Live Herlees: Vlaams Parlement: 'Lege bussen, daar hebben we niks aan'

17/12/14 om 13:47 - Bijgewerkt om 17:42

Deze namiddag wordt in het Vlaams Parlement onder meer gedebatteerd over de toename van het aantal daklozen, het besparingsplan van De Lijn en de toekomst van Ford Genk. Volg het vragenuurtje hier live.

Herlees: Vlaams Parlement: 'Lege bussen, daar hebben we niks aan'

© BELGA/Dirk Waem

 • Jan Herregods

  Debat gaat verder

  In het Vlaams Parlement gaat het debat over de aanpassingen van de begroting 2014 en de begroting 2015 verder.

  Aansluitend wordt er gestemd over de begrotingsontwerpen.

 • Jan Herregods

  'Geen breuk met verleden'

  Joke Schauvliege vindt dat het samengaan van haar bevoegdheden Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu kansen biedt om een goed omgevingsbeleid te voeren.

  Het is niet de bedoeling om een complete breuk met het verleden te maken.

 • Jan Herregods

  Schauvliege verdedigt beleidsnota

  Minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) verdedigt haar plannen en heeft begrip voor de bezorgdheid van de parlementsleden. Ze stelt dat voor het flankerend beleid ook de nodige middelen zullen worden voorzien.

 • Jan Herregods

  Debat over landbouw

  De discussie gaat momenteel over het landbouwbeleid van de Vlaamse Regering. Verschillende parlementsleden drukken hun bezorgdheid uit over de geplande besparingen.

 • Jan Herregods

  Verderzetting debat over de begroting

  De parlementsleden debatteren verder over de begroting van volgend jaar.

 • Jan Herregods

  Vragenuurtje afgelopen

  De vraag van Wouter Van Besien was de laatste actuele vraag. Daarmee is het vragenuurtje afgelopen.

 • Jan Herregods

  'Belastingsdeals zijn niet transparant'

  Wouter Van Besien (Groen) heeft bedenkingen bij de fiscale deals met multinationals door de Flanders Investment & Trade van de Vlaamse overheid.

  Geert Bourgeois verdedigt het systeem, en stelt dat het vooral draait om advies geven aan bedrijven over ons fiscaal systeem.

  Matthias Diependaele (N-VA) vindt de insinuaties van Van Besien niet gepast.

  'Dit trekt geen fiscale brievenbussen aan', verzerkert Bourgeois. 'Dit is geen propagandamachine, wel een instrument om investeerders aan te trekken. Het is een federale wetgeving.'

  Bourgeois benadrukt dat er niets mis is met een objectieve oplijsting van de wetgeving. Bewuste ontwijking is iets helemaal anders, en dat moet wel vervolgd worden, besluit de minister-president.

 • Jan Herregods

  'Aan lege bussen hebben we niets'

  Geert Bourgeois kondigt opnieuw aan dat de Vlaamse Regering vraaggericht gaat werden.

  'De Lijn weet perfect wat de bezettingsgraad is voor alle lijnen. Dat is dus een opdracht die zijn moeten uitvoeren. Er komen daarnaast geen naakte ontslagen.'

  Bourgeois verwijst voor meer uitleg naar de commissie. 'We moeten de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Lege bussen daar hebben we niets aan. We mikken op zo vol mogelijke bussen. Anders hebben subsidies weinig zin.'

 • Jan Herregods

  'Niet meer voor minder, wel anders voor beter'

  Bjorn Rzjoska (Groen): 'Ik hoop dat de besparingsnota ook tot in het parlement geraakt. bedraagt het besparingsplan 65 miljoen, zoals in de media wordt beweerd?'

  Anke Van dermeersch (Vlaams Belang): 'Hoe zit het met de studenten die op zondag 's avonds naar hun kot moeten. Welke alternatieven komen er voor het schrappen van openbaar vervoer in afgelegen gebieden?'

  Annick De Ridder (N-VA) schiet Bourgeois te hulp door te stellen dat dit een discussie is voor de commissie. Daar komt haar op afkeurend gemompel te staan van de oppositie.

  'Uw stelling dat de mensen meer moeten betalen voor minder dienstverlening klopt niet', sneert ze naar Vandenbroucke. 'Het is anders betalen voor een betere dienstverlening', klinkt het ietwat sloganesk.

  Karin Brouwers (CD&V) wil weten wanneer de experimentele projecten (huurtaxi's en huurbussen) geëvalueerd zullen worden.

  Marino Keulen: 'We moeten komen tot een vraaggericht openbaar vervoer.' Hij gelooft dat private initiatieven goedkoper kunnen zijn dan De Lijn.

 • Jan Herregods

  'Besparingen staan basismobiliteit niet in de weg'

  'Dit debat is al gevoerd', vindt Geert Bourgeois. 'De besparing bestaat uit Tweederde efficiënteoefeningen en een derde uit maatregelen die invloed hebben op het aanbod. Dit is een verstandige keuze, en staat de basismobiliteit niet in de weg.'

 • Jan Herregods

  'Minder bussen, duurdere abonnementen'

  Joris Vandenbroucke (sp.a) wil weten wat de impact van de besparingen bij De Lijn zullen zijn op de gebruikers van het openbaar vervoer.

  'De mensen krijgen minder bussen voor een duurder abonnement. Dat botst met mijn rechtvaardigheidsgevoel. Hoe kunnen ze op die manier verleid worden om hun auto te laten staan? En dan heb ik het niet eens over de mensen die geen wagen hebben.'

 • Jan Herregods

  Geert Bourgeois antwoordt in de plaats van Ben Weyts

  Ondertussen gaat het even over de geplande optimalisatiewerken aan de N8 Ieper-Veurne. Vooral West-Vlaamse parlementsleden nemen het woord, merkt voorzitter Jan Peumans op.

  Minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) is er niet, minister-president Geert Bourgeois antwoordt in zijn plaats.

 • Jan Herregods

  'Het postitieve bewaren'

  Muyters benadrukt dat de sector minder getroffen wordt dan wanneer de kaasschaaf zoals gepland zou zijn doorgevoerd.

  'We moeten ervoor zorgen dat de innovatiesteun ook bij de jongste mensen aankomt. Dit is een voorbeeld van schrappen wat negatief is en het bewaren wat postiief is. De werkingskosten zijn gegarandeerd, en ook op vlak van innovatie zijn er nog subsidiemogelijkheden.'

  'We willen dat mensen projecten indienen in plaats van dat we 'zo maar' geld geven. De kans dat goede projecten verder gesubsidieerd zullen worden, is zeer groot.'

 • Jan Herregods

  Toekomst van creatieve economie?

  Caroline Bastiaens (CD&V) stelt een vraag over de ondersteuning van de creatieve economie en de subsidiëring van Design Vlaanderen. Ook Matthias De Clercq eist duidelijkheid over de toekomst.

  Bij de oppositie zijn Bart Caron (Groen) en Katia Segers (SP.A) drukken hun bezorgdheid uit.

  Lorin Parys (N-VA) schiet de minister te hulp door de besparingen in hun context te plaatsen ('Het zijn hotelkosten'). Hij vraagt Muyters naar de toekomstplannen 'voor een waardevolle economie.'

 • Jan Herregods

  'Ik wil die gesprekken discreet kunnen voeren'

  Muyters kondigt aan dat Ford ook mensen heeft aangesteld om de toekomst van de site te bekijken, en wat voor bedrijven er mogelijk zouden kunnen komen.

  'Ik wil die gesprekken wel zo veel mogelijk in discretie kunnen voeren.'

  Muyters benadrukt dat de Vlaamse Regering de terreinnen nog niet in zijn bezit heeft. Ford heeft dan nog een jaar om de terreinen te verlaten.

  'In de vorige regering is een globale deal gesloten over de subsidies voor Ford. Wij kunnen nu weinig gaan ondernemen op dat vlak, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen om het terrein aantrekkelijk te maken voor toekomstige ondernemers.'

 • Jan Herregods

  'Investeerders nu aan Limburg'

  Veel tussenkomsten van Limburse parlementsleden bij de vraag over Ford Genk

  Marino Keulen (Open Vld): 'Het is zaak om investeerders nu naar Limburg te krijgen. Misschien moeten we één bepaald aanspreekpunt hebben, waar mogelijke investeerders hun voorstellen discreet behandeld worden. Nu liggen die plannen vaak meteen op straat, en dat schrikt mensen af.'

  Ingrid Lieten (SP.A): 'Wat gebeurt er met de terreinen. Moet er niet eens een globaal plan komen?'

  Verder zijn er ook vragen over de subsidies en de visie van Philippe Muyters op het dossier.

 • Jan Herregods

  'Komst van Tesla is eerder hoop dan werkelijkheid'

  Chris Janssens (Vlaams Belang) stelt minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) over de mogelijke interesse van autobouwer Tesla om te investeren in Genk. In Ford Genk loopt morgen de laatste wagen van de band.

  Philippe Muyters leest een mail voor van de Genkse burgemeester Wim Dries. 'Tesla is welkom, er zijn gesprekken geweest, maar dat is eerder hoop dan werkelijkheid.'

  Volgens Dries was het bewuste krantenartikel eerdere een manier om aandacht te trekken, meer dan mogelijk concrete plannen van Tesla.

 • Jan Herregods

  Homans: 'Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid'

  Homans benadrukt dat het een probleem is dat op verschillende niveaus moet worden aangepast.

  Zelf verwijst ze naar haar beleidsplan waarin 'een aantal maatregelen genomen worden'. Er zijn ook afspraken met de sociale huisvestingsmaatschappijen.

 • Jan Herregods

  'Wat met toenemend aantal daklozen in kleine en middelgrote gemeenten'

  De eerste vraag is er een van Freya Saeys (Open VLD) en is gericht aan minister van Wonen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA). Ze wil weten wat de regering gaat doen aan het toenemend aantal daklozen in kleine en middelgrote gemeenten.

  'Welke maatregelen gaat u nemen om de mensen een dak boven hun hoofd te geven.'

 • Jan Herregods

  Vergadering is geopend

  Voorzitter Jan Peumans opent de vergadering. Het vragenuurtje kan van start gaan.

Onze partners