Live Herlees: Vlaams Parlement: 'Wallonië zal CETA wel ondertekenen'

19/10/16 om 11:28 - Bijgewerkt om 22:00

Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams parlement stonden vandaag onder meer het CETA-akkoord met Canada en de Pano-reportage in Tremelo op het programma. Herlees het hier.

Herlees: Vlaams Parlement: 'Wallonië zal CETA wel ondertekenen'

© BELGA

 • Jan Herregods

  Herbekijk debat

  Herbekijk hier het volledige debat van vanmiddag in het Vlaams Parlement.

 • Stavros Kelepouris

  Rutten mengt zich in CETA-debat

  Ook Open Vld-voorzitster Genwdolyn Rutten vindt dat België het CETA-verdrag moet ratificeren, en dus de facto de Waalse weigering negeren.

 • Stavros Kelepouris

  Alle actuele vragen gesteld

  Alle actuele vragen zijn gesteld. Er volgt nu een korte pauze voor het debat over de CETA-resoluties.

 • Stavros Kelepouris

  Laatste vragenthema: de slechte waterkwaliteit in Vlaanderen

  Wilfried Vandaele (N-VA), Bart Caron (Groen) en Bruno Tobback (sp.a) nemen de laatste, gebundelde actuele vraag voor hun rekening. Zij hebben het over de tegenvallende resultaten van een recent waterkwaliteitsrapport en de doelstellingen van het Mestactieplan (MAP 5).

  'Het verwondert mij dat je vraagt welke nieuwe maatregelen ik ga nemen. Pas in de metingen die eraan komen zullen de metingen van het nieuwe, verstrengde MAP zichtbaar zijn.'

 • Stavros Kelepouris

  Renovatie Brussels Conservatorium raakt maar niet rond

  De volgende actuele vraag komt van Joris Poschet (CD&V), die de renovatie van het Koninklijk Conservatorium in Brussel onder de loep neemt en problemen ziet. 'Waarom zit dat dossier nog altijd geblokkeerd?'

  Minister Hilde Crevits (CD&V) antwoordt in afwezigheid van Cultuurminister Sven Gatz (Open Vld):

  'Na een interfederaal overleg kwam een nieuw struikelblok boven water. Er is een discussie ontstaan over wat de site precies inhoudt. Als de site niet omschreven is, kan je natuurlijk niet beginnen aan een dossier. Dit wordt zo spoedig mogelijk uitgeklaard. Wij hopen dat dit het laatste euvel wordt.'

  'Dit dossier is echt en schandvlek voor Brussel. Het Conservatorium is zodanig gereputeerd. Ik denk dat de Vlaamse regering echt het voortouw zal moeten nemen in dit dossier', voegt Katia Segers (sp.a) toe.

  Elke Van Den Brandt (Groen): 'Brussel mag geen speelplaats van een kibbelende regering. Sluit u desnoosd op tot er een oplossing is, maar zorg dat het Conservatorium de gebouwen krijgt die het verdient.'

  Hilde Crevis bijt van zich af: 'Ik deel de ergernis, maar ik aanvaard niet dat men zegt dat Vlaanderen de paraplu opsteekt. Ik kan er niet aan doen dat er nu een ruzie ontstaan is over de site. Dat is niet de schuld van Vlaanderen.'

 • Stavros Kelepouris

  Jo De Ro stelt verkeerde vraag

  Jo De Ro (Open Vld) stelt op het spreekgestoelte een andere vraag dan degene die hij ingediend had. Parlementsvoorzitter Jan Peumans tikt hem daarvoor op de vingers. 'Het heeft niks met kindertuin te maken, er worden hier soms andere vragen gesteld dan die voorbereid zijn.'

 • Stavros Kelepouris

  Sp.a: 'CETA geeft erg veel macht aan multinationals'

 • Stavros Kelepouris

  Muyters sust gemoederen: buitenschoolse opvang wordt niet duurder

  Minister Philippe Muyters (N-VA): 'Ik wil even zeggen waarom we die hervorming moesten doen. PWA bestaat intussen 20 jaar, en de originele doelstellingen werden niet gehaald. Dan moeten we die doelstellingen scherper stellen, zodanig dat die wijkwerking - in de plaats van PWA - stoppen met werkloosheidsuitkering te krijgen en dan een opstap krijgen naar het gewone werkcircuit.'

  'Wie in het PWA-statuut zit, kan erin blijven. We gaan wel mensen screenen om te zien wie de opstap kan maken. Maar wie het PWA-statuut heeft, kan de rechten en plichten ervan houden. Wie een stap verder wil zetten, kan dat.'

  'We willen dat betaalbaar houden, maar aan de prijs wordt niet geraakt. En het is niet de school die moet zoeken naar een nieuwe kandidaat, maar de VDAB en andere toeleiders.'

  'De conceptnota is een punt waarbij je eens nadenkt, consulteert, en iets voorlegt aan de regering. Is dan alle discussie gedaan? Neen. Ik heb een nota neergelegd die dient om adviezen te vragen. Ik ben heel erg blij om, op basis van alle info die ik krijg, een decreet in te dienen waarin die filosofie gerealiseerd kan worden: PWA activeren en mensen weg helpen van de werkloosheidsuitkering.'

  'Een conceptnota die goedgekeurd wordt, is geen decreet', valt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hem bij.

 • Stavros Kelepouris

  Bezorgdheid over PWA-statuut en naschoolse opvang

  Er heerst bezorgdheid over het nieuwe PWA-stelsel, dat mogelijk voor een veel hogere kostprijs van de buitenschoolse opvang zal zorgen. 5 sprekers stellen een vraag aan minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

  Jo De Roo (Open Vld): 'Gaat dat nieuwe systeem voldoende geschikte mensen kunnen toeleveren? Welke aanpassingen gaan er gebeuren?'

  Elisabeth Meuleman (Groen): 'We hebben die buitenschoolse opvang broodnodig. Het PWA-systeem was heel werkbaar, en nu wordt dat afgeschaft. Of niet helemaal: mensen kunnen maximaal 6 maanden in het PWA-statuut blijven. Welke oplossing gaat er genomen worden?'

  Rob Beenders (sp.a): 'Vandaag zijn er 6.000 Vlamingen met het PWA-statuut. Niet allen bij de opvang, maar ook bij de klusjesdiensten of de stadsdiensten.'

  'Het voorstel dat vandaag op tafel ligt, is geen verbetering. Er zijn nog heel wat mankementen. Met uw hervorming komen er zelfs meer mensen in de werkloosheid terecht. Van de huidige PWA'ers kan maar 16 procent doorstromen. Bent u bereid die termijn van 6 maanden te herbekijken en te verlengen?'

  Axel Ronse (N-VA): 'Ik verslikte mij in mijn koffie toen ik las dat de opvang duurder zou worden. Onze partij zet maximaal in op mensen die willen werken, dus dit kan voor ons niet gebeuren. Maar daarna bleek dat er geen neveneffecten zouden zijn. Maar het is belangrijk dat we er hier vandaag duidelijkheid over kunnen scheppen. Welke mogelijkheden biedt het nieuwe systeem?'

 • Stavros Kelepouris

  Peumans: 'Wallonië zal CETA-akkoord wel ondertekenen'

  De tijd dringt voor de Belgische goedkeuring van het CETA-handelsverdrag, maar Wallonië ligt dwars. Volgens Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) moeten we ons niet veel zorgen maken: het Waals parlement zal het verdrag uiteindelijk ondertekenen, zegt hij bij Villa Politica.

 • Stavros Kelepouris

  'Werkloosheid daalt, aantal vacatures in stijgende lijn'

  Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) beantwoordt vragen over moeizame invulling van vacatures bij bedrijven.

  Robrecht Bothuyne (CD&V): 'Uit een enquête blijkt dat 1 op 3 Vlaamse bedrijven echt moeilijkheden ondervindt om vacatures in te vullen. De knelpuntopleidingen zelf zitten eerder in dalende lijn, heb ik vastgesteld. Niet alleen in ons land zit potentieel, ook over de landsgrens is er potentieel.'

  'Wat zal u bijkomend doen tegen het probleem van de knelpuntjobs?'

  Axel Ronse (N-VA): 'Het aantal vacatures inzake private tewerkstelling stijgt in Vlaanderen. Die vacatures stellen zich vooral bij KMO's. Die zijn nochtans de beste garantie op duurzame tewerkstelling.'

  Minister Muyters vindt die cijfers vooral goed nieuws: 'Ik ben eigenlijk heel blij. Een aantal vacatures daalt enorm, maar ook de werkloosheid daalt nu al 15 maanden. En dan is het logisch dat de matches moeilijker worden, als de vijver kleiner wordt en de opties groter.'

  'We kunnen die matching wel nog beter doen, maar we doen al heel veel. Duaal leren bijvoorbeeld. We geven ook veel informatie aan jongeren om ervoor te zorgen dat zij de juiste keuze maken.

  'Vandaag gaat 48 procent op zoek in niet-klassieke doelgroepen om hun vacatures in te vullen. Als ik kijk naar knelpuntberoepen: de uitstroom uit knelpuntopleidingen is ook enorm gestegen.'

  'Ik ben dus om te besluiten blij met de cijfers. En voor die mensen die de vacatures nu moeten invullen, hebben we een heel instrumentarium beschikbaar.'

 • Stavros Kelepouris

  Te weinig hulpbehoevende jongeren krijgen persoonlijk assistentiebudget (PAB)

  Nog een vraag voor minister Vandeurzen (CD&V): Martine Taelman (Open Vld) vraagt verduidelijking over het percentage minderjarigen dat in 2015 een persoonlijke assistentiebudget (PAB) heeft gekregen.

  'Nog niet eens 1 procent van het budget voor kinderen die zware begeleiding nodig hebben ging naar PAB's. Op de wachtlijst waren er meer dan 5.000 vragen, waarvan meer dan 30 procent voor een PAB. Hoe verklaart u die cijfers?'

  Volgens minister Vandeurzen kloppen die cijfers niet. 'Als je het budget neemt dat voor de minderjarigen beschikbaar was, is ongeveer 20 procent gebruikt voor een PAB. En er zijn ook jongeren die zijn naar het direct beschikbare zorgaanbod gestapt zijn.'

 • Stavros Kelepouris

  Aantal ontsnappingen in jongereninstellingen daalt

  De vierde vraag is voor minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

  Lorin Parys (N-VA) wil meer weten over de recente ontsnappingen uit gemeenschapsinstellingen. 'De eerste keren waren het drie jongeren die met geweld ontsnapten. De tweede keer ging het over jongeren die over een omheining van 6 meter hoog klommen.

  'De gemeenschapsinstellignen zijn geen duiventil. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we die jongeren tegen zichzelf beschermen, en dat we de maatschappij beschermen. Welke actie onderneemt u?'

  Vandeurzen: 'De laatste jaren zijn de ontsnappingen aan het dalen, dus ik zie geen reden voor paniek. De meeste ontsnapte jongeren zijn daarna opnieuw van hun vrijheid beroofd.'

  'Men zet in de instellingen heel erg in op het leren omgaan met aggressie. Men wijt de daling van de ontsnappingen aan het feit dat daar meer op ingezet wordt. Ik heb op dit moment daarom, buiten de klassieke standaarden, geen extra maatregelen.'

  Lorin Parys: 'Toeval bestaat natuurlijk niet altijd. Als je naar de cijfers kijkt, zie je een aantal opmerkelijke verschillen. Bij de vrouwelijke minderjarigen zijn er op de ene plaats geen ontsnappingen en op de andere plaats de laatste jaren 55. Mijn vraag is: vanwaar komt die grote variatie in cijfers, en kunnen we daaruit leren?'

 • Stavros Kelepouris

  Zelfstandigen krijgen steeds moeilijker een woonlening

  Mercedes Van Volcem (Open Vld) staat nu aan het spreekgestoelte. Zij ondervraagt minister van Wonen Liesbeth Homans.

  'Er zijn in Vlaanderen steeds meer starters. 1 op 5 van de zelfstandigen krijgen geen woonkrediet. Het verwerven van een woning is nochtans heel belangrijk voor hen. De banken weigeren het krediet zelfs aan mensen met 20 procent eigen inbreng, en ze beoordelen de aanvraag strenger voor zelfstandigen dan voor gewone werknemers. Dat kan niet. Zij nemen risico, zij stellen zichzelf achteruit, en dan reageert de bank zo.'

  'Ik reken erop dat u overleg zou plegen met de banken hierover. Zij doen vandaag alsof wanneer de zelfstandige activiteit stopt, de zelfstandige niet meer aan de slag kan als werknemer.'

  Alweer antwoordt Bart Tommelein (Open Vld), in afwezigheid van Liesbeth Homans.

  'U hebt zeker gelijk dat het verwerven van kredieten erg belangrijk is. Financiële instellingen kunnen hun redenen en verplichtingen hebben om kredieten te weigeren.'

  'Wat mij nog meer zorgen baart, is dat ook niet-zelfstandigen het steeds moeilijker krijgen om kredieten te verwerven.' Hij verwijst naar de nieuwe Basel-norm, waaruit volgt dat kredieten niet mogen verleend worden aan mensen die ze waarschijnlijk niet kunnen terugbetalen.

  De minister pleegt overleg met de bankensector en Assuralia. 'We moeten met de sector proberen een oplossing te vinden. U hebt daar zeker gelijk in.'

  Michèle Hostekint (sp.a) verwijst naar een vorige beslissing van de regering die hier al beterschap in moest brengen - wat blijkbaar weinig succes heeft gehad.

  Jelle Engelbosch (N-VA) vindt dat banken ook een onderscheid moeten maken tussen welke huizen gekocht worden. Een oud huis verbruikt immers veel meer energie dan een nieuwbouw.

 • Stavros Kelepouris

  Pano-reportage: 'Politiek moet niet oordelen over redactionele lijn'

  De tweede vraag is van Chris Janssens (VB), naar aanleiding van de reportage in Pano 'Hoe kijkt de Vlaming naar moslims'.

  'Het moest onderzoeksjournalistiek zijn, maar het leek vaker op candid camera. Het lijkt een vorm van self fulfilling prophecy waarbij moest aangetoond worden dat de Belg een racist is. Op een moment dat wereldwijd aanslagen gepleegd worden door radicalise moslims, worden zij als slachtoffer aangewezen. En dat op de publieke oproep van die vermaledijde Vlamingen.' Hij ziet een gebrek aan neutraliteit bij de VRT.

  Bart Tommelein (Open Vld) antwoordt voor mediaminister Sven Gatz (Open Vld):

  'De laatste die moet oordelen over partijdigheid is de regering. Ik heb niet te oordelen over de redactionele lijn van de VRT. Het is niet de politiek die moet oordelen over de partijdigheid van het informatieaanbod. Er is een intern controlesysteem, dat hierover jaarlijke rapporteert.

  'Zij moeten toezicht uitoefenen op de naleving van de beheersovereenkomst. Zij doet die autonoom, zonder inmenging van de regering. Als er iets zou gebeurd zijn dat niet kan, zijn het die organen die zullen oordelen.'

 • Stavros Kelepouris

  'Iedereen op dezelfde manier behandelen'

  Na enkele tussenkomsten van onder meer Willen Frederik Schiltz (Open Vld), Rob Beenders (sp.a) en Johan Danen (Groen) geeft Bart Tommelein (Open Vld) nog extra verduidelijking.

  'We moeten ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt. Vroeger werden zonnepanelen automatisch aangemeld, omdat dat nodig was om certificaten te krijgen.'

  'De netbeheerders zijn het best geplaatst om te weten hoe ze het moeten aanpakken en hoe die fraude het meest gebeurt. Het is voor hen een incentive om zo de tarieven te innen die ze eigenlijk moesten ontvangen.'

 • Stavros Kelepouris

  Fraude bestraffen, maar eerst informatieronde

 • Stavros Kelepouris

  Netbeheerders moeten energiefraude opsporen

  De eerste actuele vraag is vandaag van Andries Gryffroy (N-VA), voor Energieminister Bart Tommelein (Open Vld). De aanpak van de energiefraude staat centraal. Gryffroy wil meer toelichting over de concrete aanpak.

  Bart Tommelein: 'Het gaat om het creëren van een basis om die fraude aan te pakken. Het gaat niet alleen om het niet betalen van een aantal heffingen, maar ook het manipuleren van de aansluiting of het krijgen van premies op een otnerechte manier.'

  'De essentie van het decreet is dat de netbeheerders - Infrax en Eandis - verantwoordelijk zullen worden voor de fraudeopsporing. Ze zullen daar ook de middelen voor krijgen, en ze zijn daar goed voor geplaatst. Ze zullen elk jaar een actieplan opmaken om dat effectief aan te pakken.'

  'Het gaat niet altijd om fraude, maar ook soms om onwetendheid - mensen die niet weten dat ze zonnepanelen moeten aangeven. Daarom plannen we eerst een informatieronde, en zal men de kans krijgen in een eerste fase de fraude recht te zetten.'

 • Stavros Kelepouris

  Niet één maar twee CETA-resoluties op de agenda gezet

  Matthias Diependaele (N-VA) vraagt meteen het woord om de CETA-resolutie te agenderen.

  Joris Vandenbroucke (sp.a) is ontevreden met de loop van de zaken: 'Ik wil toch even mijn ongenoegen ventileren over hoe het debat wordt georganiseerd. Vier maand geleden heeft mijn fractie een resolutie daarover neergelegd. Een dag later wordt die geagendeerd in de Commissie Buitenland. De meerderheid heeft toen gezegd dat er geen bespreking noch stemming over plaats kon vinden.'

  'Op 16 september heeft de Vlaamse regering de volmacht gegeven aan Didier Reynders de goedkeuring gegeven om te ondertekenen. Nu, een maand later dient u hier een resolutie in om hier een groot debat te houden. Waarom is dat dossier 4 maanden geleden in de commissie niet bespreekbaar gemaakt?'

  'Nu roept men de hoogdringendheid in om te stemmen over een dossier waar de Vlaamse regering een maand geleden een streep onder getrokken heeft.'

  Voorzitter Jan Peumans beslist om beide resoluties op de agenda te zetten: de nieuwe van N-VA en de oude van sp.a.

Onze partners