Live Herlees: vragenuurtje in de Kamer: 'Discussie over mantelzorgers was een spijtig incident'

26/02/15 om 14:16 - Bijgewerkt om 17:10

Het vragenuurtje in de Kamer is van start gegaan met een aantal vragen over de regeling voor de werkloze mantelzorgers. Nu minister van Werk Kris Peeters het een spijtig incident genoemd heeft, lijkt de zaak gesloten. Verder werd gedebatteerd over het aanvullend pensioen en de richtlijnen voor fiscale regularisatie.

Herlees: vragenuurtje in de Kamer: 'Discussie over mantelzorgers was een spijtig incident'

© Belga Image

 • Jan Herregods

  Het actualiteitsdebat is afgelopen

  Het actualiteitsdebat is afgelopen, en daarmee ook het vragenuurtje. De parlementsleden gaan nu over tot de stemming van de wetsvoorstellen.

  Bedankt om bij ons te volgen, graag tot volgende week.

 • Jan Herregods

  'Het is demagogisch dat u beweert dat BBI fraude wil legaliseren'

  Eric Van Rompuy: 'Het is een heel technische materie, maar ik vind het demagogisch dat de oppositie beweert dat de BBI fraude wil legaliseren.'

  'U zet uw geloofwaardigheid op het spel met Belgsich belastinggeld'

  Marco Van Hees somt een overzicht van de historiek van de wetgeving op. 'Ik kan niet anders dan concluderen dat de wet wordt overtreden.'

  Ahmed Laaouej (PS): 'Het is de taak van de administratie om de wet toe te passen, en niet om vooruit te lopen op wat het gerecht zou doen.'

  Benoit Dispa (cdH): 'Als de Raad Van State zich hier niet over uitspreekt, zal de zweem van illegaliteit hierover blijven hangen.'

 • Jan Herregods

  Van Overtveldt: 'Dit document maakt een einde aan fiscale shopping'

  Van Overtveldt: 'Tot nu toe werden verschillende aanpakken gehanteerd. Dat leidde tot fiscale shopping. Met dit document wordt daar een eind aan gemaakt; Ik heb de documenten niet willen tonen om niet de indruk te wekken dat er regularisatie was.'

  'Deze instructie heeft het niet over verjaarde kapitalen, maar over spontane aangiften. Zodra een vermoeden van witwassen geldt, dan moet dat gemeld worden. Het Openbaar Ministerie kan dan overgaan tot een vordering.'

  Nadien geeft Van Overtveldt een technische uitleg over de wetgeving.

  'OP strafrechtelijk vlak wordt er niets gewijzigd. De interne instructie van de BBI verwijst naar de bestaande procedure.'

 • Jan Herregods

  'Regering is verslaafd aan fiscale regularisaties'

  Stefaan Van Hecke (Groen): 'De regering is verslaafd aan fiscale regularisaties. Dat is misschien eigen aan de fraudecultuur die we kennen in dit land.'

  'Wat waren de tarieven van vroeger?'

  'Kan de BBI het allemaal nog wel aan? Zijn ze -én justitie- voldoende bemand om alles tot een goed einde te brengen?'

 • Jan Herregods

  Peter Van Velthoven: 'Dit gaat in tegen de wet'

  Peter Van Velthoven (SP.A): 'Deze instructie die tegen de wet ingaat, is ongehoord. En ik vraag me af of de minister het daar mee eens is?'

 • Jan Herregods

  Marco Van Hees: 'Waarom kreeg het parlement dit document niet, en de fiscalisten wel?'

  Marco Van Hees (PVDA): 'Drie weken wilde u niet reageren om niemand aan te zetten tot fiscale regularisatie. Waarom kregen de parlementsleden geen inzage in de documenten, maar wel de fiscalisten die de fiscale regularisatie moesten regelen.'

 • Jan Herregods

  Eric Van Rompuy: 'Wat met de beschuldigingen van illegaliteit tegen de BBI?'

  Eric Van Rompuy (CD&V) verdedigt zich als voorzitter van de commissie Financiën tegen de beschuldigingen dat de regeling van de BBI onwettelijk zou zijn.

  Zijn vraag aan Van Overtveldt: 'Wat zegt u over die beschuldigingen dat het belangrijkste belastingsorgaan in ons land in de illegaliteit gaat?'

 • Jan Herregods

  Actualiteitsdebat over de fiscale regularisatie

  Kamervoorzitter Siegfried Bracke opent het actualiteitsdebat over de wettelijkheide van de fiscale regularisatie. Het gaat hier over een document van de administratie van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat eerst niet en dan wel werd vrijgegeven.

 • Jan Herregods

  Steven Vandeput: 'Belgie is een zeer slechte leerlingk binnen de Navo'

  Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) antwoordt op een vraag van Jan Penris (Vlaams Belang): 'We staan voor een grote besparing bij Defensie. Ik werk hard aan een strategisch plan om de noodzakelijkheden in kaart te brengen'

  Vandeput herhaalde dat 'België is een 'zeer slechte leerling' geworden binnen de NAVO.'

  De defensiebudgetten zullen teruggevallen tot 0,5 procent van het bbp tegen 2019, terwijl de NAVO aandringt op 2 procent.

  Vandeput voelde zich door hun werk naar eigen zeggen gesterkt in de overtuiging dat Defensie ook in de toekomst een belangrijke rol moet blijven spelen. Maar, vervolgde hij, "dat betekent dat we als samenleving ook de moed moeten durven opbrengen om na decennia van vaak blinde besparingen opnieuw echt te investeren".

 • Jan Herregods

  'We zijn bijzonder ongerust'

  Wouter De Vriendt: 'Ik heb geen duidelijke afwijzing van de vraag gehoord om de pensioenen niet te laten afhangen van de beurs.'

  Hans Bonte: 'Wij zijn bijzonder ongerust. Pensioencommissies zullen altijd aandringen op een vastgesteld rendement.'

  Peter De Roover: 'Er zijn realistische formules die niet geschreven zijn door de studiediensten van de verzekeraars. Ik hoop dat de regering daar ook oog voor heeft.'

 • Jan Herregods

  Bacquelaine: 'Niet reageren zou ons systeem in gevaar brengen'

  Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR): 'De continue daling van de interestvoeten is een feit. Ik hoop dat de sociale partners hun gesprekken over de garanties op de nieuwe premies, verderzetten.'

  'Niet reageren zou ons systeem in gevaar brengen.'

  'Bij gebrek aan unaniem advies van de sociale partners, neem ik mijn verantwoordelijkheid terzake op.'

 • Jan Herregods

  Sonja Becq: 'Uitzoeken wat er in het verleden met de hoge rendementen is gebeurd'

  Sonja Becq: 'De zekerheid over het rendement, maakt dat de mensen zich inschrijven.'

  'We mogen niet te lichtzinnig ingaan op de eisen van de sector. We moeten uitzoeken met de hoge rendementen die in het verleden zijn gehaald.'

  'Wat zijn de garanties voor de mensen die in een lopend contract zitten?'

 • Jan Herregods

  Peter De Roover: 'Variabele rentevoet'

  Peter De Roover (N-VA): 'De vraag van de sector mag niet verbazen.'

  'Een rigide voorwaardeop lange termijn laten oploeegen, komt neer op onverantwoord gedrag. We komen terecht in een roulette-systeem. Bij een hoge of lage inflatie betalen werknemers dan wel werkgevers het gelag.'

  'In het regeerakkoord is er sprake van een variabele rentevoet.'

  'We hebben de illusie gecreëerd dat we met zo'n rigide systeem de koopkracht op lange termijn kunnen garanderen.'

  'Wat gaat de regering doen om het algemeen belang te dienen?'

 • Jan Herregods

  Hans Bonte: 'Sector lanceert regelmatig zo'n aanval'

  Hans Bonte (SP.A): 'Tweede pijler was manier om te beschermen tegen de uitholling van het pensioenstelsel. Het was een manier voor werkgevers en vakbonden om te investeren in de toekomst.'

  'Aanval van de sector is iets dat altijd terugkomt. DIe stelsels staan of vallen met vertrouwen in de toekomst. De sector doet dat om de zo veel jaren, zo'n lokroep om de perventages te verlagen. Ik hoop van niet.'

  'Hier aan raken, is het sociaal overleg meteen op de helling zetten.'

 • Jan Herregods

  Aanvullend pensioen: 'Is de situatie voor de verzekeraars wel zo dramatisch?'

  Wouter De Vriendt: 'Sinds deze week ligt het sprookje van het aanvullend pensioen aan diggelen. De sector wil de rendementsgarantie opblazen.'

  'Dit is een aanslag op onze pensioenen, het is contractbreuk en onaanvaardbaar. Is de situatie voor de verzekeraars wel zo dramatisch. Aan hun aandeelhouders hebben ze een rendement kunnen geven van meer dan 6%, terwijl dat voor de klanten meer dan 3% niet haalbaar.'

  'De traditionele partijen hebben boter op het hoofd. Ze stelden de tweede pijler voor als die reddingsboei, maar die reddingsboei is lek.'

  'Wat gaat de regering daar aan doen?'

 • Jan Herregods

  'Houdt regering vast aan rendementsgarantie voor aanvullende pensioenen?'

 • Naomi Skoutariotis

  Reynders antwoordt op de vragen over Congo

  Didier Reyners heeft in Congo mensen uit oppositie en meerderheid gesproken. Hij vindt dat het vastgelegde verkiezingsproces, de Grondwet en datum van de verkiezingen moeten gerespecteerd worden. 'Tegen M23 boekten we succes op het veld. Terreurdaden zijn volgens ons vergelijkbaar met andere extremisten in andere Afrikaanse landen.'

  'De Congolese ontwikkeling moet ook de mensenrechten respecteren: we vragen dat ze toetreden tot het congres van Rome. Centraal-Afrika mag niet in een burgerlijk moeras terechtkomen.'

 • Jan Herregods

  Vragen over bezoek van Reynders en De Croo aan Congo

  Georges Dallemagne (cdH), Stephane Crusnière (PS) en Peter Luykx hebben vragen voor Didier Reynders over het bezoek dat hij deze week bracht aan Congo, samen met minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD).

 • Naomi Skoutariotis

  'Wat met Libische vluchtelingen?'

  Aldo Carcaci (PP) vraagt wat Reynders zal doen met de Libische vluchtelingen die in Italië terechtkomen.

  Didier Reynders zegt dat de vluchtelingen naar een andere haven gebracht worden, in Italië of een ander veilig gastland Er wordt ook geprobeerd om in Libië een regering van nationale eenheid mogelijk te maken.

Onze partners