Live Herlees: 'Voor 22.000 kinderen kon de Sint pas komen na hulp van het OCMW'

10/12/14 om 13:42 - Bijgewerkt om 16:54

In het Vlaams Parlement werd gedebatteerd over de de ongeruste leerkrachten, kinderarmoede en de invulling van de vacatures op Brussels Airport. Herlees onze liveblog.

Herlees: 'Voor 22.000 kinderen kon de Sint pas komen na hulp van het OCMW'

Herlees: 'Voor 22.000 kinderen kon de Sint pas komen na hulp van het OCMW'

© Belga

 • Jan Herregods

  De zitting is afgelopen

  De zitting is afgelopen. Bedankt om bij ons te volgen. Graag tot volgende week.

 • Jan Herregods

  moment stilte voor Koningin Fabiola

  De parlementsleden staan recht voor een eerbetoon aan de overleden koningin Fabiola. Daarna volgen enkele ogenblikken stilte.

 • Jan Herregods

  Toekomst van collectie moderne kunst in Brussel?

  De laatste vraag komt van Joris Poschet (CD&V) en gaat over de toekomst van de collectie moderne en hedendaagse kunst in Brussel.

  Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD): 'Ik kan nu niet zeggen waar die collectie gaat komen, het overleg is aan de gang. Er is dus nog veel mogelijk.'

 • Jan Herregods

  'Ik wist niet dat de oppositie ook al ministers had'

  'Een deel van wat federaal naar ontwikkelingssamenwerking gaat, gaat nu naar het Klimaatfonds', verwijst Joke Schauvliege naar de 50 miljoen die Alexander De Croo eerder deze week vrijmaakte.

  'We gaan niet snel-snel met middelen schuiven, zoals de liberalen dat doen', stelt Schauvliege. 'Ze wil een extra middelen -een miljoen euro- storten in een adaptatiefonds.'

  'Ik wist niet dat de oppositie ook al ministers had', reageert Schiltz droog. Hij wil de ontwikkelingssamenwerking duurzaam laten verlopen. Hij verwijst naar de discussie over de opbrengsten van de emissierechten. Schauvliege wil dat een deel van dat geld gebruiken voor het VN-Klimaatfonds.

 • Jan Herregods

  'Vlaamse bijdrage voor het VN-klimaatfonds?'

  'Voor de tweede keer in twee weken ben ik hier om mijn bezorgdheid over het kimaat te uiten', stelt Willem-Frederik Schiltz (Open VLD). Hij brengt in herinnering dat België nog geen bijdrage aan het Green Climate Fund heeft geleverd.'

 • Jan Herregods

  'Strategisch plan rond Brussel is niet op maat van Uplace geschreven'

  Nu volgen een aantal technische vragen over Uplace aan mininster van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

  Schauvliege benadrukt dat het overleg in volle gang is. 'Het grote strategisch plan is niet op maat van een speler -Uplace- gemaakt. We bekijken nu de aanbevelingen van de Raad Van State, die de milieuvergunning in beroep vernietigd.'

 • Jan Herregods

  'Meer jobs creëren voor 55-plussers'

  Peter Van Rompuy (CD&V): 'Voor 55-plussers is de kans klein dat ze nieuw werk vinden. Ze moeten begeleid worden en er moet werk gemaakt worden van een aanbod van jobs voor 55-plussers.'

  Muyters wil geen mening geven over het concreet dossier bij Delhaize zo lang het overleg nog loopt. Hij is ook niet tevreden met de kritiek van SP.A en verwijst naar de deelname van de socialisten in de vorige Vlaamse regering.

 • Jan Herregods

  'Wat met brugpensioen bij Delhaize?'

  Matthias De Clercq is verontwaardigd over het brugpensioen bij Delhaize. 'Het maatschappelijk signaal is duidelijk. Wie je ook bent, je wordt buitengezet als 55-plusser. Een slag in het gezicht voor de samenleving en oudere werknemers. Welk beleid zal u voeren om dat aan te pakken?'

  Muyters: 'Op federaal niveau is beslist om dat moeilijker te maken. Bij Delhaize is het sociaal overleg nog bezig.'

  De Clercq: 'Als Peeters dit brugpensioen goedkeurt, dan trekt hij een streep door uw activeringsbeleid.'

 • Jan Herregods

  'Ik denk niet dat ik een tandje moet bijsteken'

  Verder vragen voor Muyters:

  Emily Talpe (Open VLD): 'Waarom is de luchthaven niet 24 uur per dag bereikbaar?'

  Bart Van Malderen (SP.A): 'Meer ambitie op het vlak van samenwerking met Actiris zou u sieren.'

  Muyters benadrukt dat er al een databank is voor alle vacatures die verband houden met de luchthaven. 'Ik denk niet dat ik een tandje moet bijsteken. De basis is er, en we moeten de bestaande initiatieven verder uitvoeren.'

 • Jan Herregods

  'Vacatures niet in alle talen even goed te vinden'

  Jan Hofkens (N-VA) stelt een vraag aan Muyters over de invlulling van de vacatures op Brussels Airport.

  Muyters: 'Drietaligheid, flexibiliteit en mobiliteit zijn de drie grootste problemen. Vanuit de VDAB zijn een heel aantal elementen die al aangepakt worden. Diabolotoeslag geldt niet voor medewerkers op de luchthaven. Er is al een sterke basis, die nu verder moet uitgebouwd worden.'

  Hofkens pleit voor betere samenwerking van Actiris: 'De vacatures zijn niet in alle talen even goed te vinden op het internet.'

 • Jan Herregods

  Oppositie stelt vragen aan Vandeurzen ook op Twitter

 • Jan Herregods

  'Inzetten op mensen die gestopt zijn met sporten op het moment dat ze beginnen werken'

  Muyters: 'We hebben initiatieven op het vlak van aanbod van sport gericht op jongeren. Nieuw is dat mensen die een gezin beginnen of beginnen met werken, stoppen met sporten. Hij wil een minder georganiseerd aanbod aanbieden. Mensen moeten hun sportactiviteit plannen in hun agenda.'

  Van Campenhout: 'De beroepsactieve bevolking is een belangrijke doelgroep.'

 • Jan Herregods

  'Hoe zwaarlijvigen meer laten bewegen?'

  Ludo Van Campenhout: 'De Belgen worden dikker. De helft van de mensen kampt met overgewicht.'

  'We gaan naar een toestand waarin zwaarlijvigheid de norm wordt.'

  Van Campenhout vraagt aan minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) hoe de opstap naar sport gemaakt kan worden.

 • Jan Herregods

  'Budgetair kader wordt komende weken vastgelegd'

  Vandeurzen: 'Die beslissing zal in overleg gebeuren. Het budget zal in de looo van de komende weken en maanden worden vastgelegd.'

  'We moeten de toegankelijkheid bewaken, en de levensvatbaarheid van de sector in het oog houden.'

  Van den Brandt vindt het stuitend dat nu nog niet duidelijk is, wat er in januari gaat gebeuren en hoe veel plaatsen erbij komen.

 • Jan Herregods

  'Hoe veel nieuwe plaatsen in de kinderopvang in 2015?'

  Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) verwijst naar de voorrang van kwetsbare gezinnen in de kinderopvang. 'Dat staat uitdrukkelijk in de wetgeving. Kind en Gezin probeert te sensibiliseren, en we houden de minimumtarieven zo laag mogelijk.'

  'We hebben een kader gecreëerd om het sociale aspect van de kinderopvang zo goed mogelijk uit te voeren.'

  Van den Brandt: 'Er is een capaciteitstekort. Veel kinderen vallen uit de boot. We hebben vorig jaar 1.700 plaatsen gecreëerd, maar aan dat tempo komen we er niet. Hoe veel plaatsen zal u creëren in 2015 en hoe veel daarvan zulen zijn voorbehouden voor kinderen in kwetsbare groepen.'

 • Jan Herregods

  'Voor 22.000 kinderen is de Sint maar kunnen komen na hulp van het OCMW'

  Elke Van den Brandt (Groen): 'Voor 22.000 kinderen is de Sint maar kunnen komen na hulp van het OCMW.'

  Ze verwijst naar de stijging van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede.

  'De manier waarop onze kinderopvang georganiseerd is, zorgt ervoor dat we kwetsbare groepen mijden uit onze kinderopvang.'

 • Jan Herregods

  'Concurrentiepositie Vlaamse havens is een blijvende bezorgdheid'

  Caroline Bastiaens (CD&V) stelt aan minister Ben Weyts een vraag over de loodsgelden. In Rotterdam zijn die gedaald, in de richting van die van de haven van Antwerpen.

  Weyts: 'Concurrentiepositie van de Vlaamse havens is een blijvende bezorgdheid. Alles samen zijn we concurrentieel. Er zijn gesprekken gepland om te zien wat de reactie zal zijn. '

 • Jan Herregods

  'De dienstverlening moet neutraal zijn'

  Homans: 'Neutraliteit van ambtenaren gaat veel verder dan het hoofddoekenverbod.'

  'Het regeerakkoord is duidelijk: we waken erover dat de dienstverlening neutraal is en als neutraal ervaren wordt. De leidinggevende ambtenaren zien erop toe dat dat wordt nageleefd.'

  Homans benadrukt de autonomie van de lokale besturen. 'Wil ik een algemeen verbod invoeren? Neen.'

  Janssens verwijst naar het verkiezingsprogramma van N-VA waar hij wel een eis om een algemeen verbod in heeft gelezen.

 • Jan Herregods

  'Waarom geen algemeen hoofddoekenverbod aan het loket?'

  Chris Janssens (VB) verwijst naar een minister van de Waalse regering die ambtenaren die met het publiek in aanraking komen, een hoofddoekenverbod wil opleggen. In Vlaanderen is er geen algemeen geldende maatregel.

  'Dat is geen goed beleid', vindt Janssens, die weinig verrassend pleit voor een algemeen hoofddoekenverbod aan het loket.

Onze partners