Live Herlees: Vragenronde Kamer: 'Netto meer overhouden dankzij tax shift'

12/02/15 om 10:17 - Bijgewerkt om 16:50

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) over de doelstellingen van een tax shift: 'Zo kunnen mensen netto meer overhouden aan hun arbeidsprestaties en aan koopkracht winnen.'

Herlees: Vragenronde Kamer: 'Netto meer overhouden dankzij tax shift'

© BELGA

 • Wided Bouchrika

  Einde live

  Bedankt voor het volgen, tot volgende week.

 • Wided Bouchrika

  Vanvelthoven: 'België is enige land zonder meerwaardebelasting op aandelen'

  Vanvelthoven: 'In de eerste plaats legde u de nadruk op meer BTW betalen. Alleen in België bestaat nog geen meerwaardebelasting op aandelen. Maar dat belangrijke element vergeet u voortdurend.'

 • Wided Bouchrika

  Van Overtveldt: 'Netto meer overhouden dankzij tax shift'

  Van Overtveldt: 'Ik wil de doelstelling van een tax shift herhalen: zeer hoge lasten op arbeid verlagen, zodat mensen netto meer overhouden aan hun arbeidsprestaties, aan koopkracht winnen en zo ook meer jobcreatie te verzekeren wat absoluut nodig is.'

 • Wided Bouchrika

  Vanvelthoven: 'meer belasten inkomen uit vermogen'

  Peter Vanvelthoven (SP.A): 'Rechtvaardige tax shift betekent dat inkomen uit arbeid minder belast wordt en dat uit vermogen meer. Het standpunt dat u verkondigt over BTW-verhoging, is dat het standpunt van de regering?'

 • Wided Bouchrika

  Deseyn: 'Slagkracht controles voor hele grondgebied'

  Deseyn: 'Meer dan 430 miljoen euro is ondertussen geïnd. Belangrijk dat de fiscus voldoende middelen krijgt in de toekomst. We moeten dezelfde slagkracht voor controles voorzien voor het hele grondgebied.'

 • Wided Bouchrika

  Temmerman: 'Regering uit geen verontwaardiging'

  Temmerman: 'Ik heb geen antwoord gekregen of u de dossiers in Frankrijk hebt opgevraagd. Dus ik ga ervan uit dat u dat niet heeft gedaan. Als het gaat over fiscale fraude: geen verontwaardiging niet van u, niet van de eerste minister, niet van deze regering en dat is gewoon schandalig.'

 • Wided Bouchrika

  Temmerman: 'Dossiers afgewerkt in vorige regering'

  Temmerman: '193 dossiers zijn behandeld. Daarvan waren er in maart 2014 al 182 afgewerkt: binnen de vorige regering. Dus daarmee overtuigt u niemand.'

 • Wided Bouchrika

  Ducarme: 'Gaan voorbij karikatuur'

  Ducarme tot de oppositie: 'Wij gaan voorbij de karikatuur die jullie ervan willen maken.'

 • Wided Bouchrika

  Van Hecke: 'Prioriteit van maken'

  Van Hecke: 'Geen concrete antwoorden. Er zijn problemen met de controle van de financiering van terrorisme. De problemen bij justitie zijn slechts een element van het groter probleem. Als ik hoor dat er 136 dossiers naar de parketten zijn gestuurd en er komt daar geen versterking, zullen die dreigen te verjaren. Er moet vandaag actie komen. Het komt erop aan van er een echte prioriteit van te maken.'

 • Wided Bouchrika

  Nollet: 'Gaat u zich nu wel of niet burgerlijke partij stellen?'

  Nollet: 'Antwoord toch vandaag: gaat u zich wel of niet burgerlijke partij stellen in naam van België.'

 • Wided Bouchrika

  Dispa: 'Probleem met geloofwaardigheid'

  Benoît Dispa (cdH): 'De overheid heeft een probleem met geloofwaardigheid.'

 • Wided Bouchrika

  Van Hees: 'U zegt niets over wat u gaat doen'

  Van Hees: 'U heeft niets gezegd over wat u zal doen met betrekking tot Swissleaks.'

 • Wided Bouchrika

  Laaouej: 'Proactieve politiek nodig'

  Ahmed Laaouej (PS): 'Ja de 829 dossiers kennen we al sinds 2010. U moet uit de passiviteit komen. Er is een proactieve politiek nodig.'

 • Wided Bouchrika

  Van Overtveldt: 'Intens en intern bespreken kaaimantaks'

  Van Overtveldt: 'Kaaimantaks moet juridisch grondig gebeuren. Wordt intens en intern besproken met FOD Financiën en externe experten. We trachten te voorkomen met wetsontwerp te eindigen waar heel wat reparaties nodig zijn.'

 • Wided Bouchrika

  Van Overtveldt: 'Witwasrapport is voorlopig verslag'

  Van Overtveldt: 'Het witwasrapport is een voorlopig verslag dat nog besproken moet worden.'

 • Wided Bouchrika

  Van Overtveldt: 'Bankgegevens ontvangen in 2010'

  Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA): 'We gaan nakijken of die buitenlandse domicilie overeenstemt met de werkelijkheid. Ik kan ook aangeven dat de Belgische fiscus op 7 juli 2010 op officiële wijze heel wat bankgegevens heeft ontvangen van HSBC. Die gegevens werden geanalyseerd. 829 officiële dossiers werden geselecteerd.'

 • Wided Bouchrika

  Deseyn: 'Vermoedelijk nog meer aan de hand'

  Deseyn: 'Dit kwam aan het licht door een informaticus, wat doet vermoeden dat er meer aan de hand is.'

 • Wided Bouchrika

  Deseyn: 'Op Belgisch grondgebied geronseld'

  Roel Deseyn (CD&V): 'Niet enkel in Zwitserland een probleem. Ook hier op Belgisch grondgebied wordt er geronseld. Zulke ronselaars hebben een even negatief effect op onze samenleving als die andere waarover de laatste zo veel sprake is. Het gaat om ernstige fraude. Ook het Belgische luik, waarvoor we in eerste instantie verantwoordelijk zijn, is er voldoende medewerking op de Belgische financiële markt? Waarom worden bepaalde dossiers niet overgemaakt aan het parket?'

 • Wided Bouchrika

  Temmerman: 'Wanneer krijgen we de kaaimantaks?'

  Temmerman: 'Wanneer krijgen we die kaaimantaks waarover u het bij Luxleaks had?'

Onze partners