Live Herlees: Vande Lanotte gaat akkoord met onderzoek naar Groenkracht

30/01/14 om 14:27 - Bijgewerkt om 18:04

De Kamer van volksvertegenwoordigers debatteerde over de afrekening van de begroting 2013, de vervanging van de F16's en de 'te hoge waardering van Dexia'.

Herlees: Vande Lanotte gaat akkoord met onderzoek naar Groenkracht

© BELGA

 • Simon Demeulemeester

  Tot zover deze liveblog vanuit de kamer. Bedankt voor het meelezen. Volg ook volgende week donderdag onze liveblog.

 • Simon Demeulemeester

  Vande Lanotte akkoord met onderzoek naar Groenkracht

  Terugkomend op de vraag van Kamerlid Dedecker (LDD) aan minister Vande Lanotte: de minister deelde de Kamerleden mee dat vanuit zijn administratie een vraag is gekomen naar een onderzoek naar Groenkracht en dat hij daarin toegestemd heeft. Volgens LDD een bewijs dat er iets meer aan de hand is.

  Dedecker zei eerder al dat de toplui van Groenkracht speculeerden met aandelen van Electrawinds. Dedecker wil daarom dat Vande Lanotte de erkenning van Groenkracht als coöperatief spaarvehikel intrekt.

 • Simon Demeulemeester

  Stemming

  De Kamer gaat dadelijk stemmen over wetsontwerpen- en voorstellen.

 • Simon Demeulemeester

  Kamerlid Van Gool is tevreden met het antwoord van minister Laruelle en lanceert nog eens een oproep aan de andere overheden - regionale en internationale - om eveneens de nodige maatregelen te nemen.

 • Simon Demeulemeester

  'Er worden geen levende varkens uit Litouwen ingevoerd'

  Laruelle stelt de Kamer gerust: 'Er is geen invoer van levende varkens uit Litouwen.' Litouwen moet zich bovendien houden aan Europese regels.

  'In acute gevallen zoals hier, staan de lidstaten permanent in contact met de Europese Commissie en elkaar. Het Europese Sanitaire Comité neemt het risico op besmetting van varkenspest zeer ernstig.'

  Laurelle benadrukt ook dat er contacten zijn met de varkensboeren om hen constant op de hoogte te houden.

 • Simon Demeulemeester

  'Het is zover, de Afrikaanse varkenspest is terug in Europa'

  Nik Van Gool (CD&V) waarschuwt voor de Afrikaanse varkenspest, die opnieuw is opgedoken in Europa, in Litouwen. Het virus is erg besmettelijk, maar enkel voor varkens.

  Ze vraagt minister van Landbouw Sabine Laruelle of er een draaiboek bestaat om deze pest te bestrijden, en zoja, of die geactualiseerd is.

  Ze speelt in op de grapjes die over deze vraag gemaakt worden, en zegt dat de economische bedreiging van deze pest deze vraag rechtvaardigt.

 • Simon Demeulemeester

  'De revolutie is begonnen, het volk radicaliseert'

  'De revolutie is begonnen, het volk radicaliseert' - dat is wat op te maken valt uit een warrig betoof van Laurent Louis.

 • Simon Demeulemeester

  Dedecker: 'Minister Vande Lanotte, bent u verantwoordelijk voor Groenkracht?'

  Jean Marie Dedecker (LDD) heeft een vraag voor minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) over de coöperatieve Groenkracht. 'De oprichters ervan zijn dezelfde die het slechte weer uitmaken bij Electrawinds. U kent die mensen goed, net als de mensen van N-VA. De voorzitter is gemeenteraadslid voor hen.'

  'De mensen die vandaag hun geld opvragen, aan wie gezegd is dat er een miljoen was om hen te betalen, staan in de wind. Ik vraag u: bent u verantwoordelijk voor de coöperatieven, en zoja, wat zal u doen?'

 • Simon Demeulemeester

  '70 jaar geleden stierven ook homoseksuelen in nazikampen'

  Didier Reynders benadrukt dan wel zijn focus op mensenrechten, maar stipt aan dat het moeilijk is mensen lessen te geven. Herman De Croo moedigt hem aan toch sancties te nemen, 'want wij hebben ook lessen gekregen, toen 70 jaar geleden de nazi's niet alleen joden, maar ook homoseksuelen vermoordden.'

 • Simon Demeulemeester

  De Croo vraagt actie tegen homohaat

  Herman De Croo (Open VLD) vraagt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) om pro-actief op te treden tegen de homohaat in de wereld. Hij verwijst naar Oeganda en Tunesië, waar landgenoten van die haat het slachtoffer werden.

  Reynders benadrukt dat mensenrechten een van zijn twee prioriteiten is.

  Jong VLD had eerder al duidelijk gemaakt op dezelfde lijn als De Croo senior te zitten:

 • Simon Demeulemeester

  CD&V bezorgd om Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in Litouwen

  Ook nog op de agenda vandaag: een verrassende vraag van CD&V'er Nik Van Gool over de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in Litouwen.

 • Simon Demeulemeester

  'Is dit het moedige midden?'

  Volgens Van der Maelen wil De Crem de atoombommen in België houden, om die als argument te gebruiken om de F16 te vervangen door de F35 'de duurste vliegtuigen ter wereld ooit'.

  De Vriendt noemt het antwoord van De Crem (onder andere niet willen antwoorden of er al of niet atoomwapens zijn) geen bewijs van 'het moedige midden', de titel van het boek van CD&V-voorzitter Wouter Beke.

 • Simon Demeulemeester

  Nog op programma: Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in Litouwen

  De Kamer heeft nog een verrassend agendapunt vandaag: Nik Van Gool van CD&V heeft een vraag over de Afrikaanse varkenspesr bij everzwijnen in Litouwen.

 • Simon Demeulemeester

  'België kan kernwapens Kleine-Brogel bevestigen nog ontkennen'

  Over Kleine-Brogel: 'België heeft zich geëngageerd in de strategie van de NAVO, die gebasseerd is op afschrikking van conventionele wapens,' aldus De Crem, die herhaalt dat België kan ontkennen noch bevestigen of er kernwapens liggen op Kleine-Brogel omdat dat vertrouwelijke informatie is.

  'België deelt de visie van een wereld zonder kernwapens. Maar dat kan enkel als iedereen zich concreet in die zin engageert.'

 • Simon Demeulemeester

  'Opvolger F16 wordt bestudeerd'

  Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V): 'De beslissing over de opvolger van de F16 wordt bestudeerd. (...) De beslissingen zullen genomen worden op basis van de ambitie, in het mate van he mogelijke opteren we voor pooling and sharing.'

  Er wordt ook gedacht aan een samenwerking met de industrie, aldus De Crem.

 • Simon Demeulemeester

  'België zal als laatste aanhanger achterhaalde kernstrategie overblijven'

  Ook Dirk Van der Maelen (SP.A) richt zich tot minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V). Hij noemt de vaagheid over de kernbommen op Kleine-Brogel een parlementaire democratie onwaardig: 'Meneer de minister, het is tijd dat men dit weghaalt van bij de generaals en naar het parlement brengt.'

  Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt klopt op dezelfde nagel: 'Uit een commissiezitting gisteren blijkt dat er zelfs een vernieuwing doorgevoerd wordt in Kleine-Brogel.' Hij vraagt zich af of België 'dergelijke dure massavernietigingswapens' moet hebben. Verder klaagt hij aan dat dit debat vakkundig is tegengehouden door de regeringspartijen. De Vriendt vreest dat België als een van de laatste zal achterblijven met een achterhaalde kernstrategie.'

 • Simon Demeulemeester

  'Generaals moeten voor parlement werken, niet voor media'

  'De generaals moeten werken voor het parlement, niet voor de buitenlandse en/of binnenlandse media,' zo hekelt Christophe Lacroix (PS) de onduidelijkheid over het F16-dossier. 'Ik ben het moe alles in de krant te lezen.'

 • Simon Demeulemeester

  'Blijkbaar bent u tevreden met de situatie bij Asiel'

  Genot neemt het Di Rupo kwalijk dat hij, volgens haar zeggen, 'tevreden' is met de situatie: 'Ik stel vast dat de relaties tussen de premier en de staatssecretaris (Maggie De Block, red.) goed zijn'

 • Simon Demeulemeester

  'Meneer Louis, u heeft het woord niet'

  Ecolo-Groen-Kamerlid Zoé Genot heeft vragen bij het stijgend aantal afgewezen asielaanvragen.

  Di Rupo repliceert dat het antwoord in verschillende luiken zal komen, omdat hij 'niet goed kon volgen.'

  Alvorens hij kan verdergaan, onderbreekt Laurent Louis door luidop schamper te doen over die opmerking. Kamervoorzitter zegt hem dat hij het woord niet heeft.

  Louis heeft overigens vandaag opnieuw een aantal 'supporters' in de tribune zitten.

  Laurent Louis tekent bijna elke week voor animo in het parlement. Hij tekent daardoor voor een rol in een reeds langlopend stuk theater, zoals te lezen valt in 'Kermis in het parlement: over paterssandalen en bloed op het pluche'.

 • Simon Demeulemeester

  Afspraak met de kiezer

  Vandeput hekelt dat Di Rupo geen antwoord gaf op zijn vraag, die eigenlijk luidde of België op de goede weg is om binnen twee jaar een begroting in evenwicht te bereiken. Hij beantwoordt de vraag zelf, negatief, en geeft de premier mee dat ze een afspraak met de kiezer hebben op 25 mei. Dat levert hem applaus op van zijn fractie.

Onze partners