Live Herlees: vragenuurtje in de Kamer: aanpak fiscale fraude: 'Liever een goed akkoord dan een slecht proces'

19/03/15 om 13:55 - Bijgewerkt om 17:32

Minister van Justitie Koen Geens heeft zijn aanpak van fiscale fraude verdedigd in de Kamer, nadat de oppositie veel kritiek had geuit op 'het voornemen om financiële uit het strafrecht te halen'. Volg het vragenuurtje in de Kamer hier live.

Herlees: vragenuurtje in de Kamer: aanpak fiscale fraude: 'Liever een goed akkoord dan een slecht proces'

© Belga Image

 • Jan Herregods

  Hoogdringendheid aangenomen

  Ondertussen is meerderheid tegen oppositie toch de hoogdringendheid aangenomen.

 • Jan Herregods

  Debat hoogdringendheid indexsprong

  De actuele vragen zijn afgelopen. Ondertussen wordt gedebatteerd over de vraag van de regerign om de indexsprong met hoogdringendheid te behandelen. 'Het is duidelijk dat deze regering die door het parlement en de strot van al die werknemers wil rammen', stelt Kristof Calvo van Groen.

  Opvallend: behalve Marie-Christine Marghem is er niemand van de regering aanwezig. De oppositie wil dat toch iemand uitleg komt geven.

 • Jan Herregods

  Galant: 'Zo snel mogelijk een wetgevend kader voor drones'

  Jacqueline Galant (MR): 'Er moet zo snel mogelijk een wetgevend kader komen. Ik leg momenteel de laatste hand aan een tekst. Een evenwicht tussen de vereisten van veiligheid en de kansen voor een bloeiende economie.'

  'Aangezien het een luchtvaarttuig is, is heen drone onderwerpen aan de internationale wetgeving. Je kan niet doen wat je wil.'

  'Zeer binnenkort zal ik een tekst voorleggen die het resultaat is van overleg tussen alle betrokken partijen.'

 • Jan Herregods

  Drones: 'Zal de wetgeving de drone-industrie niet versmachten?'

  Veerle Heeren (CD&V) heeft een vraag voor minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) over de aanpassing van de wetgeving omtrent drones: 'Welk overleg heeft u de voorbije maanden georganiseerd met de bloeiende industrie in ons land. Wanneer wilt u landen met de wetgevign?'

 • Jan Herregods

  Vandeput: 'Enkel bevoegd voor federale ambtenaren'

  Steven Vandeput (N-VA): 'Ik ben enkel bevoegd voor de federale ambtenaren. U zal mij vandaag niet vangen over de vervangingsgraad. We hebben een aantal ambitieuze voorstellen met de regering.'

  Raoul Hedebouw (PVDA): 'U wil duidelijk de cijfers niet geven. Ik kan niet begrijpen dat u het over klanten van de openbare diensten hebt, en niet over gebruikers. Op 22 april, zal een duidelijk signaal gegeven worden.'

 • Jan Herregods

  'Hoe veel ambtenaren zullen er de komende jaren vervangen worden?'

  Raoul Hedebouw (PVDA) heeft een vraag voor minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA): 'Hoe veel ambtenaren gaan er verdwijnen de komende vijf jaar Op die 9052 ambtenaren, hoe veel gaan er vervangen worden?

 • Jan Herregods

  'Correcte informatie over cholesterolverlagende middelen'

 • Jan Herregods

  De Block: 'Socialisten waren lang bevoegd voor het probleem'

  Maggie De Block: 'Ik begrijp dat u beschaamd bent, mevrouw Detiège, uw partij en de socialisten zijn lange tijd bevoegd geweest voor het probleem.'

  'Ik werk hard om de schrijnende toestanden aan te pakken. Op het terrein merk ik veel goodwill om vooruitgang te boeken, dat geldt ook voor de regio's.'

  'Volgende week komt er een gids voor de intense samenwerking tussen de verschillende overheden en sectoren.'

  'Ik ga na hoe middelen vrijgemaakt kunnen worden, en ga overleggen met de deelstaten over de praktische uitvoering.'

  'Alleen als we hard en intensief samenwerken kunnen we oplossingen bieden. Ik kan niet op enkele weken rechttrekken wat al jarenlang scheef is gegroeid.'

 • Jan Herregods

  'Mevrouw De Block, de kinderen die uw hulp nodig hadden, bleven in de kou staan'

  Twee vragen aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) over de opvang van minderjarigen met psychiatrische problemen.

  Maya Detiège (SP.A): 'Ik ben verlgen en beschaamd als ik u hoor zeggen dat er geen probleem is met het aantal plaatsen in de opvang. De mensen die uw hulp nodig hadden, bleven in de kou staan.'

  'Het is tijd dat u de vragen van de jeugdpsychiaters ernstig neemt. Wat doet u om voldoende opvang te voorzien? Wat doet u om schrijnende gevallen te voorkomen.'

  Nathalie Muylle (CD&V): 'Er is de afgelopen twee jaar niets veranderd op het terrein. Wat gaat u doen, ik heb geen zin om hier opnieuw te staan binnen een aantal jaar.'

 • Jan Herregods

  Geens: 'Liever een goed akkoord dan een slecht proces'

  Koen Geens: 'Ik ben blij dat collega's op zoek zijn naar de echte minister Geens.'

  'Ik verwijs naar eerdere maatregelen die ik genomen heb om de strijd tegen fiscale fraude op te voeren.'

  'Ik ben heel erg voor de vervolging van ernstige en georganiseerde fraude. Maar ik ben niet voor straffeloosheid wegens het overschreiden van de termijn.'

  'Ik heb liever een goed akkoord dan een slecht proces. We moeten op onze kerntaken letten', aldus Geens.

 • Jan Herregods

  'Hoe dan wel fiscale fraude aanpakken en bestraffen?'

  De volgende vragen gaan over de plannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over het voornemen om fraude niet meer strafrechterlijk te behandelen.

  Peter Vanvelthoven (SP.A): 'De vorige regerign heeft beslist om financiële en fiscale fraude ernstig aan te pakken. Er zijn heel wat maatregelen genomen om dat op een serieuze manier te doen. Sinds de socialisten uit de regering zijn kregen we heel wat andere signalen, vooral uit N-VA-hoek.'

  'Als u het meent dat ernstige fiscale fraude niet meer strafwaardig is, vindt u die dan tegen het maatschappelijk belang? Vanwaar de ommeslag met toen u nog minister van Financiën was?'

  Sophie De WIt (N-VA): 'U hebt zich op de markt geplaatst met dit plan. We zijn het nog aan het lezen. Dat is positief bedoeld. In uw plan zit eten en drinken. Kan u voor een goed begrip uitleggen hoe u fiscale fraude wil aanpakken en bestraffen?'

  Barbara Pas (Vlaams Belang): 'Uw justitieplan getuigt van naïviteit en is een geschenk voor rondtrekkende dievenbendes.' Ze heeft kritiek op de plannen van Geens om het aantal gedetineerden terug te brengen tot onder de 10.000.

  Stefaan Van Hecke (Groen) verwijst naar de beslissingen die al genomen zijn in de strijd tegen de fiscale fraude. 'Wat gebeurt er bij de mensen die fiscale fraude mee mogelijk maken, zoals boekhouders, zullen zijn ook mee vrijuit gaan? Hoe gaat u dat organiseren bij de BBI? Wat zullen de effecten daarvan zijn?'

 • Jan Herregods

  'We gaan tot vanavond moeten wachten voor de cijfers'

  Senesael (PS) is ontevreden over het antwoord van Jamar: 'Het zullen weer laffe besparingen zijn. Wat u geeft met de ene hand, neemt u met de andere hand weer weg. Het zullen niet de grote vermogens zijn die zullen bijdragen.'

  De PS haalt heel wat decibels boven om Senesael ruggensteun te geven.

  'We gaan tot vanavond moeten wachten voor een echt antwoord', stelt Griet Smaers (CD&V) vast. Zij benadrukt het belang van evenwichtige inspanningen voor een verzekerde toekomst.

  Van Hees verwijst naar de betoging van de werknemers van de openbare diensten. 'U wil daar besparen maar op dezelfde dag beslist u dat financiële fraudeurs niet meer naar de gevangensi moeten.'

 • Jan Herregods

  Jamar: 'Ik kan geen conclusies trekken'

  Hervé Jamar: 'Sommigen laten al uitschijnen dat ik een begroting moet verdedigen.'

  'We zullen drie werkgroepen oprichten. 1. fisclae inkomsten, 2. sociale zekerheid en 3. primaire uitgaven. Nu worden al conclusies gevraagd, nog voor het monitoringcomité al volledig heeft beslist. Men vraagt me hier te werken met een glazen bol.'

  De minister verspreekt zich even en zegt één miljoen in plaats van één miljard. De PS begint luid te lachen.

  Over de andere cijfers die gelekt werden, wil Jamar weinig zeggen. 'Het is moeilijk om die mensen die informatie off the record lekken, te ontmoeten.'

  'Na de werkgroepen, de laatste week van maart, voor het paasverlof, komt er een begrotingsconclaaf. We hebben dat altijd zo gedaan', kondigt Jamar aan.

  'Er circuleren verschillende cijfers, maar ik kan nog geen conclusies trekken', aldus Jamar.

  'In april volgt het stabiliteitsprogramma, dat we bij Europa moeten indienen.'

  Jamar is niet gediend met de kritiek van Laurette Onkelinx die zich opnieuw ontpopt tot oppositieleidster zoals we ze zagen in de eerste zittingen van het parlement. 'U bent zelf minister van sociale zaken geweest in de vorige zitting', werpt hij haar voor de voeten.

  'Ik wil geen geschiedenislessen over de democratie, ik wil antwoorden op mijn vragen', roept Onkelinx.

 • Jan Herregods

  Begrotingscontrole: 'Welk bedrag moet er gevonden worden?'

  Ondertussen zijn we aanbeland bij de vragen ove rhet rapport van het Monitoringcomité. De vragen zijn gericht aan minister van Begroting Hervé Jamar (MR).

  Aldo Carcaci (PP): 'Wie zal bij de begrotingscontrole de broeksriem moeten halen?'

  Daniel Senesael (PS): 'Wat is het bedrag dat u zal moeten vinden tijdens het begrotingsconclaaf. Wat is agenda voor de regering en voor het parlement? En welke cijfers zijn er gebruikt? Hoe zit het met de meningsverschillen binnen de regering. De openbare diensten zitten op hun tandvlees.'

  Vincent Scourneau (MR) zijn vraag gaat verloren in het geroep van de PS. Onder meer Laurette Onkelinx gooit zich vurig in het debat. De sfeer doet hier even wat denken aan de eerste zittingen van het parlement in oktober. Er is heel wat gejoel en geklap.Uiteindelijk komt Scourneau er toch bovenuit. 'Wat is het tijdspad dat de regering wil aanhouden?'

  Griet Smaers (CD&V): 'Wat wordt het nu, om welk bedrag gaat het nu? Wat zijn de inspanningen die geleverd moeten worden. We hebben een traject afgesproken om in 2018 tot een evenwicht te komen. Wat zijn de conclusies die de regerging uit het rapport van het monitoringscomite kan trekken?'

  Marco Van Hees (PVDA): 'Waarom wil u uw informatie niet delen?' Hij wijst erop dat volgens hem een strikt soberheid niet de oplossing is en hekelt 'het asociale beleid van de regering'.

  'Kan u een definitief cijfer geven voor de extra inpanningen die geleverd moeten worden in 2015? Hoe lang bent u al op de hoogte van de 'rekenfout van 400 miljoen wat de pensioenen betreft?'

 • Jan Herregods

  Michel :'FR en Du kunnen niet in naam van België praten'

  Even tussendoor: Charles Michel zou niet blij zijn dat hij er niet bij is op het Europees overleg over Griekenland.

 • Jan Herregods

  Geen verscherpt reisadvies

  Voor de duidelijkheid: het reisadvies wordt dus niet verscherpt, al blijft waakzaamheid wel geboden. Dat kan op goedkeuring rekenen van Open VLD. Nele Lijnen benadrukt nogmaals het belang van toerisme voor de ontwikkeling van de regio.

 • Jan Herregods

  'De reisadviezen zijn al enkele weken zeer duidelijkheid'

  Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR): 'We volgen het onderzoek van nabij op. We hebben ons medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Er zijn twee Belgische slachtoffers. Een vrouw is overleden, haar man is gewond.'

  'De reisadviezen zijn al enkele weken zeer duidelijk. Omdat ons land meedoet aan de missie in de regio, is verhoogde waakzaamheid geboden.'

  'We blijven de strijd op de voet volgen. Afgelopen weken had ik nog contacten waaruit bleek dat de ontwikkelingen in het land gunstig waren.'

  'De terroristische aanslagen van de afgelopen maanden hebben ons alleen maar vastberaderen gemaakt om het terrorisme te bestrijden.'

 • Jan Herregods

  'Wat zijn de gevolgen van verstrengd reisadvies?'

  Nele Lijnen (Open VLD): 'Wat kunnen we als België doen om te vermijden dat terroristen zo driest te werk gaan? Wat zijn de gevolgen van een verstrengd reisadvies? Moeten we er niet voor zorgen dat mensen in Tunesië opnieuw perspectief krijgen?'

  George Dallemagne (cdH): 'Wat is de balans van deze barbaarse daad? Hoe zit het met de veiligheid van onze landgenoten en de militairen in Tunesië? Wat weten we over Belgische jihadisten in het land?'

 • Jan Herregods

  'Hoe zit het met de landgenoten ter plaatse?'

  Françoise Schepmans (MR): 'Dit was een aanslag op het toerisme op het land. Hoe kunnen we de internationale gemeenschap mobiliseren om het land te verdedigen. Hoe kunnen we dit land steunen? Hoe zit het met de landgenoten ter plaatse?'

Onze partners