Live Herlees: vragenuurtje in de Kamer: N-VA: 'Water staat witte sector aan de lippen'

07/05/15 om 10:22 - Bijgewerkt om 16:19

Vanmiddag zullen in de plenaire vragen gesteld worden over onder meer de ziekenhuisfinanciering en de missie van het B-Fast team naar Nepal. Het vragenuurtje in de Kamer gaat rond 14u van start.

Herlees: vragenuurtje in de Kamer: N-VA: 'Water staat witte sector aan de lippen'

© iStock

 • Jan Herregods

  De mondelinge vragen zijn afgelopen

  De mondelinge vragen zitten erop. Het vragenuurtje is afgelopen.

 • Jan Herregods

  'Ik ben ervan overtuigd dat we de pakkans kunnen vergroten door huisbezoeken'

  Eric Massin (PS) en Olivier Maingain (FDF) hebben een vraag voor staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Bart Tommelein over de onaangekondigde controles van de RVA.

  'Misbruiken bestrijden, dat is de opdracht van de overheid. We willen dat doen aan de basis, in plaats van achteraf.'

  'Ik ben ervan overtuigd dat we de pakkans kunnen vergroten door de herinvoering van de huisbezoeken.'

  'In het kader van een sociaal onderzoek gebeuren die huisbezoeken nu ook al.'

  'De huidige procedure geeft aan de fraudeurs de kans om zich te reorganiseren.'

  'Deze regering bestrijdt alle vormen van fraude. Sociale dumping is voor mij een absolute prioriteit.'

 • Jan Herregods

  'Uw geloofwaardigheid ligt onder nul'

  Minister van Financiën Johan Van Overtveldt antwoordt aan Peter Vanvelthoven (SP.A) dat de richtlijnen van de BBI 'niet buiten de wet vallen'. Vanvelthoven had vanmorgen al vragen gesteld over de nieuwe richtlijnen over laattijdige aangiftes.

  'U geloofwaardigheid ligt onder nul', vindt Vanvelthoven. Hij verwijst naar de tarieven die gehanteerd worden.

 • Jan Herregods

  De Block: 'Meer verpleegkundigen voor de zorg van de patient'

  Maggie De Block (Open VLD): 'De Vlaamse Zorginspectie oordeelt dat in de helft van de ziekenhuizen problemen zijn met het personeel op de diensten. Reden is onder meer het strenger eisenkader van de diensten.'

  'We hebben eerst en vooral een goede aanwending van de middelen nodig. Verpleegkundigen moeten meer tijd met de patient kunnen doorbrengen, onder meer door verlaging van de administratieve last. En ook een afbouw van de overbodige bedden.'

  'Het doen dalen van aantal dagen met aangepaste zorg zal ervoor zorgen dat de zorgkundigen minder bedden zullen moeten overzien.'

  'We gaan de ziekenhuizen moeten bundelen in netwerken, en niet alle diensten aanbieden in alle ziekenhuizen. Dat moet een positief effect hebben op de bezetting. Meer verpleegkundigen voor de zorg van de patiënt, en ook een andere bezetting in de ziekenhuis. Ik vind het erg dat u vroedvrouwen continu aan de lijn hebt, het betekent dat ze toch nog tijd hebben om te bellen.'

 • Jan Herregods

  N-VA: 'Wij willen dat er verbetering op komst is voor de witte sector'

  Drie vragen aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.

  Anne Dedry (Groen): 'Ik ben bezorgd. Tekort aan verpleegkundigen, opvang na de bevalling etc. Ik mis het aantal middelen in uw hervormingsplan die u gaat inzetten om dat probleem op te lossen.'

  Dedry luidt de alarmbel over de positie van de vroedvrouwen. 'Zal u budget vrijmaken voor meer verplegend personeel en de vooroorlogse situatie van vroedvrouwen in de eerste lijn.'

  Yoleen Van Camp (N-VA): 'Per patient die de zorgkundigen moeten verzorgen, stijgt de kans op mortaliteit met 7%.' Ze verwijst naar de jaren 60 en vorige uitspraken van De Block over de geplande hervorming.

  'We willen garanties dat er verbetering op komst is voor de witte sector. Het water staat de ziekenhuzien en het zorgpersoneel aan de lippen.'

  'Zal u de beroepsverenigingen snel horen in dit dossier?'

  Philippe Blanchart (PS): 'Volgende week is het de internationale dag van de verplegers. Ik heb mijn bezorgdheid al geuit. Hoe staat het met het tekort aan verpleegkundigen in ons land?'

 • Jan Herregods

  Koen Geens: 'Strafwaardig gedrag strafbaar stellen'

  Minister van Justitie Koen Geens (CD&V): 'Ik ben geen voorstander van steekvlamwetgeving maar ik vind wel dat we strafwaardig gedrag op de juiste manier strafbaar moeten stellen.'

  'Ik heb al advies gevraagd aan mijn administratie. Bedoeling is om zo snel mogelijk naar de commissie justitie te gaan.'

  'Ik kan niet zo maar een mandaat geven aan de commissie Seksueel misbruik.'

  Carina Van Cauter kijkt uit naar de samenwerking in dit dossier.

 • Jan Herregods

  Strafbaar maken voyeurisme: 'Moeten we wachten op hervormingen van het strafrecht?'

  Carina Van Cauter (Open VLD) heeft een vraag over de strafbaarheidsstelling van voyeurisme. Aanleiding was een basketcoach die spelers bespiedde in de douche en vrijuit ging: 'Moeten we wachten op de hervormingen van het strafrecht om de lacunes op te lossen?'

  'Kan u aan de commissie Seksueel Misbruik een mandaat geven om daarover te werken?'

 • Jan Herregods

  Zuhal Demir: 'Rekenhof bevestigt mijn nieuws

  Even tussendoor: op Twitter komt Zuhal Demir (N-VA) terug op het dossier over de onterecht toegekende uitkeringen.

 • Jan Herregods

  'Nepalese overheid heeft B-Fast bedankt'

  Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR): 'Morgen wordt voor het eerst vergaderd over een evaluatie.'

  'Er zal niet alleen op Belgisch niveau gekeken worden, maar ook naar de internationale samenwerking. Er zijn nog andere teams te laat aangekomen.'

  'Ik heb een brief gekregen van de Nepalese overheid waarin we bedankt worden voor onze hulp. Ze erkennen de problemen die de massale respons met zich hebben meegebracht.'

  'Toch heeft het team zich weten te onderscheiden en bijstand verleend bij de hulp die op gang kwam. Ik wil daarom het team bedanken voor hun professionele inzet.'

  'De missie is niet de mislukking waarop sommige graag aansturen. Er komt een evaluatie met alle betrokkingen. Dat begint volgende week al.

  'Ik begrijp de opmerkingen, maar sommige landen zijn niet eens ter plekke geraakt. Uiteraard zullen de nodige evaluaties uitgevoerd worden, maar ondanks alle vertragingen hebben we wel een aanzienlijke hulp kunnen betekenen voor de lokale bevolking.'

 • Jan Herregods

  B-Fast: 'Is B-Fast wel aangepast aan dit soort catastrofes?'

  George Dallemagne (cdH): 'Is B-Fast wel aangepast aan dit soort catastrofes? Ik denk van niet. Dit was hier nog eens een voorbeeld van. Een C-130 naar de andere kant van de wereld sturen met mensen die te laat zullen komen, heeft geen zin. Dat zagen we ook al bij andere rampen.'

  'Ik denk dat het tijd is om te beseffen dat we -ondanks alle ervaring- beter kunnen doen bij het helpen van de slachtoffers. We weten dat al 20 jaar. Wanneer gaat België de lessen van het verleden trekken?'

  Rita Bellens (N-VA): 'Sinds dinsdag is ons team terug in België. De mensen zeggen dat ze zich niet ten volle hebben kunnen ontplooien. Naast de bemerkingen van vorige week, zijn er nu binnen als buiten B-Fast heel wat opmerkingen over het diensthoofd disaster management. Er zijn vragen over de organisatie en de besluitvorming binnen B-Fast.'

  'Het is dus tijd voor evaluatie. Niet alleen van deze, maar ook van vorige missies.'

  'Welke argumenten zijn er vooropgesteld om het rescueteam te sturen. Is er een contextanalyse geweest. Is er een individuele debriefing voor alle teamlieden. Wanneer mag het parlement de evaluatie van die misssie verwachten?'

  Els Van Hoof (CD&V): 'In het verleden heeft B-fast zijn nut bewezen. In Haïti hebben we ons bewezen. B-Fast op zich in twijfel trekken doen we niet.'

  'Wordt de bestaande procedure en mandaat herbekeken van B-Fast? Met adviescomité overlegd?'

  'Hoe worden sterk lokaal verankerde ngo's ter plekke in het terrein gestuurd? Hoe kunnen we de Europese samenwerking verbeteren?'

 • Jan Herregods

  'Vernietigen van boten maakte deel uit van de tien Europese punten'

  Jan Jambon haalt eerste even uit naar Filip Dewinter, die was er vorige week niet bij toen in de commissie gedebatteerd werd over bootvluchtelingen.

  'De taken van het schip zullen onder meer zijn: Verzamelen informatie, hulp bij reddingsoperaties op zee.'

  Tot Veli Yüksel: 'Het vernietigen van boten maakte deel uit van de tien punten die de Europese raad had voorop gesteld.'

 • Jan Herregods

  'Wordt het voorstel om boten te vernietigen gedeeld door de regering?'

  Filip Dewinter (Vlaams Belang) wil weten wat er gaat ge beruen als een Belgisch marineschip ingezet wordt op de Middellandse Zee.

  Veli Yüksel (CD&V): 'We moeten dit drama vermijden door het probleem aan de kern aan te pakken.'

  Hij noemt de voorstel om boten te vernietigen van Theo Francken (N-VA) 'wel zeer verregaand'.

  'Zijn er op de ministerraard al beslissingen genomen om een schip van het Belgisch leger in te zetten. Welke garanties zijn er om onschuldigen te beschermen?'

  'Wordt het voorstel van Theo Francken om boten te vernietigen gedeeld door de voltallige regering?'

 • Jan Herregods

  'Aanwezigheid van militairen verhoogt veiligheidsgevoel'

  Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) antwoordt op een vraag van Philippe Pivin (MR) over de para's in de straten: 'De aanwezigheid van soldaten versterkt het veiligheidsgevoel, verschillende onderzoeken tonen dat aan.'

  'Er is sprake van een tijdelijke hulp van het leger. Daar is helemaal niets onwettigs aan. Als het dreigingsniveau kan de samenwerking stopgezet worden.'

  'Onze militairen zijn perfect opgeleid om hun taken uit te voeren.'

 • Jan Herregods

  'Mensen moeten gemakkelijker van abonnement kunnen wisselen'

  Alexander De Croo na een vraag van Roel Desseyn (CD&V) over de telecomtarieven: 'Wij willen dat mensen meer prijzen vergelijken. En dat mensen kopen waar ze nood aan hebben en niet aangezet worden om dingen te kopen die ze niet nodig hebben.'

  'Daarnaast willen we meerdere spelers op de markt.'

  'De consument moet gemakkelijk van abonnement kunnen verwisselen. Sinds ik aangetreden ben heb ik gekeken om dat zo snel mogelijk te kunnen regelen.'

  'Als mijnheer Desseyn nog vragen heeft over de tarieven, kan hij zich nog wenden tot zijn partijgenoot die bij Proximus aan het hoofd staat van de raad van bestuur.'

 • Jan Herregods

  Ook Van Quickenborne citeert Magnette

  Vincent Van Quickenborne haalt in zijn repliek opnieuw de uitspraken van Magnette aan. 'Met Elio Di Rupo in de regering is er ook een deel van Belgacom verkocht. Als de PS opnieuw in de regering komt, zal ook haar wijsheid terugkomen.'

  'Een markt met duidelijke spelregels komt altijd de consument ten goede', besluit Van Quickenborne.

 • Jan Herregods

  Alexander De Croo: 'Ik ben het eens met Paul Magnette over verkoop meerderheidsaandeel Proximus'

  Minister van telecommunicatie en post Alexander De Croo: 'Ik heb in mijn beleidsverklaring aangekondigd dat wat voor beursgenoteerde bedrijven de wet uit 1991 moest veranderen.'

  'Dit zijn markten die sterk evolueren. Wij willen verzekeren dat dat sterke bedrijven kunnen blijven.'

  'We werken op het vlak van organisatorische beperkingen. Dat gaat over de achterstand tegen de gewone private bedrijven. We zullen wel rekening houden met verworven rechten.'

  'Er wordt nagedacht om een kader te creëren waarin het eventueel mogelijk is om te kijken of het overheidsaandeel kan zakken onder de 50%.'

  'Ik heb geen ideologisch probleem met dat overheidsaandeel. Ik ben het eens met Paul Magnette die in 2013 zei dat de overheid haar meerderheidsaandeel in Proximus kan verkopen.'

  Deze regering zal zorgen dat de bedrijven met gelijke wapens zullen strijden.

 • Jan Herregods

  Vijf vragen over de geplande privatisering van bpost en Proximus

  Laurent Devin (PS): 'Het is een ideologische keuze om het belang van de aandeelhouders voorop te stellen. Wij stellen ons vragen over de diensten die aan de burgers worden aangeboden. Wat zijn de economische redenen om over te gaan tot een privatisering?'

  Marco Van Hees (PVDA): 'De lijst van de privatiseringen is lang in ons land. Wat zijn de winnaars in deze privatiseringsoperatie. Enkel de privé-aandeelhouders van bpost kullen hier voordeel uithalen. Gaat u een impactstudie uitvoeren van alle reeds gebeurde privatisering? Welk effect zal dit hebben op de werkgelegenheid.'

  Vanessa Matz (cdH): 'Is er een ontwerp in voorbereiding. Wat is er waar van de berichten van de privatisering van Proximus en bpost en zal voor beiden dezelfde strategie worden gebruikt?'

  David Geerts (SP.A): 'Dit is wellicht een natte droom van de liberalen. Blijft u bij u voornemen om tot de privatisering te komen, ook al weet u dat dat veel geld zal kosten aan de belastingbetaler?'

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD): 'Wat in het regeerakkoord staat. Dat meerderheidsaandeel zal geschrapt worden. Het is geen natte ideologische droom. De echte inzet is de volgende: het gaat om twee overheidsbedrijven die in een enorm concurrentiële markt moeten werken. Ze hebben te veel regels. De consument is de dupe omdat staatsbedrijven de markt gesloten houden. Proximus kondigde onlangs nog een prijsstijging aan. Dit moet veranderen want het is geen goedehuisvadersmentaliteit.'

  'Willen de socialisten terug naar het verleden?' vraagt Van Quickenborne. Hij verwijst ook naar de politieke benoemingen in de raden van bestuur.

 • Jan Herregods

  'Nieuwe rondetafel om probleem van nachtarbeid in e-commerce te bespreken'

  Kris Peeters (CD&V): 'E-commerce is booming: maar er zijn nog problemen die we moeten oplossen. Dinsdag heb ik een rondetafel georganiseerd met de betrokken partijen.'

  'In juni komt er een nieuwe rondetafel om te zien hoe we het probleem van de nachtarbeid kunnen regelen.'

 • Jan Herregods

  Zitting is begonnen

  Siegfried Bracke heeft de zitting geopend. De eerste vraag is van David Clarinval (MR) en gaat over de ontwikkeling van e-commerce in ons land.

Onze partners