Live Herlees: Vragenuurtje in de Kamer: 'België zal uitslag verkiezingen Burundi niet erkennen'

25/06/15 om 10:42 - Bijgewerkt om 17:13

De regering heeft tijdens het vragenuurtje aangekondigd dat België de uitslag van de verkiezingen in Burundi niet zal erkennen. Verder werd er onder meer ook gedebatteerd over de fusie van Delhaize en Ahold. Volg het hier Live.

Herlees: Vragenuurtje in de Kamer: 'België zal uitslag verkiezingen Burundi niet erkennen'

© belga

 • Jan Herregods

  Het Orakel van Knack.be vanuit China

  Afsluiten doen we met een bericht uit het Oosten. Daar is Koning Filip op staatsbezoek, met in zijn voetspoor: ons Orakel.

  Orakel van Knack.be

  Orakel van Knack.be © Orakel van Knack.be

 • Jan Herregods

  De mondelinge vragen zijn afgelopen

  De mondelinge vragen zijn afgelopen.

 • Jan Herregods

  Klimaatzaak België: 'We slaan een belabberd figuur'

  Meyrem Almaci (Groen) heeft een vraag over de Klimaatzaak in Nederland voor minister van Milieu Marie-Christine Marghem (MR). Ze wil weten hoe de zaken hier staan. 'Ik hoop dat het hier niet tot een rechtzaak moet komen', aldus Almaci.

  'Het is niet aan de Belgische regering om uitspraak van een rechter in Nederland te becommentariëren. Ik heb al verschilllende maatregelen genomen en zal dat blijven doen', antwoordde Marghem.

  'Ik heb een vraag gesteld over de achterstallige betalingen aan het Klimaatfonds en u geeft er geen antwoord op. Er is nog niets gestort', merkte Almaci achteraf ontevreden op. 'We slaan een belabberd figuur.'

 • Jan Herregods

  Spreiding asielzoekers: 'ik hoop dat ze eruit raken'

  Monica De Coninck (SP.A) heeft een vraag voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over de Europese gesprekken over de quota voor spreiding van asielzoekers.

  Francken: 'De premier zit nu samen met de andere landen. Wat zal de uitkomst zijn, ik weet het niet, maar denk niet dat de sterren goed staan. Het is pijnlijk om te zien hoe sommige lidstaten zich gedragen. Elk land moet naar zichzelf kijken om te zien wat het al gedaan heeft. Ik hoop dat ze eruit raken.'

 • Jan Herregods

  'Wat is de kostprijs van de interventie tegen Rusland'

  'Hoe gaat u begroting dit verhaal dragen?'

  Minister van Defensie Steven Vandeput: 'Ik ben blij om uw bekommernis om de begroting.'

  'Het gaat om normale trainingen om mensen in een staat van paraatheid te krijgen. Zolang die niet ingezet worden, zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Als de task force moet optreden, dan zullen we de gevolgen moeten dragen.'

 • Jan Herregods

  Burundi: 'Wat doet Buitenlandse Zaken?'

  De volgende vragen gaan over de aanhoudende crisis in Burundi. Op 29 juni zijn er parlementsverkiezingen en op 15 juli presidentsverkiezingen.

  Wouter De Vriendt (Groen): 'Ontwikkelingssamenwerking ok, maar wat doet Buitenlandse Zaken?'Hij benadrukt hoe belangrijk de inzet van ons land is in de regio.

  Peter Lukx (N-VA): 'We moeten ons de vraag stellen wat die verkiezingen waard zijn. Blijvende diplomatie is nodig zodat opgetreden wordt tegen de schendingen van de mensenrechten in het land.'

  Minister Daniël Bacquelaine antwoordt namens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR): 'België steunt de dialoog met de speicale gezant van de Verenigde Naties.'

  'De verkiezingen uitstellen, zal niet gebeuren. De oppositie heeft al gezegd dat ze de stembusslag zal boycotten. BelgiË zal de resultaten dus niet kunnen herkennen.'

  'Onze steun aan de verkiezingen en het politieproject hebben we al opgeschort. Ook andere hervormingen zoals die op het vlak van justitie is opgeschort.'

  'Ons land heeft ook al gewaarschuwd voor gevolgen als de president aan zijn derde ambtstermijn zou willen beginnen.'

 • Jan Herregods

  Terugbetaling borstreconstrucites met eigen weefsel

  An Capoen (N-VA) en André Frédéric (PS) hebben vragen voor minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) over de terugbetaling van borstreconstructies met eigen weefsel na een amputatie.

  De Block: 'De kost van deze complexe handelingen is al veel besproken. Er is echter onvoldoende rechtzekerheid voor patiënten. Er worden ereloonsupplementen en esthetische supplementen aangerekend.'

  'Mijn voorgager heeft al een poging ondernomen om de kostenstructuur in kaart te brengen.'

  Capoen: 'Ik begrijp dat het een zeer moeilijke zaak is. Maar wij zijn altijd op zoek naar de manieren om de besparingen te vinden in de gezondheidszorg.'

 • Jan Herregods

  Aandeelhouder met handicap kan niet binnen op algemene vergaderin Arco

  Peter Dedecker heeft een vraag over de rolstoelpatiënte die niet bij de algemene vergaderging van de Arcopar-gedupeerden mocht zijn. Haar begeleider was geen coöperant.

  'Ik kan niet geloven dat dergelijke discriminatie aanvaardbaar is. Kan u mij bevestigen dat de plicht om elke aandeelhouder te verwelkomen ook geldt voor aandeelhouders met een handicap.'

  Koen Geens: 'Persoonlijk denk ik dat dat een kwestie is van gezond verstand.'

  'Wat de antidiscriminatiewet betreft: daar staat onderscheid op basis van een handicap ook in.'

  Hij verwijst de zaak door naar staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA).

  Dedecker: 'We zien dat het gezond verstand daar niet altijd aanwezig is, bij Arco, dat hebben we duidelijk gezien. Het is duidelijk dat mensen koudweg de de deur wordt gewezen om die redenen.'

 • Jan Herregods

  Geens had overleg met Vandeurzen over gemeenschapscentra

  Carina Van Cauter: 'Voor het eerst sinds decennia zijn de overbevolkingscijfers gedaald in de gevangenissen. Dat is het gevolg van samenwerking tussen verschillende diensten.'

  'Toch zijn er nog problemen. Jonge meisjes die opgesloten worden in een politicel omdat er geen plaats is in de gemeenschapscentra. Stakingen in de gevangenissen, medicijnen die niet uitgedeeld worden.'

  'Wat is de stand van zaken in verband met de stakingen. Komen we tot een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen? En hoe staat het met het overleg met de deelstaten over de problematiek van het plaatstekort in de gemeenschapscentra?'

  Koen Geens: 'Het aantal gevangenen daalt. Dat is het goede nieuws.'

  'Een gedwongen opname stelt een probleem. Ik heb deze voormiddag overlegd met Jo Vandeurzen. Wij moeten samen aan dezelfde koord trekken.'

 • Jan Herregods

  'Regering snoeit in begeleiding verkrachters en pedofielen'

  Vijf vragen over de situatie van het Brussels steuncentrum voor de begeleiding van seksuele delinquenten.

  Nawal Ben Hamou (PS), Véronique Caprasse (FDF), Karin Jiroflée (SP.A), Kattrin Jadin (MR) en Muriel Gerkens (Ecolo) hebben vragen over de financiering en de mogelijke sluiting van het steuncentrum in Brussel.

  Minister van Justitie Koen Geens (CD&V): 'Ik heb gisteren een onderhoud gehad met de mensen van de drie betrokken centra. Bij de begrotingscontrole in september zal ik de uiterste best doen om de extra middelen te bekomen die ze nodig hebben.'

  'De saldo's van vorig jaar, zal ik laten aanzuiveren tegen volgende week.'

  Ben Hamou vindt dit onvoldoende: 'Dit geeft de werknemers geen zekerheid.'

  Jiroflée: 'De regering valt in herhaling. Eerst besparen, om dan pas de gevolgen onder ogen te zien.'

 • Jan Herregods

  'Integratie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt'

  Stéphanie Thoron (MR), Jean-Marc Delizée (PS) en Catherine Fonck (CDH) hebben vragen over de integratie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt.

  Jan Jambon: 'Jammer genoeg zijn er in onze maatschappij nog heel wat belemmeringen voor mensen met een beperking. Zeker op de arbeidsmarkt zijn er nog verbeteringen mogelijk.'

  'Mensen met een beperking werken 30% minder. De regering is daarvan bewust. We zetten in op de activering van mensen met een beperking door de arbeidsbemiddelingsdiensten van de deelgebieden.'

  'Daarnaast hebben we een wetenschappelijk project opgezet om bedrijven aanzetten om mensen aan het werk te zetten. Er kan dan een beeld gemaakt worden van jobs die mogelijk kunnen uitgevoerd worden door mensen met een beperking.'

  'Nog dit jaar zullen we een aantal projecten lanceren.'

 • Jan Herregods

  'Nog te veel details moeten worden verduidelijkt'

  Jan Jambon namens Johan Van Overtveldt: 'We hebben vastgesteld dat er maandag nog te veel details moeten worden verduidelijkt in de Griekse voorstellen. Momenteel zijn de werkzaamheden van start gegaan binnen de eurogroep.'

 • Jan Herregods

  Griekenland: 'Besparingsbeleid botst op zijn grenzen'

  De volgende vragen gaan over de situatie in Griekenland. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is verontschuldigd.

  Eric Massin (PS): 'Wat zou u ervan vinden mocht Europa plots aan België opleggen om een links beleid te voeren. Het omgekeerde is wat er gebeurt in Griekenland.'

  Peter Dedecker (N-VA): 'Griekenland is al 107 miljard staatsschuld kwijtgescholden. De eerste hervormingen hebben in Griekenland al hun vruchten afgeworpen. Maar toen kwam Syriza, met als motto 'het kan anders''.

  'Ik zou willen vragen om krachtig neen te zeggen een volgende kwijtschelding van schulden. Dan zullen de andere landen zoals Spanje ook in de rij staan.'

  Georges Gilkinet (Ecolo): 'Het besparingsbeleid botst op zijn grenzen. En daarnaast is de souvereiniteit van de bevolking ook belangrijk. Daarnaast is het IMF bijvoorbeeld niet verkozen. Welk standpunt verkondigt onze minister van Financiën daarin.'

  Marco Van Hees (PVDA): 'De Grieken hebben het geweer tegen de slaap.'

  'Ik stel vast dat er nu een wil is van de schuldeisers om de Grieken te vernederen. Dit is een poging om de Griekse regering te destabiliseren.'

 • Jan Herregods

  'Mensen zonder papieren op parkings aan autosnelwegen'

  Franky Demon (CD&V): 'Welke maatregelen zijn er genomen om het probleem aan te pakken van mensen zonder papieren op parkings aan de autosnelwegen?'

  Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA): 'Deze week is onder impuls van Theo Francken de werkgroep transitmigratie opgezet.'

 • Jan Herregods

  'Wat met flexijobs in discussie over Werkbaar Werk?'

  Egbert Lachaert (Open VLD) heeft een vraag over flexijobs: 'Als we spreken over langere loopbanen, moeten we kijken hoe we dat gaan invullen.'

  Hij heeft het over meer telewerk en meer vrijheid van organisatie.

  'Hebben alle actoren wel de openheid van geest om sommige zaken op de agenda te zetten, namelijk 'meer vrijheid''.

  'Ligt dat op tafel?'

  Peeters wil het woord flexijobs niet in de mond nemen. 'Dat zou ons op het verkeerde been zetten.'

  'Nu gaan we met Groep van Tien en Nationale Arbeidsraad samen zitten om Werkbaar Werk mogelijk te maken. We moeten alle taboes achterwege laten.'

  'We moeten naar een evenwicht kunnen gaan om werkbaar werk voor iedereen mogelijk te maken. Ik hoop dat we in alle sectoren oplossingen vinden met werkgevers, werknemers en zelfstandigen samen.'

  'In november is er een tweede rondetafel om te zien waar we staan.'

 • Jan Herregods

  Kris Peeters: 'We moeten waakzaam zijn'

  Minister van Werk Kris Peeters (CD&V): 'De realisatie van die fusie zal heel wat tijd in beslag nemen.'

  'De mededingingsautoriteiten zullen die zaak bekijken. Ik denk dat we in dit dossier zeer waakzaam moeten zijn omdat er heel wat op het spel staat. Ten eerste voor de werkgelegenheid. Men heeft ons gezegd dat de engagementen van de directie van Delhaize naar het personeel verder uitgerold worden.'

  (De regering had gisteren een onderhoud met de top van het bedrijf.)

  'De verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven, maar we willen niet geconfronteerd worden met onaangename beslissingen die we moeten lezen in de kranten.'

  'De bedrijven moeten naar de consumenten een betere positie kunnen garanderen dan tot nu het geval was.'

 • Jan Herregods

  'Wat met de werknemers bij Delhaize, na de fusie met Ahold?'

  De vragen over Delhaize/Ahold worden gesteld aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

  Raoul Hedebouw (PVDA): 'Wij zijn ongerust over wat er zal gebeuren met de werknemers in ons land. Twee jaar lang is gezegd dat om de concurrentiestrijd te winnen, winkels te sluiten en jobs te schrappen.'

  'Maar blijkbaar waren de gesprekken over een fusie al aan de gang.'

  'Wij zijn ongerust over de werkomstandigheden.'

  'Gaat de regering er op toezien dat de arbeidswetgeving wordt nageleefd.

  Kristof Calvo (Groen): 'Werknemers hebben net een zware herstructurering achter de rug. Nu wordt voor nog eens duizend jobs gevreesd. Bovendien zal een groot deel van de markt door één groep gedomineerd worden. Dat is een zaak voor de concurrentiewaakhond.'

  Catherine Fonck (CDH): 'Dit is geen fusie tussen gelijken. Dit is een opslokking van Delhaize door Ahold.'

  'Wat betekent dit voor de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden?'

 • Jan Herregods

  Indiase delegatie.

  Er is ook een delegatie uit het parlement van India aanwezig. Zij worden door Siegfried Bracke welkom geheten in het Engels.

 • Jan Herregods

  'Waar is Marghem?'

  Meyreme Almaci van Groen vindt het onaanvaarbaar dat minister van Milieu Marie Christine Marghem (N-VA) niet naar het parlement wil komen om de vragen te beantwoorden.

  Ook Raoul Hedebouw (PVDA) vindt dit geen manier van werken.

  Bracke belooft de opmerking door te spelen aan de regering.

 • Jan Herregods

  Vragenuurtje geopend

  Voorzitter Siegfried Bracke opent het vragenuurtje.

Onze partners