Live Herlees: vragenuurtje in de Kamer: 'Maatregel om tot 67 te werken, treft vooral vrouwen'

23/10/14 om 10:11 - Bijgewerkt om 17:02

Na het debat en de stemming over de Regeerverklaring is het nu tijd voor het echte werk. De zware vakbondweek aan bod, net als de besparingen bij de NMBS, en het optrekken van de pensioenleeftijd. Herlees het hier.

Herlees: vragenuurtje in de Kamer: 'Maatregel om tot 67 te werken, treft vooral vrouwen'

© BELGA

 • Jan Herregods

  Einde liveblog

  Ondertussen is ook de stemming achter de rug. Het lijkt erop dat de parlementairen pas na de herfstvakantie het zwaar geschut zullen bovenhalen. Het vuur waarmee er vorige week gedebatteerd werd, ontbrak vandaag een beetje.

  Met dit bericht eindigen we onze liveblog. Bedankt om bij ons te volgen.

 • Jan Herregods

  Ook MR in de aanval op internet: #çacestfait

  In Franstalig België draaien de communicatieafdelingen van de politieke partijen op volle toeren. Nadat de PS eerder uitpakte met een reeks filmpjes tegen de indexsprong, heeft de MR nu ook een campagne gelanceerd. Onder de hashtag #çacestfait zet de partij de verwezenlijkingen van de regering-Michel in de verf.

 • Jan Herregods

  Volgende week: Herfstvakantie

  Volgende week is het Herfstvakantie, dan is er geen zitting voorzien. Maar verwacht wordt dat het debat dan in volle hevigheid zal losbarsten. Dan komen de eerste hervormingen eraan, en kan er gedebatteerd worden over de begroting. Wellicht zal het debat dan wel vonken geven.

 • Jan Herregods

  Mondelingen vragen zijn afgelopen

  De mondelinge vragen zijn afgelopen.

 • Jan Herregods

  Sleurs wil efficiëntiewinstens op wetenschapsbeleid

  Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA): 'Ik zal onderzoeken hoe er efficiëntiewinsten en synergien gerealiseerd kunnen worden', antwoordde ze op een vraag van Karine Lalieux (PS).

  Zij heeft ook nog een vraag voor minister van Financiën over de besparingen bij de federale culturele instellingen zoals Bozar.

 • Jan Herregods

  VTM-journalist nieuwe woordvoerder van premier Charles Michel

  In de marge van het debat in de Kamer hier kunnen we ook nog meegeven dat VTM-journalist Barend Leyts de nieuwe woordvoerder wordt van premier Charles Michel (MR). Leyts was op de VTM-nieuwsdienst onder meer gespecialiseerd in het koningshuis.

 • Jan Herregods

  'U kan niet garanderen dat de reizigers van de NMBS uw besparingen niet zullen voelen'

  Marcel Cheron (Ecolo): 'U spreekt niet over de tewerkstelling, maar over de kwaliteit van de tewerkstelling. Ik vrees voor de gevolgen.'

  Dat vindt ook David Geerts (SP.A): 'U spreekt over kwaliteit, niet over kwantiteit van de tewerkstelling. De ongerustheid van de reizigers is dus terecht.'

  Inez De Coninck (N-VA) kreeg geen antwoord op haar vraag, maar wenst Jacqueline Galant veel succes bij haar besparingsopdracht. Ze hoopt alleen dat de belastingbetaler niet zal moeten opdraaien voor de kosten van de eventuele treinen op de extra stakingsdag.

  Stefaan Vanhecke: 'U kan niet garanderen dat de reizigers uw besparingen niet zullen voelen.'

  Gilles Foret (MR) mag 'zijn' minister nog even een hart onder de riem steken en is er zeker van dat Galant het goed zal doen. Enkel op de MR-banken weerklnkt applaus.

 • Jan Herregods

  'U kent beter de cijfers van de vorige regering dan nu'

  'U antwoordt niet op mijn vragen', vindt Laurent Devin. 'U zegt dat het de fout is van de vorige regering, maar ik hoor niets over de gevolgen voor het personeel, het aanbod, het aantal stations.'

  Vanessa Matz (CDH): 'U kent beter de cijfers van de vorige regering dan die van nu.'

 • Jan Herregods

  'Ik heb alle begrip voor de ontevredenheid van de klanten van de NMBS'

  Jacqueline Galant heeft de kans om haar verhaal uiteen te zetten, en somt meteen de cijfers op. 'Er wordt 188 miljoen euro in 2015, en 118 miljoen elk jaar van 2016 tot 2019.'

  Ik wil meteen communiceren. Dat cijfer ligt vast. 'Ik ben gebonden aan maatregelen die door de vorige regering werden doorgevoerd.'

  De besparingen mogen geen invloed hebben op de veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening, aldus Galant. Over de tewerkstelling zelf zei ze niets.

  'Ik heb alle begrip voor de ontevredenheid van de klanten van de NMBS.'

  'We zullen moeten samenwerken. Mijn deur staat altijd open voor de vakbonden. Er wordt een protocol voor wilde stakingen op te nemen in een sociaal akkoord. Ik heb gevraagd aan de vakbonden om een voorstel gevraagd. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het stakingsrecht.'

 • Jan Herregods

  'Kunnen besparingen doorgevoerd waren zonder te raken aan de dienstverlening?'

  Stefaan Vanhecke (Groen) wil weten wat de effecten van de besparingen bij het spoor zullen zijn.

 • Jan Herregods

  'Zullen er extra treinen zijn op de nationale actiedag?'

  Inez De Coninck wil in haar eerste vraag aan minister Galant weten of er extra treinen worden ingelegd op de actiedag van 6 november.

  Ook Gilles Foret (MR) mag zijn eerste vraag stellen, en wil weten wat er beslist is op het overleg tussen Galant en de spoorvakbonden.

 • Jan Herregods

  'Mevrouw de ministers, u heeft geen cijfers en geen kabinet. Wij kunnen u helpen.'

  'U heeft geen cijfers, geen kabinet, wij kunnen u helpen', stelde Laurent Devin (PS) zijn vraag aan minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). 'Ik hoorde gisteren een MR-lid zeggen: 'er zijn steeds meer pendelaars, dus ik ben zeer verontrust over de toestand bij de NMBS.' Wel, wij zijn ook ongerust.'

  Ook van bij Ecolo, CDH en SP.A komen vragen over de geplande besparingen bij de NMBS.

  Galant keek tijdens de vragen vooral op haar laptop.

 • Jan Herregods

  'Maatregel om tot 67 te werken, treft vooral vrouwen'

  Raoul Hedebouw (PVDA) heeft een vraag voor minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine. 'Een van de manieren om niet tot 67 jaar werken, is een carrière hebben van 42 jaar.'

  Hij verwijst naar de situatie van drie vrouwen op vier in België, die getroffen worden door die maatregel.

  Bacquelaine: 'Het regeerakkoord verhoogt de leeftijd in fases van 65 naar 67. Het zal nog altijd mogelijk zijn om vervroegd pensioen te nemen. Ik voeg eraan toe dat we de loopbaanvoorwaarden niet hebben verscherpt. Er bestonden zo'n voorstellen, maar die hebben we niet doorgevoerd.'

  'Wij hebben blijkbaar niet dezelfde cijfers', verwijst hij naar Hedebouw. 'Ik geloof niet dat de meerderheid van de mensen verplicht zal zijn om tot 67 jaar te werken.'

 • Jan Herregods

  'Waarom voert Brussels Airlines nog steeds vluchten uit naar ebola-gebied?'

  Philip Dewinter blijft op zijn honger zitten. Hij vraagt zich af waarom Brussels Airlines nog steeds vluchten uitvoert naar landen die getroffen werden door ebola.

  Opvallend: vorige week was Dewinter als enige van de drie Vlaams Belangers in de Kamer niet aanwezig bij het debat over de regeerverklaring.

 • Jan Herregods

  'Sommigen willen paniek zaaien, heb ik de indruk'

  Philip Dewinter en Valerie Van Peel hebben vragen over de maatregelen die ons land neemt om de verspreiding van ebola tegen te gaan.

  Maggie De Block: 'We hebben een coördinator aangesteld. Er is een plan van aanpak voor de veiligheid van het personeel op de luchthaven. Zo zijn er ook temperatuurscontroles.' Ze somt ook de ander maatregelen op, maar plaatst ook het besmettingsgevaar in zijn context. 'Sommigen willen paniek zaaien, heb ik de indruk.'

 • Jan Herregods

  'We mogen studenten geneeskunde niet de kans ontnemen om hun beroep uit te oefenen'

  Maggie De Block: 'Ik heb een stand van zaken gevraagd om zo snel mogelijk te geven om het probleem van het aantal geregistreerde artsen op te lossen. Ik wil het stelsel hervormen. We voorzien in de regering een kadaster van alle gezondheidsberoepen.'

  De Block antwoordt daarmee op een vraag van Catherine Fonck (cdH) over de Riziv-nummers.

  'De stand van zaken is nochtans duidelijk', repliceert zij. 'We mogen de studenten geneeskunde niet ontnemen om hun beroep uit te oefenen.'

 • Jan Herregods

  Rustige start van de zitting

  Voorzichtige vaststelling: voorlopig gaat het debat er een pak rustiger aan toe dan vorige week. Ook weinig rumoer op de oppositiebanken.

 • Jan Herregods

  'Operationele bezetting luchtaven is verzekerd'

  Franky Demon (CD&V) in zijn eerste tussenkomst: 'Wat zijn de maatregelen om de uittocht op de luchthaven van Zaventem vlot te laten verlopen?'

  Jambon: 'Er loopt een stakingsaanzegging van de luchtvaartpolitie. Voorlopig worden alle afspraken daar goed uitgevoerd. De operationele bezetting is verzekerd. Er is geen reële stakingsactie aangekondigd.'

 • Jan Herregods

  'Dit is het meest prioritaire dossier'

  Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'Dit dossier heeft mijn grootste prioriteit. Binnen de contouren van het regeerakkoord kan er nog onderhandeld worden over de modaliteiten.'

  Begin november is er nieuw overleg voorzien. 'Ik wil voor het einde van het jaar een oplossing hebben voor dit dossier.'

 • Jan Herregods

  'Doorbraak overleg met de vakbonden politie over pensioenen'

  Sabine Lahaye-Battheu: 'Bij de politie heerst onrust over de pensioenregeling. Die moet er komen op korte termijn. Wat was de doorbraak van het overleg met de vakbonden?'

  'Is er aangepast werk voor politiemensen vanaf 58 jaar? Hoe wordt vermeden dat ze met vervroegd pensioen zullen gaan.'

  'Hoe ziet uw agenda voor de komende weken eruit?

Onze partners