'n 6 bedrijven die hun steun toezegden aan de Fair Wear Foundation.'

  'Welke initiatieven kunnen vanuit Vlaanderen genomen worden om de producenten en de consumenten ertoe aanzetten om Schone Kleren te kopen.'

 • Jan Herregods

  Aardbeving Nepal: 'Wat doet Vlaanderen?'

  Ward Kennis (CD&V) wil weten wat Vlaanderen gaat doen om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving in Nepal.

  Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kondigt aan dat hij twee keer 100.000 euro heeft vrijgemaakt op korte termijn.

  Op middellange termijn wil hij de bedrijge aan het fonds van de VN verdubbelen tot 600.000 euro

  Rik Daems (Open VLD) suggereert dat de Vlaamse regering de sector in Vlaanderen kan ondersteunen, die inzet op technieken die brak water weer drinkbaar kunnen maken.

  Tine Soens (SP.A) vraagt of de Vlaamse regering het budget noodhulp zal opgetrokken worden. Bourgeois geeft aan dat het geld voor Nepal niet allemaal uit dat fonds zal komen. SP.A vreest dat het budget voor noodhulp voor dit jaar anders zeer snel op zal zijn.

Onze partners