Live Herlees: Vlaams Parlement: 'Wat met Vlaamse pendelaars die door Brusselse tunnels moeten?'

27/01/16 om 10:53 - Bijgewerkt om 18:26

Tijdens het vragenuurtje kwam opnieuw de toestand van de Brusselse tunnels aan bod. Maar eerst werd in het Vlaams Parlement tijd en ruimte gemaakt voor een toespraak van Europees commissaris Marianne Thyssen. Herlees hier onze live verslaggeving vanuit het Vlaams Parlement.

Herlees: Vlaams Parlement: 'Wat met Vlaamse pendelaars die door Brusselse tunnels moeten?'

© BELGA

 • Jan Herregods

  Vragenuurtje is afgelopen

  Daarmee zijn alle actuele vragen afgehandeld. Bedankt om bij ons te volgen, graag tot volgende week.

 • Jan Herregods

  Kunnen kinderen van mensen zonder papieren het schooljaar afmaken?

  Tom Van Grieken (Vlaams Belang) heeft een vraag over de kinderen van mensen die zonder papieren in ons land verblijven, en hier op school gaan.

  Van Grieken noemt een eerder voorstel van Crevits in die zin 'links-activitisch' en vreest dat dat dat neerkomt op een regularisatie.

  'Wordt het voorstel om die mensen niet uit te wijzen, gedragen door de Vlaamse regering?'

  Hilde Crevits verwijst naar de verslagen van de commissie. Ze zegt dat zij geen nieuwe uitspraken heeft gedaan. Ze benadrukt dat een uitwijzing bij voorkeur niet gebeurt tussen de paasvakantie en het zomerverlof.

  Ze benadrukt dat er alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat er geen situaties gebeuren dat mensen hier onderwijs lopen, om dan teruggestuurd te worden. 'Ik vind het wel een goede maatregel dat kinderen niet zomaar van de bus geplukt kunnen worden om uitegewezen te worden.'

  Van Grieken blijft bij zijn punt dat het beeld gecreëerd wordt, dat minderjarigen zonder papieren tien maanden van het jaar niet uitgewezen worden.

 • Jan Herregods

  B-attesten in secundair onderwijs

  Koen Daniëls (N-VA) vertolkt in zijn vraag aan minister van Onderwijs Hilde Crevits de ongerustheid die leeft bij veel onderwijzend personeel over de juridisering van het onderwijs en het aanvechten van beslissingen van klassenraden.

  Hilde Crevits (CD&V) wijst op de nieuwe regeling dat B- en C-attesten nu schriftelijk gemotiveerd moeten zijn. Ze vindt dat scholen ook nu de ouders moet betrekken bij de punten van de leerlingen, dan komt een attest op het einde van een jaar niet als een verrassing.

  'Ik wil niet in de situatie terecht komen dat klassenraden geen B-attest meer willen uitspreken om problemen te vermijden.'

  Jos De Meyer benadrukt dat het nog maar een aantal keer gebeurd is dat de Raad Van State ouders gelijk heeft, en zo kinderen met een B-attest laat overgaan in dezelfde richting. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in de klassenraden.

 • Jan Herregods

  'Impact van grenscontroles in Schengenzone?'

  Rik Daems (Open VLD) wil weten wat de economische gevolgen zouden zijn van een eventuele herinvoering van grenscontroles in de Schengenzone.

  Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) opent in naam van minister van Economie Philippe Muyters. 'Dat heeft een grote economische impact. Het is een zeer grote materiële belemmering.'

  'Juncker waagt zich niet aan een berekening, hij raamt dat voor de hele zone op 3 miljard euro. Niemand heeft zich tot nu toe gewaagd aan een volledige rekening.'

 • Jan Herregods

  SP.A: 'Jeugdzorg in Vlaanderen: management van schaarste leidt tot escalatie van problemen'

  Vanop de publieksbanken plaatst SP.A-medewerker Matthias Somers via Twitter een aantal kanttekeningen bij de woorden van minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

 • Jan Herregods

  Rapport Child Focus over tienerpooiers

  Katrien Schryvers (CD&V), Elke Van den Brandt (Groen), Lorin Parys (N-VA), Freya Van den Bossche (SP.A), Martine Taelman (Open VLD) hebben vragen over de conclusies van het onderzoeksrapport van Child Focus over de problematiek van tienerpooiers of loverboys. Zij willen weten hoe minister van Welzijn Jo Vandeurzen dit probleem wil aanpakken.

  Jo Vandeurzen: 'Het belangrijke punt van Child Focus, er dat er maar een term is om dit probleem te vatten, namelijk mensenhandel. Dit heeft belangrijke consequenties over hoe wij ons moeten organiseren.'

  'We gaan de capaciteit die we extra kunnen vrijmaken in de gemeenschapsinstellingen, voorbehouden voor deze problematiek.'

 • Jan Herregods

  'Wachtlijsten korter maken'

  Freya Van den Bossche (SP.A) heeft een vraag voor minister van Welzijn Jo Vandeurzen over de wachttijden voor de thuisbegeleiding van personen met een autismespectrumstoornis.

  Van den Bossche: 'Kinderen jaren lang laten wachten op hulp, is onaanvaardbaar. Welk perspectief wil u hen bieden?'

  Jo Vandeurzen: 'Dit is een brede problematiek. De hervormingen van de Vlaamse regering hebben als doel om de wachtlijsten korter te maken.'

  'Sommige vormen van thuisverzorging zijn intensiever, en vanuit de overheid moet daar gedifferentieerd worden.'

 • Jan Herregods

  'Tolheffing om werkzaamheden te financieren kan niet'

  In de discussie met het halfrond stelt Marion Keulen (Open VLD) dat er geen sprake kan zijn van een tolheffing om de werkzaamheden aan de tunnels te financieren.

  Eerder deze week had Brussels minister Guy Vanhengel dat idee geopperd, maar al snel werd door federaal minister Alexander De Croo benadrukt dat het hier om 'een denkoefening' gaat.

 • Jan Herregods

  Brusselse tunnels: 'Hoe zullen gevolgen voor Vlaanderen beperkt blijven?'

  Karin Brouwers (CD&V) en Annick De Ridder (N-VA) hebben een vraag voor minister van Mobiliteit Ben Weyts over de toestand van de Belgische tunnels.

  Karin Brouwers: 'De idee van de tolheffing komt weer naar boven. We hebben er alle baat bij om te werken aan een slimme kilomterheffing in gans Vlaanderen.'

  'Deze ochtend is het Overlegcomité bij elkaar gekomen. Is daar gepraat voor een globale visie op mobiliteit voor Brussel?'

  Annick De Ridder: 'Hoe zullen de gevolgen voor Vlaanderen beperkt blijven?'

  Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) overloopt de investeringen terzake in Vlaanderen.

  'In het Overlegcomité heeft Bourgeois zijn bezorgdheid geuit. Hij wil de factuur niet doorschuiven naar de andere gewesten. Volgende week zou duidelijkheid zijn over het lot van de tunnels. Het idee van een tolheffing was een denkoefening. Ook een sluiting is voorlopig niet aan de orde.'

 • Jan Herregods

  'Kijken of meer differentiatie nodig is bij toekennen sociale woonlening'

  Na het bezoek van Marianne Thyssen is het nu tijd voor de actuele vragen:

  Björn Anseeuw (N-VA) en Valerie Taeldeman (CD&V) willen meer weten over het toekennen van een sociale woonlening.

  Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA): 'We gaan kijken of er meer differentiatie nodig is.'

  Ze verwijst naar een onderzoek van een Steunpunt wonen dat momenteel wordt uitgevoerd.

 • Jan Herregods

  Vlaams Parlement heeft ook Frans Timmermans uitgenodigd

  Het Vlaams Parlement heeft ook de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans uitgenodigd voor een toespraak in het Vlaams Parlement. Dat heeft Vlaams minister-president Geert Bourgeois bekendgemaakt tijdens het bezoek van eurocommissaris Marianne Thyssen aan het Vlaamse halfrond woensdag.

  Het Vlaams Parlement bouwt stilaan een traditie uit in het uitnodigen van internationale gasten. Eurocommissaris Marianne Thyssen was woensdag de vierde in het rijtje na gewezen Europees president Herman Van Rompuy, Nederlands minister-president Mark Rutte en Markku Markkula, voorzitter van het Comité van de Regio's. Bedoeling is dat ook eurocommissaris Frans Timmermans (bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten) dit najaar het Vlaams Parlement komt toespreken. Er is daarover al een contact geweest met de Nederlandse commissaris. Een concrete datum is er nog niet. (Belga)

 • Jan Herregods

  Parlementsleden op hun hoede voor De Ideale Wereld

  Even tussendoor: Sinds De Ideale Wereld op Canvas wordt uitgezonden is er in het satirische nieuwsprogramma een rubriek waarin keuvelende parlementsleden van een (doorgaans vrij absurde) voice-over worden voorzien. Miranda Van Eetvelde (N-VA) is op haar hoede.

 • Jan Herregods

  SP.A: 'Misleidende simulator voor drinkwaterfactuur'

  Sinds dit jaar heeft de VMM op zijn website een simulator waarmee u uw nieuwe drinkwaterfactuur kunt berekenen. "De simulator is heel gebruiksvriendelijk en werd al door 20.000 mensen gebruikt", zegt Rob Beenders. "De eerste conclusies zijn dat vooral singles meer zullen betalen voor hun drinkwater: ze krijgen niet langer 15 m³ gratis drinkwater en ze worden benadeeld in het kortingssysteem."

  Volgens Beenders is de simulator misleidend omdat die de btw en de vennootschapsbelasting niet meetelt".

 • Jan Herregods

  Thyssen: 'Doos van Pandora van detachering wel openen'

  Marianne Thyssen blikt vooruit naar de Europese top waar de plannen rond het mobiliteitspact meer vorm moeten krijgen.

  'Ik ga de doos van Pandora van de detachering wel openen. We gaan dat op een serieuze manier invulling geven.'

  Thyssen ziet het niet zitten om de socale zekerheid te laten betalen in het land waar iemand werkt. 'Dat zou een serieuze administratieve rompslomp met zich meebrengen.'

  'Schengen moet overleven, en we zullen daar alles aan doen. We zitten in een overgangsperiode om de buitengrenzen beter te overleven. Het is niet zo dat we het einde van Schengen meemaken.'

 • Jan Herregods

  Bourgeois blij met 'inspirerende toespraak' van Thyssen

  Minister-president Geert Bourgeois spreekt Thyssen toe namens de Vlaamse regering: 'Ik ben blij met uw inspirerende toespraak.'

  Hij kondigt aan dat hij ook het plan heeft om Frans Timmermans in het najaar in het Vlaams Parlement te ontvangen.

  Bourgeois benadrukt zijn eigen doelstellingen op het vlak van begrotingsdiscipline en investeringen, maar geeft aan dat de huidige situatie niet altijd gemakkelijk is 'om de grote investeringen mogelijk te maken, ook in de hardware van onze zorg- en onderwijssector'.

  'De unie beleeft moeilijke tijden, en gaat door zwaar weer. Het is nu aan de Europese Unie om doordachte antwoorden te formuleren.'

 • Jan Herregods

  'Geef antidemocritisch gif geen kans om zich in Europa te verspreiden'

  Wouter Van Besien (Groen): 'Vlaanderen heeft de Europese Unie nodig zoals een mens zuurstof nodig heeft. Maar het gaat niet goed met de Unie.'

  'Laat het niet zover komen dat Europa verzwakt, maar help mee om de Unie te versterken.' Van Besien verwijst naar het asielbeleid, het Schengen-verdrag, de crisis van de eurozone, en de democratische traditie waarop geen duimbreed mag worden toegegeven. 'Geef het antidemocratisch gif geen kans om zich in Europa te verspreiden.'

  Chris Janssens (Vlaams Belang) benadrukt dat zijn partij de enige eurokritische is in België. Hij neemt 'het opengrenzenbeleid in Europa' op de korrel.

  'Grenzen laten verdwijnen is zo veel gemakkelijker dan de problemen op te lossen die erdoor worden veroorzaakt. Het probleem van de sociale dumping zit ingebakken in een van de basisprincipes van de Europese Unie, namelijk het vrij verkeer van personen.'

 • Jan Herregods

  'Eerlijk speelveld belangrijk voor concurrentiepositie'

  Rik Daems (Open VLD): 'De arbeidsmobiliteit is ontzettend belangrijk voor Vlaanderen. We hebben een lange lijst van knelpuntberoepen die we niet ingevuld krijgen. Er is ook een zekere krapte op onze arbeidsmarkt. Die mobiliteit is niet alleen belangrijk voor ons, maar voor gans Europa.'

  'Een eerlijk speelveld is van belang voor de concurrentiepositie. Zo kunnen we de oneerlijke concurrenctie uit de wereld helpen.'

  Güler Turan (SP.A): 'We waren hoopvol met uw bevoegdhedenpakket, mevrouw Thyssen. We weten hier heel goed hoe de sociale fraude in zijn werk gaat.'

  'Niettegenstaande uw goede intenties stellen we vast dat er geen vooruitgang is geboekt in de strijd tegen sociale dumping. Als u wil dat mensen opnieuw geloven in Europa, dan zal Europa socialer moeten zijn.'

  'Dat zullen we niet bereiken als we plooien voor de eisen van David Cameron, en de sociale bescherming afbouwen.'

 • Jan Herregods

  'Wat is er over van optimisme na val van Berlijnse Muur?'

  Na de toespraak is het de beurt aan elke fractie om te reageren op de woorden van Thyssen.

  Karim Van Overmeire (N-VA): 'Wat is er over van het optimisme na de val van de Berlijnse Muur? Wat is er over van het optimisme na de Arabische lente?'

  'Er is een breuklijn tussen noord en zuid en oost en west. En tussen landen die pleiten voor meer en minder Europa.'

  Ward Kennes (CD&V) vraagt aandacht voor de problematiek van sociale dumping. Hij looft het mobiliteitspakket van de Europese Commissie. 'Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde locatie, dat moet de leidraad zijn. Uw plannen moeten ervoor zorgen dat iedereen onder gelijke voorwaarden werkt.'

Onze partners