Live Herlees: Van Overtveldt: 'Ik wil ECB niet ondermijnen, enkel twijfel over gevolgen voor spaargeld'

22/01/15 om 10:05 - Bijgewerkt om 16:33

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten de geldkraan open te draaien in een poging de economie aan te zwengelen. Een maatregel die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) niet zo zag zitten. 'Ik trek de autonomie van de ECB niet in twijfel, maar heb enkel mijn bedenkingen geuit over de gevolgen voor ons spaargeld.'

Herlees: Van Overtveldt: 'Ik wil ECB niet ondermijnen, enkel twijfel over gevolgen voor spaargeld'

© Belga

 • Wided Bouchrika

  Einde live

  Het vragenuurtje is afgerond. Bedankt om te volgen en tot volgende week.

 • Wided Bouchrika

  Top: 'Ondermijnen motivatie'

  Top: 'Er is heel duidelijk ongerustheid onder het personeel over de besparingen en hoe die zullen worden ingevoerd. Maar vooral of die nu zullen stoppen. Als je ambtenaren geen zekerheid biedt, ondermijn je motivatie.'

 • Wided Bouchrika

  Steven Vandeput: 'Contact opnemen met vakbonden'

  Minister van Defensie en Ambtenarenzaken Steven Vandeput: 'We zullen contact opnemen met de gebruikers, burgers, vertegenwoordigers van de ambtenaren, vakbonden als we een beslissing rond hebben.'

 • Wided Bouchrika

  Top: 'Moeilijk kwaliteit dienstverlening hoog te houden'

  Top: 'Het is moeilijk om de kwaliteit van de dienstverlening hoog te houden. Er werd al gezegd dat de marge voor besparingen in de openbare sector klein is. We zitten al tot op het bot. Kan u bevestigen dat er geen ruimte meer is voor besparingen in het overheidsapparaat?'

 • Wided Bouchrika

  Alain Top: 'Vraag naar sociaal overleg in openbare sector is groot'

  Alain Top (SP.A): 'Kernkabinet heeft sociaal overleg opgestart met Groep van Tien. Maar dat overleg is ook nodig voor de openbare sector. Ambtenaren maken zich ongerust. De vraag naar sociaal overleg om net als de privésector inspraak te krijgen is groot.'

 • Wided Bouchrika

  De Coninck: 'OCMW's kunnen niets doen en dat met vergrijzing voor de deur'

  De Coninck: 'Als het argument enkel efficiënter werken en kosten besparen is ... vrees ik dat we overgaan op commercialisering. De komende jaren kunnen OCMW's niets doen, niets investeren, ten nadele van alle mensen die oud of ziek zijn en dat terwijl de vergrijzing voor de deur staat.'

 • Wided Bouchrika

  Monica De Coninck: 'OCMW's werken efficiënter dan gemeentebesturen'

  Monica De Coninck (SP.A) over de aanpassing van de federale OCMW-wet: 'OCMW werkt veel efficiënter dan een gemeente- of stadsbestuur, werkt niet als klassieke administratie. In 2018 wil men de OCMW's afschaffen. Dat heeft als gevolg dat de federale wetgeving moet worden aangepast. Is daar al akkoord over? En is er al overleg geweest met de Vlaamse regering?'

 • Wided Bouchrika

  Van Rompuy: 'Uitspraken als deze kunnen niet'

  Van Rompuy: 'Natuurlijk heeft u een mening, maar u bent ook vertegenwoordiger van een politieke meerderheid. Dit is geen vrije tribune. Ik hoop dat dit een les is voor de toekomst, dat uitspraken zoals deze niet meer kunnen.'

 • Wided Bouchrika

  Calvo: 'Minister van Financiën draagt niet bij tot vertrouwen'

  Calvo: 'We hebben inderdaad nood aan vertrouwen, maar de minister van Financiën draagt daar niet toe bij. 'Niets doen is ook altijd een optie', zegt u. Niets doen is géén optie.'

 • Wided Bouchrika

  'Effect maatregelen op economische groei en inflatie in twijfel getrokken'

  'Mijn enige intentie is geweest om erop te wijzen dat - ik ben niet verantwoordelijk voor titels in de media - indien de ECB het vooropgestelde beleid voert, dat repercussies heeft voor spaargeld dat zoals u weet in grote mate aanwezig is in België', vervolgt Van Overtveldt. 'In de VS is al veel studiemateriaal waarbij effect van de maatregelen op niveau van economische groei en inflatie sterk in twijfel getrokken wordt.'

 • Wided Bouchrika

  Van Overtveldt: 'Wil autonomie ECB niet ondermijnen'

  Van Overtveldt: 'Ik trek autonomie van ECB niet in twijfel, wil het ook niet ondermijnen. Heb enkel mijn bedenkingen geuit over mogelijke consequenties als ECB overgaat op die voorziene acties.'

 • Wided Bouchrika

  Van Overtveldt: 'Nadenken over gevolgen impliceert niet dat ik geen respect heb voor beleid'

  Van Overtveldt: 'Is politieke verantwoordelijkheid om na te denken over de consquenties op monetair vlak. Dat impliceert niet dat ik geen respect heb voor de beslissingen van de ECB. Ik wil met klem tegenspreken dat ik kritiek heb op die beslissingen - die blijkbaar al genomen zijn.'

 • Wided Bouchrika

  Van Overtveldt: 'Misverstanden'

  Johan Van Overtveldt (N-VA): 'Ik denk dat er wat misverstanden zijn over wat ik precies gezegd heb.'

 • Wided Bouchrika

  Eric Van Rompuy: 'U heeft als minister recht niet kritiek te uiten op ECB'

  Eric Van Rompuy (CD&V): 'Als minister van Financiën van België kan u geen kritiek geven op de ECB die maanden een beleid voorbereid heeft om deflatie tegen te gaan, rente te verlagen, krediet te geven, impulsen te geven aan economie, ... De minister van Financiën heeft niet het recht te zeggen dat ECB beleid voert dat aanslag op spaargeld is. Ik vind dat onaanvaardbaar.'

 • Wided Bouchrika

  Van Biesen: 'Nood aan investeringen en extra groei'

  Luk Van Biesen (Open VLD): 'Als we de groeicijfers in Europa bekijken is het duidelijk dat we nood hebben aan extra investeringen en extra groei. Als het geld vlot doorstroomt naar de reële economie. Elke communicatie die we doen moet weloverwogen zijn.'

 • Wided Bouchrika

  Calvo: 'Wat kunnen we met Belgische regering doen?'

  Kristof Calvo (Groen): 'We hebben zekerheid, duidelijkheid en stabiliteit nodig. Wat kunnen we met de Belgische regering doen om zuurstof te geven aan de economie?'

 • Wided Bouchrika

  Vuye: 'Is dit wanhoopsdaad in voordeel van speculanten?'

  Hendrik Vuye (N-VA) over de door de ECB aangekondigde maatregel: 'Is dit niet meer een wanhoopsdaad ten voordele van speculanten en overheden, dan van spaarders?'

 • Wided Bouchrika

  'Inschakelingsuitkering moet activerend werken'

Onze partners