Live Herlees: Vlaams parlement: 'Krijgt wie minder verbruikt, een hogere energiefactuur?'

22/06/16 om 10:14 - Bijgewerkt om 16:19

Op het programma van het vragenuurtje in het Vlaams parlement stonden onder meer vragen over het doorrekenen van de distributiekosten aan de verbruikers. Herlees het debat hier.

Herlees: Vlaams parlement: 'Krijgt wie minder verbruikt, een hogere energiefactuur?'

© iStock

 • Jan Herregods

  Live afgelopen

  Alle actuele vragen zijn gesteld. Het vragenuurtje is afgelopen. Bedankt om bij ons te volgen.

  .

  . © Orakel van Knack.be

 • Jan Herregods

  'Werk maken van beleid op maat voor jongeren met handicap in hoger onderwijs'

  De laatste vraag vandaag is van Tine Soens (SP.A) en gaat over de verontrustende cijfers van de slaagkansen van studenten met een handicap in het hoger onderwijs.

  'We weten allemaal dat dat er later ook toe leidt dat ze moeilijker een job vinden', stelt Soens, die wil weten wat de minister aan dit probleem wil doen.

  Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V): 'Vroeger vonden mensen met een handicap veel moeilijker de weg naar het hoger onderwijs.'

  Ze nuanceer de cijfers over de grote uitval waar Soens naar verwijst. 'De groep van drop-outs zal heel wat kleiner zijn dan 80%, eerder 20%.' Toch is dat groter dan mensen zonder beperking.

  Crevits wil graag samen met de universiteiten en hogescholen werk maken van een beleid op maat. 'Het is mijn grote zorg om te zien hoe we dat goed kunnen ontwikkelen.'

 • Jan Herregods

  Meer systematiek in communicatie over gevoelige dossiers?

  Koen Daniëls en Jo De Ro hebben een vraag over de communicatie tussen parket en departement onderwijs bij een strafrechtelijke vervolging van leerkrachten. Aanleiding is een onderzoek naar een leerkracht in Ronse, bij wie beelden met minderjarigen op zijn computer werden gevonden. De school was van het onderzoek niet op de hoogte, tot een krantenjournalist belde voor een reactie.

  Koen Daniëls (N-VA): 'Hoe komt het dat een school zo lang van niets kan weten. Bent u in contact met uw collega van Justitie om een richtlijn uit te werken voor maatregelen wanneer leerkrachten genoemd worden in een onderzoek die een link heeft met het beroep?'

  Jo De Ro (Open VLD): 'Wat zijn de vragen voor minister Geens namens de Vlaamse regering?'

  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V): 'Als het gaat om lopende dossiers, moeten we voorzichtig zijn voor we werkgevers inlichten. Er is een omzendbrief uit 2014 met richtlijnen. Nochtans stelt die expliciet dat er een uitzondering is voor mensen die werken met jongeren.'

  'Er is nog voor het reces een vergadering om met onze collega's samen te zitten. Wordt ongetwijfeld vervolgd op 2 juli. '

  'Automatische communicatie is geen oplossing. Er moet altijd een individuele afweging gemaakt worden om de rechten van de verdediging te garanderen.'

  Crevits benadrukt dat goede communicatie met scholen belangrijk is om met zo'n situaties beter om te gaan in de toekomst. Zo moet er ook aandacht zijn om aan scholen uit te leggen waarom ze soms wel en soms niet geïnformeerd worden over onderzoeken.

 • Jan Herregods

  'Wat deed minister-president in niet-erkende moskee?'

  Chris Janssens (Vlaams Belang) heeft een vraag over de aanwezigheid van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op een inftarmaaltijd in een moskee in West-Vlaanderen. Vlaams Belang stoort zich aan het feit dat het om een niet-erkende moskee gaat.

  Chris Janssens: 'De moskee is nooit erkend geweest omdat de Staatsveiligheid wees op een risico voor radicalisering. Wat deed u daar in godsnaam?'

  Geert Bourgeois: 'Zo'n maaltijd staat in teken van verbondenheid. Alle levensbeschouwingen waren daar. En ik heb daar Vlaamse moslims ontmoet die perfect Nederlands spreken, en zich uitgesproken hebben tegen elke vorm van extremisme en radicalisme.'

  'Sinds 2014, en dat verzwijgt u, is er een nieuw bestuur. En sindsdien zijn er geen negatieve elementen meer.'

  'Uw discours is duidelijk mijnheer Janssens. U probeert alleen maar verdeeldheid te zaaien en durft zelfs niet te praten. Ik ga wél in dialoog. U beseft niet dat we in een westerse pluralistische samenleving leven.'

  Lees hier de speech die Geer Bourgeois heeft uitgesproken bij de iftarmaaltijd.

 • Jan Herregods

  Tententekort voorlopig teruggedrongen tot 1000 plaatsen

  Miranda Van Eetvelde (N-VA) heeft een vraag voor minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) over het dreigende tententekort voor de zomerkampen van jeugdbewegingen.

  Miranda Van Eetvelde (N-VA): 'Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen dat de uitleendiensten steeds vaker en sneller uitgeput zijn.'

  'Kloppen de cijfers die deze week opdoken? Is de vrees voor een tekort terecht?'

  Sven Gatz: 'Ik was ook verrast over de 15.000 jongeren die geen slaapplaats zouden hebben. Het gaat om zo'n 1.000 mensen.'

  'Ik ga ervanuit dat het dit jaar ook moet lukken om iedereen een slaapplaats te geven. We krijgen daarvoor onder meer hulp van defensie en de provincies.'

  'Er zijn verder ook groepen die onderling de problemen kunnen oplossen.'

  'Het probleem is er, maar niet zo omvangrijk als onlangs in de pers stond te lezen.'

 • Jan Herregods

  Zonnepanelen op dak Vlaams Parlement? (video)

  Vlaams minister van energie Bart Tommelein geeft Vlaams Parlementsvoorzitter Peumans een pluim omdat hij gaat onderzoeken of hij zonnepanelen kan leggen op zijn nieuw dak.

  Bekijk hier het fragment uit Villa Politica.

 • Jan Herregods

  Plastic zakjes: afschaffen of duurder maken?

  Gwenny De Vroe (Open VLD) en Bart Nevens (N-VA) hebben een vraag voor minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) over een mogelijk verbod op plastic zakjes.

  Gwenny De Vroe: 'Uw federale collega Marie-Christine Marghem (MR) kondigde aan dat ze ze wil duurder maken. Dat is in tegenspraak met uw uitspraken over een verbod op die zakjes. Is er daar al overleg over geweest?'

  Bart Nevens: 'We hebben een verbod in Brussel, Vlaanderen en Wallonië en een federale minister die ze duurder wil maken. U hebt al gezegd dat duidelijkheid in deze zeer belangrijk is.'

  Joke Schauvliege: 'We hebben hier al een aantal keer over gediscussieerd. Er moet een eenvoudig en duidelijk systeem zijn. Momenteel is er in Wallonië en Brussel ook een intentie om een verbod in te voeren, net zoals in Vlaanderen.'

  'Mijn verbazing was groot toen ik de berichten las van de federale regering. Dat is geen goede afspraak. Op 6 juli zullen we daar verder over praten, en normaal moet er dan duidelijkheid komen. Dan is er een interministeriële conferentie over leefmilieu.'

 • Jan Herregods

  'Aanpassing taaldecreet na uitspraak Europees Hof van Justitie'

  Robrecht Bothuyne (CD&V) heeft een vraag over de veroordeling van de Vlaamse overheid door het Europees hof van justitie voor het taalgebruik in de sociale verhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

  Bothyne: 'Het taaldecreet van 1973 is in strijd met het vrij verkeer van goederen. Hoe zal de Vlaamse regering ingaan op de kritiek van het Europees hof?'

  Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA): 'Ik heb aan mijn kabinet gevraagd een decreetswijziging voor te bereiden om aan de kritiek tegemoet te komen.'

 • Jan Herregods

  Wachtdienst: 'Nederlandstalige Brusselaars dreigen in kou te blijven staan'

  De volgende vraag is van Peter Persyn (N-VA) en gaat over de gevolgen van de organisatie van een zogenaamd tweetalige Brusselse wachtdienst van huisartsen. Ze wordt gesteld aan Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V).

  Over dat thema schreef Brussels parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA) vandaag een opiniestuk.

  Peter Persyn: 'De wachtdienst in Brussel is niet gegarandeerd in het Nederlands. De problematiek is niet nieuw. Nu proberen de Nederlandstalige huisartsen hun gelijk te halen via de rechter.'

  'Hoe staat u als minister daartegenover? Onze Nederlandstalige medeburgers dreigen in de kou te blijven staan.'

  Jo Vandeurzen: 'Ik denk dat de situatie van nu al heel lang is voorbereid. Ik denk dat de betrokkenheid van beide taalgroepen geregeld is.'

  'Het gebeurt vaker dat budgetten gebruikt wordt om zaken uit te besteden. In dit geval zal daarover verantwoording moeten afgelegd worden.'

  'De exploitatie van de wachtposten is nog altijd een federale aangelgenheid. Vanuit Vlaanderen zullen we toezien hoe onze budgetten besteed worden. We volgen de zaak op de voet.'

 • Jan Herregods

  'U bent wellicht de enige groene partij die wil dat we langer in de file staan'

  Wouter Van Besien (Groen) stelt zijn vraag aan Vlaams minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) over de aankoop van een deel van de Oosterweelgrond.

  'De grond aan de ene kant van de Ring is 150 keer meer waard dan de grond aan de andere kant van de Ring.'

  'Ik stel vast dat een bouwovertreding beloond wordt, en dat daar te veel geld van de belastingbetaler naartoe gaat.

  Ben Weyts: 'De waarde van de grond wordt bepaald door een expert. Is die dan onbekwaam of niet onafhankelijk? Daarmee willen we de discussie depolitiseren en stappen vooruit zetten.'

  'Ik vrees dat u probeert de boel te vertragen. U bent wellicht de enige groene partij in Europa die wil dat we langer in de file staan.'

 • Jan Herregods

  'Energie besparen wordt bestraft'

  De eerste drie actuele vragen zijn van Rob Beenders (SP.A), Johan Danen (Groen) en Willem Frederik Schiltz (Open VLD) voor Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). Ze gaan over de geplande aanpassing van de distributietarieven voor elektriciteit en gas.

  Rob Beenders: 'Het kan niet de bedoeling zijn dat Vlamingen investeringen doen om minder elektriciteit te verbruiken, maar dat ze later méér moeten betalen.'

  Johan Danen: 'Energie besparen wordt bestraft, en het omgekeerde wordt beloond. Wat wil de Vlaamse regering doen om spaarzame gebruikers toch te belonen.'

  Willem-Frederik Schiltz: 'Het capaciteitstarief zoals het door VREG naar voren wordt geschoven, is helemaal niet zo raar. Hoe evalueert u dat tarief?'

  'De regulator is een onafhankelijk orgaan en bezint zich over wat het tarief zou zijn vanaf 2019.'

  Bart Tommelein: 'Het regeerakkoord stelt dat de tarieven moeten hervormd worden. De VREG moet daar een eerste aanzet toe geven.'

  'De huidige tarieven beantwoorden niet meer aan een veranderd energielangschap in Vlaanderen. Dit is ook hoe de Vlaming dit aanvoelt. Zij willen een eerlijke en duidelijke structuur. De zaken laten zoals ze zijn, dat is geen oplossing.'

  'De VREG is een onafhankelijke regulator. De minister moet daar zijn licht niet over laten schijnen, wel het parlement. Zij werken onafhankelijk.'

  'Het is mijn ambitie om te evolueren naar een duurzaam energielandschap. We moeten inzien dat we niet verder kunnen met de systemen van vandaag.'

  'Ik betreur dat er meteen een gepolitiseerd verhaal gemaakt werd om de mensen bang te maken, terwijl we nog in een consultatieronde zitten.'

  Tommelein verdedigt na een aantal tussenkomsten uit het halfrond de hervormingen die hij in gang heeft gezet.

  'Ook ik ben bezorgd om energiearmoede. Maar waar waren de socialisten 25 jaar lang toen ze de tijd hadden om een plan rond energiearmoede uit te werken.'

 • Jan Herregods

  VREG wil vaste tarieven voor elektriciteit en gas (video)

  De Vlaamse energieregulator VREG wil de distributietarieven voor elektriciteit en gas aanpassen. Nu hangen die af van ons verbruik. Over drie jaar zullen dat vaste bedragen worden. Oppositiepartij Groen is bezorgd dat wie weinig verbruikt, een hogere factuur zal krijgen.

 • Jan Herregods

  Tobback: 'Politiek is een vuil spel. Te beginnen in de eigen partij'

  Bruno Tobback is terug. Hij is geen voorzitter meer van de SP.A, maar in het Vlaams Parlement gaat hij voluit. Knack sprak drieënhalf uur met hem. Over de uitzichtloosheid van de regeringen-Michel en -Bourgeois, de intellectuele schraalheid van Bart De Wever en - heel even - over John Crombez. 'U mag schrijven dat ik mezelf niet de goede persoon acht om commentaar te geven op de SP.A-voorzitter.'

  Lees hier het volledig interview in Knack van deze week.

 • Jan Herregods

  Studie, carrière, crisis laten zich voelen: vrouwen stellen kinderen langer uit

  Vlaamse vrouwen blijven kinderen langer uitstellen, of ze nu de Belgische nationaliteit hebben of niet. Dankzij de medische wetenschap kan dat ook veel makkelijker. 'De tijd zal uitwijzen of van uitstel ook afstel komt', zegt demograaf Jan Van Bavel.

  Lees hier het volledige artikel in Knack van deze week.

 • Jan Herregods

  Welkom

  Omstreeks 14 gaat de plenaire vergadering van start. Welkom.

Onze partners