Live Herlees: Vlaams Parlement: 'Wat kan Vlaanderen doen tegen in strijd tegen wateroverlast?'

01/06/16 om 10:47 - Bijgewerkt om 18:21

Deze namiddag is in het Vlaams parlement gedebatteerd over de nieuwe kinderbijslag. Ook de wateroverlast van de afgelopen dagen stond op de agenda.

Herlees: Vlaams Parlement: 'Wat kan Vlaanderen doen tegen in strijd tegen wateroverlast?'

© Belga

 • Jan Herregods

  Vragenuurtje afgelopen

  Het vragenuurtje is afgelopen, bedankt om bij ons te volgen.

 • Jan Herregods

  'Met hoeveel procent wil Vlaamse regering kinderarmoede doen dalen?'

  In het Vlaams parlement is vandaag heftig gedebatteerd over de vernieuwde kinderbijslag. Een persbericht van het Centrum voor Sociaal Beleig vlak voor de plenaire vergadering, zette de tegenstellingen op scherp. Lees hier het volledig artikel.

 • Jan Herregods

  'Grote kans dat regenweer erkend wordt als ramp'

  'De kans is bijzonder groot dat het noodweer als ramp wordt erkend', voegt Joke Schauvliege nog toe. Ze verwijst naar de gegevens van het KMI, waaruit blijkt dat de regenval heel lokaal en overvloedig was.

  'De kans is groot dat aan de criteria voldaan zal zijn om dit als ramp te erkennen.'

 • Jan Herregods

  Wateroverlast: 'We moeten de knelpunten in kaart brengen'

  Gwenny De Vroe (Open VLD) en Wilfried Vandaele (N-VA) hebben vragen over de wateroverlast van de afgelopen dagen voor Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

  De Vroe: 'Welke bijkomende acties zal de Vlaamse regering nemen. De vorige regering heeft al stappen gezet om de wateroverlast te beperken.'

  Vandaele: 'Vorige week hadden we het al over de betonstop, maar dat is de lange termijn. Maar gebeurt er op microniveau wel genoeg om de overlast te voorkomen?'

  'Ziet u mogelijkheid om voor bestaande woonwijken op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.'

  Jokes Schauvliege: 'Er is de voorbije jaren al geïnvesteerd in bufferbekkens. We zien dat die investeringen ook effect hebben. Maar er zijn nog veel problemen op het terrein. We moeten de knelpunten in kaart brengen, en inzetten op preventie, protectie en paraatheid.'

  'We moeten de verharding van de bodem tegengaan.'

 • Jan Herregods

  'Minimale dienstverlening bestaat de facto al bij De Lijn'

  Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beantwoordt een vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) over minimale dienstverlening bij De Lijn.

  'De werkwilligen worden bij een staking nu al gehergroepeerd en gericht ingezet, bijvoorbeeld op de meest drukken stadslijnen.'

  'Vandaag bestaat de minimale dienstverlening de facto wel in Vlaanderen. Maar ik ga een vorm van zekerheid ook proberen te verzekeren en te verwerken in de nieuwe beheersovereenkomst.'

 • Jan Herregods

  'Hoe gaat Vlaamse regering het M-decreet laten werken?'

  De eerste vragen zijn van Caroline Gennez (SP.A), Elisabeth Meuleman (Groen) en Jo De Ro (Open VLD) hebben een vraag voor Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over het M-decreet.

  Gennez: 'Inclusief onderwijs is in Vlaanderen nog lang geen feit. De kinderrechtencommissaris zegt ook dat het M-decreet staat of valt met de noodzakelijke middelen om ondersteuning te bieden.'

  'Hoe gaat u het M-decreet laten werken?'

  Meuleman: 'Het is moelijk om een kind met extra zorgnoden op te nemen, als er geen extra middelen zijn ter ondersteuning.'

  De Ro: 'Niemand kan onbewogen blijven bij de situaties die de kinderrechtencommissaris aankaart.'

  Minister Hilde Crevits: 'Er is nooit gekozen om het buitengewoon onderwijs af te schaffen, wel om de toekomst strikter te maken.'

  'Op gezette tijdstippen duiken moeilijkheden op. Het zou goed zijn om op het einde van het schooljaar een evaluatie te doen.'

  'We moeten ervoor zorgen dat als kinderen de overstap maken, dat we ze voldoende ondersteuning bieden.'

  'We gaan de best practices bekijken, en dan evalueren.'

 • Jan Herregods

  Veregadering even geschorst

  De vergadering is even geschorst, zodadelijk komen de actuele vragen aan bod.

 • Jan Herregods

  Open VLD: 'Nieuw systeem geeft kinderen meer kansen voor betere toekomst'

  Freya Saeys (Open VLD): 'Het is belangrijk dat het nieuwe systeem enkel voor nieuwe kinderen zou gelden.'

  'Dit systeem geeft kinderen meer kansen voor een betere toekomst.'

  'Het is belangrijk om ouders aan te moedigen hun kinderen een goede start te laten nemen', verdedigt Saeys de nieuwe premie voor ouders die hun kinderen in het kleuteronderwijs inschrijven. 'We nemen hier niemand iets af. We belonen de ouders die beseffen dat hun ouders naar de kleuterschool moeten gaan.'

 • Jan Herregods

  CD&V: 'Nieuw systeem moet transparant en rechtvaardig zijn'

  Katrien Schryvers (CD&V): 'Het systeem van de kinderbijslag dateert van de jaren 30. De realiteit is veranderd ondertussen. Er was nood aan modernisering en vereenvoudiging.'

  'Het nieuw systeem moet transparant en rechtvaardig zijn.'

 • Jan Herregods

  N-VA: 'Uitgangspunt hervorming is elk kind te versterken'

  Lies Jans (N-VA) licht het nieuwe akkoord toe: 'Uitgangspunt is om elk kind te versterken.'

  'Een opstartend gezin heeft veel noden, maar niet altijd de middelen. We kiezen nu voor een gezinsbeleid op maat van de nieuwe realiteit. We passen ons aan aan de demografische evolutie.'

  'Globaal gezien daalt het armoederisico wel degelijk.'

  'We willen inzetten op een goede combinatie van werk en gezin.'

 • Jan Herregods

  Vandeurzen: 'Grondige armoedetoets was altijd de afspraak'

 • Jan Herregods

  Groen: 'Regering neemt miljoenen af van de gezinnen'

  Elke Van den Brandt (Groen) herhaalt haar kritiek dat de Vlaamse regering met de nieuwe regeling miljoenen afneemt van de gezinnen.

  Reactie Jo Vandeurzen: 'Het geld dat geheroriënteerd wordt, wordt ingezet om de meest kwetsbare mensen te ondersteunen.'

 • Jan Herregods

  Gezinsbond: 'Tweede indexsprog is onaanvaardbaar'

  Op Twitter mengt ook de Gezinsbond zich in de discussie.

 • Jan Herregods

  'Kinderarmoede voor gezinnen met twee kinderen zal stijgen' (video)

  Kort samengevat in Villa Politica: de kritiek van SP.A op de hervormde kinderbijslag, en minister Vandeurzen die zijn manier van werken verdedigt. Hieronder vindt u beide videofragmenten.

 • Jan Herregods

  'Participatie kinderopvang belangrijk?'

 • Jan Herregods

  'Armoedetoets moet met alle nuances gedaan worden'

  Beginnen doen we met het debat over de kinderbijslag:

  Freya Van den Bossche (SP.A): 'Wij zijn teleurgesteld. Als blijkt dat het armoederisico voor eenoudergezinnen stijgt, als blijkt dat het Centrum voor Sociaal Beleid gelijk heeft, gaat u dan opnieuw rond de tafel gaan zitten?'

  Jo Vandeurzen (CD&V): 'Een armoedetoets moet met alle nuances gedaan worden. Dat was al beslist voor deze polemiek rond de berichten van het Centrum voor Sociaal Beleid.'

  'We zullen een grondige armoedetoets uitvoeren op de globaliteit van de genomen beslissingen.'

  Elke Van den Brandt (Groen) wil weten wat de ambitie is van de Vlaamse regering: 'Met hoeveel procent wilt u de armoede doen dalen?'

 • Jan Herregods

  'Taalunie moet blijven bestaan'

  'Opeenvolgende besparingen hebben de Nederlands-Vlaamse instellingen geen goed gedaan', schrijft Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele naar aanleiding van een mogelijke opheffing van de Taalunie, in een opiniestuk. Hij vindt dat de organisatie een onmisbare rol heeft om de positie van het Nederlands te versterken, en dat ze daarom niet verloren mag gaan.

  In het Vlaams Parlement belooft minister van Onderwijs Hilde Crevits dat het rapport dat Vandaele wil zien, binnen 48 uren beschikbaar zal zijn.

 • Jan Herregods

  SP.A: 'Vlaamse regering moet herbeginnen met hervorming kinderbijslag'

  De Vlaamse regering heeft de evolutie van de armoedecijfers als gevolg van haar hervorming van de kinderbijslag te rooskleurig ingeschat, meldt SP.A in een persbericht.

  Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Centrum voor Sociaal Beleid van de KULeuven. 'Voor ons staat of valt de hele hervorming met de impact op de armoede', zegt sp.a-volksvertegenwoordiger Freya Van den Bossche. 'Nu blijkt dat de armoede voor flink wat groepen stijgt, waaronder gezinnen met twee kinderen en eenoudergezinnen, moet de Vlaamse regering opnieuw beginnen.'

  In het Vlaams Parlement roept SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke op om de volledige berekeningen te zien van de cijfers in de conceptnota van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

  'Het is evident dat we een armoedetoets gaan doen', reageert Vandeurzen. 'Wij geloven dat het geheel, met de lange overgangsperiode, een goed systeem zal zijn.

  Lees ook: Hervorming kinderbijslag: de winnaars en de verliezers

Onze partners